Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nové publikace z oblasti památkové péče
ČERVENEC 2008


Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 20, 2008

Téma sešitu: Archeologie hradů

Vyd.: Deutsche Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit e.V.

Svazek ve formátu pdf :: zde.

Kvalitní příspěvky, kvalitní dokumentace, kvalitní komunikativnost... Vysoko je třeba vyzdvihnout kompletní dostupnost příspěvků v dostatečném rozlišení. Tak, a ne jinak, má vypadat odborná publikační činnost v současné době!


Svět dětí na šlechtických sídlech

katalog výstavy dokumentující léta dětství a dospívání mladých aristokratů

Text: Marta Sedláková

Vyd.: NPÚ-ÚOP v Brně, Brno 2008
53 s., formát 200x200 mm
ISBN 978-80-86752-68-6
Cena 100 Kč

Rozsáhlé zámecké a hradní komplexy, rezidenční, rodová i menší venkovská aristokratická sídla upoutávají pozornost svou stavební i majetkovou historií a uměleckým působením. Po staletí byla také domovem a rodinným zázemím mnoha dětí. Jejich osudy většinou upadly během času v zapomnění nebo je zastínily důležitější události a významné činy dospělých v oblasti politiky, kultury či vědy. Přesto zůstala do dnešních dnů zachována řada uměleckých děl, zejména obrazů, ale i nejrůznějších užitkových předmětů, dokumentujících léta dětství a dospívání mladých aristokratů. Prostředí, vysoká i střední úroveň bydlení, kulturního a společenského života, vzdělání a pěstované záliby a zájmy nepochybně ovlivňovaly vývoj dospívajících osobností a nesmazatelně formovaly morální zásady nezbytné pro další život.

Proto bylo často spíše opomenuté téma dětí na hradech a zámcích vybráno pro výstavu, k níž byl připraven katalog.


Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II

Autoři: Luděk ŠTĚPÁN, Radim URBÁNEK, Hana KLIMEŠOVÁ a kol.

Vyd.: ARGO, Praha 2008
316 stran, formát A4
ISBN 978-80-257-0015-0
Doporučená cena 698 Kč

Informace na webu nakladatele :: zde.

Od roku 2000, kdy nakladatelství Argo vydalo knihu Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách, značně vzrostl zájem o poznání českých mlýnů.

Po 8 letech vychází v nakladatelství Argo volné pokračování této knihy, které shrnuje řadu dalších poznatků o českých mlýnech.

Kromě pokračování v tématech kapitol "prvního dílu" (např. historie českých mlýnů, starý český mlýn, mlecí kameny, stavební řešení mlýnů, větrné mlýny, další díla mlynářů a sekerníků nebo vodní kola a převody) jsou čtenářům předkládány informace ke středověké ikonografii mlýnů, dále kniha obsahuje zmínky o opravách a rekonstrukcích významných objektů, upozornění na nejdůležitější prameny k poznání vodních mlýnů, ale třeba také stručný slovník vysvětlující přibližně dvě stovky mlynářských výrazů.

Nechybí ani výběrový soupis významných osobností vztahujících se k českým a moravským mlýnům. Příkladem zmiňme třeba humanistu Adama Daniela z Veleslavína, vynálezce Josefa Božka, mlynáře a starosty města Pardubic bratry Josefa a Václava Bubeníkovi, političku Miladu Horákovou, skladatele Josefa Myslivečka nebo vítěze Velké pardubické Rudolfa Poplera.

Knihu doplňuje velké množství obrazového materiálu (více než 500 obrázků) od historických ilustrací přes původní plánovou dokumentaci, historické fotografie, řadu nových kreseb (autorem je pracovník NPÚ, ú.p. v Praze, Ing. arch. Ondřej Ševců) až po současné fotografie.

(Redakce velmi děkuje za zaslání podkladů k anotaci! Jan Sommer.)


Ročenka liberecké architektury, roč. 3, 2007

Vyd.: Fotoarchiv města Liberce, Liberec 2008
104 s., Formát A4
ISSN 1801-6227

Do publikace přispěli pracovníci libereckého územního odborného pracoviště NPÚ. Sborník obsahuje příspěvky k tématům historického i současného urbanismu i stavitelství. Ukazuje příklady citlivé opravy památek, ale také důsledky zanedbávání údržby či dokonce cílené devastace. Ukazuje se, že zájem o kvalitní prostředí života i výtvarně hodnotné realizace město reprezentují již tradičně. Je proto dobře, že architekti a historici umění mohou vydat takovouto publikaci společně s památkáři, a snad tím přímo potřebu spolupráce signalizovat.

