Přejít na: Obsah | Konec stránky

Památkový fond

Památkový fond České republiky tvoří hmotné kulturní dědictví. Jsou to věci nemovité, movité a území, kultivovaná a utvářená lidskou kulturní činností.

Způsoby ochrany památkového fondu České republiky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Vybraná skupina z památkového fondu České republiky je podle platných předpisů zvýšenou měrou chráněna – v oblasti památkové péče zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Jsou to kulturní památky a památkově chráněná území (památkové zóny a památkové rezervace). Nejvýznamnější kulturní památky pak vláda České republiky svým nařízením prohlašuje za národní kulturní památky.

Nemovité kulturní památky »
Movité kulturní památky »
Národní kulturní památky »
Ústřední seznam kulturních památek »

Mezinárodní status ochrany památkového fondu České republiky – památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Úzký výběr ze zákonem č. 20/1987 Sb. chráněného památkového fondu, který má význam nejen pro kulturní dědictví České republiky může být zařazen do indikativního seznamu, ze kterého pak přísným výběrem může být zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Památky s mezinárodním statusem »