Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nemovité památky

Nemovité kulturní památky tvoří nejznámější a širokou veřejností nejvíce vnímanou část památkového fondu České republiky . Patří k nim vedle státních hradů, zámků a dalších státních památkových objektů zejména mnoho církevních a náboženských staveb, dále vysoké procento městských budov, vesnické architektury a dalších staveb v krajině i mnoho dalších specifických druhů staveb – technických, vojenských, apod. Významnou složkou nemovitých kulturních památek jsou tzv. drobné stavby, zejména kapličky, Boží muka, ale také exteriérové sochy, sousoší a jiná sochařská díla.

Aktuální počet nemovitých kulturních památek lze zjistit v seznamu MonumNet na Internetu. Druhové vyhledávání v tomto seznamu lze urychlit využitím třídníku funkčních typů, jehož položky jsou obsaženy v názvu nemovitých kulturních památek.

Nemovité kulturní památky se spolu s dalšími částmi památkového fondu České republiky, chráněnými zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, evidují v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.