Obsah:

 • Úvod
  Ottův slovník naučný
 • Vladimír Ruda
  430 let od udělení městského znaku (1577)
 • Jiří Bock
  Františkov 1657-2007, 350 let X. městské čtvrti
 • Petra Šťovíčková
  Kristiánov – vznik V. liberecké městské čtvrti
 • Markéta Lhotová
  Liberecké pohlednice "s dlouhou adresou"
 • Gisbert Jäkl
  Tramvajová doprava v letech 1907–1921
 • Tomáš Krebs
  110 let libereckých tramvají
 • Jan Mohr
  Horský hotel Ještěd, 13. 1. 1907–31. 1. 1963
 • Jiří Vochomůrka
  Drobné kamenné sakrální památky města Liberec
 • Marek Řeháček
  Kaplička Panny Marie v osadě Bedřichovka
 • Ivona Raimanová
  Sculpture Forum Liberec 2007
 • Petr Kratochvíl
  Pocta České komory architektů 2006
 • Miroslav Masák
  Rozhovor
 • Vývoj pojetí prostoru Soukenného náměstí
 • Obchodní středisko Ještěd
 • Výstaviště Libereckých výstavních trhů
 • Jan Mohr
  Na kraji dvou náměstí
 • Redakce
  Šaldovo náměstí, OC Plaza
 • Jiří Křížek
  Obchodní centrum Plaza
 • Karel Čtveráček
  Fotodokumentace
 • Jiří Suchomel
  Informační centrum Technické univerzity v Liberci
 • Jiří Suchomel
  Studentské náměstí – Technická univerzita v Liberci
 • Pavel Janoušek
  Okresní správa sociálního zabezpečení
 • Autorská zpráva
  Ulice Pražská – Polyfunkční dům
 • Autorská zpráva
  Ulice Hrazená
 • Václav Cílek
  Dům a domov
 • Vladimír Balda, Jiří Janďourek
  Dům Na Ještědském hřebeni
 • Vladimír Balda
  Dům Ve Svahu
 • Miroslav Hujer
  Dům Harcov


Numismatický sborník 21 (2006)

V březnu roku 2007 vyšlo další číslo obnoveného Numismatického sborníku (21/2006). Vydavatelem je Filosofický ústav AV ČR, v.v.i./Centrum medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou numismatickou společností. Z hlediska počtu stran je oproti předchozímu svazku nové číslo téměř dvojnásobné (319 stran s mnoha obrázky v textu). Vedoucími redaktory jsou PhDr. Jiří Militký a doc. PhDr. P. Sommer, CSc.

Do dalšího čísla Numismatického sborníku bylo zařazeno devět studií a článků:

 • Eva Kolníková: Význam mincí z moravského laténského centra Němčice nad Hanou pre keltskú numizmatiku
 • Zdeněk Petráň: Mincovnictví Slavníkovce Soběslava. Geneze jednoho numismatického omylu
 • Luboš PolanskýKateřina Tomková: Hromadný nález denárů a šperků z Čistěvsi. Revize popisu a dochované části depotu
 • Jiří Militký: Nový pohled na zlatou byzantskou minci z Libice nad Cidlinou. Příspěvek k problematice nálezů byzantských mincí 9.–11. století v českých zemích
 • Roman Zaoral: Obchodní styky mezi Prahou, Řeznem a Benátkami ve 13. století
 • Marek Budaj: Dva zaujímavé parvy Václava II. zo Slovenska
 • Ján Hunka: Výskyt poľských mincí zo 14. až začiatku 16. storočia na Slovensku - ich prínos k sledovaniu uhorsko-poľského obchodu počas stredoveku
 • Eduard Šimek: Jáchymovská produkce drobné mince a peněžní oběh 16. a 17. století. Rozbor mincovních nálezů
 • Vlastimil Novák: Struktura nálezů tureckých mincí v Českých zemích a na Slovensku, jejich interpretace s přihlédnutím k nově publikovanému materiálu

Do rubriky „Materialia“ byly zařazeny čtyři příspěvky:

 • Jiří Hána: Několik neznámých variant pražských grošů jagellonského období
 • Jiří Hána: Opisová varianta krejcaru Maxmiliána II. z pražské mincovny
 • Jiří Hána: Unikátní bílý peníz Rudolfa II. z roku 1612; Kamil Smíšek: Zajímavé dobové falzum slezské grešle Leopolda I.

