Přejít na: Obsah | Konec stránky

Obnova tradičních fasád

Tato redigovaná diskuse se vztahuje k Návrhu metodického vyjádření NPÚ k obnově tradičních fasád; zde jsou dostupné i podrobné informace předkladatelů návrhu.

K návrhu byly zatím dodány spíše impulzívní příspěvky, které přebíráme z diskusního fóra na webu NPÚ (1, 2).

Další příspěvky zasílejte laskavě redakci webu: sommer@up.npu.cz.


Dne 6.9.2007 se v rámci další práce na návrhu a v souvislosti s touto diskusí koná "odborná dílna".


Diskusní příspěvky v hierarchickém uspořádání, s uvedením jmen autorů a času vložení jsou přístupné zde.