Velmi početná je v tomto svazku rubrika "Nálezy mincí na území České republiky" (34 příspěvků), na tomto místě lze upozornit na některé z nich:

 • Petr Kubín – Jiří Militký: Starší nález římské mince v areálu římské vojenské stanice v Mušově (okr. Břeclav)
 • Marek Cajthaml – Jiří Militký: Nález římské mince v obci Okořín (okr. Chomutov)
 • Michal Kostka – Jiří Militký: Nález římské mince v Praze 8-Dolních Chabrech
 • Michal Mašek: Nález denáru Vratislava II. z hradiště Vraclav (okr. Ústí nad Orlicí)
 • Jiří Militký – Luboš Polanský – Ivo Štefan – Ladislav Varadzin: Nálezy mincí na raně až vrcholně středověkém pohřebišti u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník)
 • Josef Paukert: Raně středověké denáry z kostrového pohřebiště v Holubicích (okr. Vyškov)
 • Luboš Polanský: Nález denáru Soběslava I. v obci Velběhy (obec Osečany, ok. Příbram)
 • Luboš Polanský: Nález denáru z 20.–30. let 12. století v Třebusicích (okr. Kladno)
 • Jiří Militký: Neregistrovaný depot českých denárů 12. století z Prahy 6-Střešovic
 • Jiří Militký: Nález pasovských feniků z přelomu 12. a 13. století z Radčic (okr. Strakonice)
 • Jiří Militký: Depot velkých brakteátů z Prahy 2-Nového Města od kaple sv. Lazara
 • Jiří Militký: Depot středních brakteátů z 2. poloviny 13. století z Písku
 • Ladislav Kaiser – Jiří Militký: Hromadný nález mincí 2. poloviny 13. století ze Starého Plzence (okr. Plzeň-jih)
 • Jiří Militký: Nález "bronzového" brakteátu z hradu Milštejn (okr. Česká Lípa)
 • Jiří Militký: Hromadný nález pražských grošů Jana Lucemburského z kostela sv. Vavřince v Praze 1-Starém Městě
 • Jiří Militký: Hromadný (?) nález vídeňských feniků ze 14. století z Dívčic (okr. České Budějovice)
 • Jiří Militký: Nález dukátů ze 14. století v Praze
 • Jiří Hána – Rastislav Korený – Jiří Militký: Depot pražských grošů Václava IV. z Mašova (okr. Příbram)
 • Jiří Militký: Pozdně středověký depot mincí z Chebu
 • Eduard Šimek: Mincovní nález ze Zdic (okr. Beroun). Příspěvek k soupisu 15krejcarů Leopolda I.

Nově byla v tomto svazku Numismatického sborníku zavedena rubrika "Zahraniční nálezy mincí z českých zemí", do tohoto čísla byly zařazeny dva příspěvky:

 • Peter BaxaLuboš PolanskýPeter Bisták: Hrobový nález denáru Oldřicha I. (1012–1033, 1034) v Kostoľanoch pod Tribečom (Slovensko). Příspěvek k česko-uherským kontaktům na přelomu 10. a 11. století
 • Roman Zaoral: Nález českých a moravských mincí 13. století z přístavního města Cesarea [Kaisareia] (Israel).

Publikaci je možno za zvýhodněnou cenu 200,- Kč zakoupit či objednat v Centru medievistických studií (Jilská 1, 110 00 Praha 1-Staré Město; cms@flu.cas.cz). Sborník lze zakoupit také na aukcích a schůzkách České numismatické společnosti pobočky Praha nebo objednat na adrese pražské pobočky České numismatické společnosti (PO BOX 33, 120 00 Praha 2).

Lenka MILITKÁ


Copuli lapidum III

Hrady a hrádky v povodí Dyje a Jevišovky

Autoři: Pavel Šimeček (Kresby), Miroslav Plaček (texty), Veronika Skálová (letecké fotografie)

Vyd.: NPÚ-ÚOP v Brně, Brno 2008
Formát A4, brož., 76 str.
ISBN 978-80-86752-65-5
Cena: 250 Kč

Svazek I+II vyšel v roce 2009.


Autoři publikace a stejnojmenné výstavy vytvořili již třetí (jak je patrné již z názvu publikace) soubor kresebných rekonstrukcí hradů a hrádků.Ty předchozí dva povodí Svratky (Copuli lapidum I) a povodí Svitavy (Copuli lapidum II) však byly prezentovány pouze výstavou a na katalog teprve čekají. Profesionálně provedené, přesto půvabné kresby domnělé podoby hradních objektů Pavla Šimečka jsou doplněny texty Miroslava Plačka, který se celoživotně zabývá problematikou stavební historie hradů. Závěr publikace tvoří letecké fotografie Veroniky Skálové dokumentující dnešní podobu hradů či jejich pozůstatků.

Úvodní statě též v angličtině a němčině.


Státní zámek Kunštát ve 20. století

Autor: Radim Štěpán

Vyd.: NPÚ-ÚOP v Brně, Brno 2008
Formát: 13x17 cm, brož, 22. str.
ISBN 978-80-86752-63-1
Cena: 40 Kč

Drobná publikace Státní zámek Kunštát, kapitoly z dějin šlechtického sídla, vydaná v roce 2007, uvádí v VI. a VII. kapitole stručně vývoj událostí ve 20. století. Už zde je patrné, že dění kolem zámku Kunštát nebylo v této době vůbec jednoduché. Jeho podrobný průběh zdokumentovaný na základě archivních dokumentů popisuje podrobně druhá publikace od stejného autora, kastelána zámku Radima Štěpána. Je věrným obrazem vývoje zámku v kontextu doby.

:: více o památce


Péče o architektonické dědictví. Materiálová charakteristika stavebních hmot a péče o ně

Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební a umělecké památky. Sborník prací, II. díl.

Vyd.: Nakladateství IDEA Servis, Praha 2008
204 stran, formát A4, il., angl. res.
ISBN 978-80-85970-62-3, ISBN 978-80-85970-60-9 (soubor)
Doporučená prodejní cena s DPH 420 Kč.

Publikaci lektorovala: Ing. Ivana Kopecká.
Resumé do angličtiny přeložila PhDr. Stanislava Kasíková.
(Informace o 1. dílu sborníku :: zde.)

Obsah

Editorial
(Ing. Ivana Kopecká)

Silikátové materiály
(Ing. Ivana Maxová)

Jílová omítka s barevnými vápennými nátěry na dřevěné konstrukci. Blansko. (foto Ivana Maxová, 2005)

 • Úvod
 • 1 Kámen
  • 1.1 Ušlechtilé horniny a jejich charakteristika
  • 1.1.1 Přehled ušlechtilých hornin vyskytujících se na památkových objektech v České republice; nejznámější lomařské oblasti
  • 1.2 Degradace kamene, její příčiny a následky
  • 1.2.1 Pojem krusta
  • 1.2.2 Způsob degradace ušlechtilých hornin používaných na památkově chráněných stavbách v České republice
  • 1.3. Průzkum stavebních památek
  • 1.3.1. Přírodovědný průzkum kamene
  • 1.4 Restaurování památek z kamene
  • 1.4.1 Čištění a odsolování kamene
  • 1.4.2 Lepení a tmelení kamene; doplňky a náhrady; umělý kámen
  • 1.4.3 Konsolidace kamene
  • 1.4.4 Závěrečná povrchová ochrana kamene
 • 2 Malty a omítky
  • 2.1 Materiály malt a omítek; jejich složení a vlastnosti
  • 2.1.1 Pojiva tvrdnoucí odpařením vody
  • 2.1.2 Pojiva tvrdnoucí absorpcí vody
  • 2.1.3 Pojiva tvrdnoucí chemickou reakcí
  • 2.1.4 Plniva a aditiva malt
  • 2.2 Degradace malt a omítek, její příčiny a následky
  • 2.3 Historické malty a stavba historických exteriérových omítek
  • 2.4 Průzkum stavebních památek
  • 2.4.1 Přírodovědný průzkum malt a omítek
  • 2.5 Restaurování malt a omítek
  • 2.5.1 Čištění a odsolování omítek
  • 2.5.2 Doplňky, injektáže a náhrady historických malt a omítek
  • 2.5.3 Konsolidace malt a omítek
  • 2.5.4 Závěrečná povrchová ochrana omítek
 • 3 Jílové materiály
  • 3.1 Původ a zdroje keramických materiálů, jejich složení a charakteristika
  • 3.1.1 Plastické keramické suroviny
  • 3.1.2 Neplastické keramické suroviny
  • 3.1.3 Neplastické suroviny
  • 3.2 Nepálená hlína
  • 3.2.1 Plastické jílové těsto a způsoby jeho použití
  • 3.2.2 Degradace nepálené hlíny, její příčiny a následky
  • 3.2.3 Ochrana konstrukcí z nepálené hlíny
  • 3.3 Pálená hlína
  • 3.3.1 Postup výroby stavebních hmot z pálené hlíny a jejich vlastnosti
  • 3.3.2 Výrobky z pálené hlíny na památkových stavbách
  • 3.3.3 Degradace stavebních hmot z pálené hlíny
  • 3.3.4 Přírodovědný průzkum pálených keramických materiálů
  • 3.3.5 Opravy historických konstrukcí z pálené

Dřevo
(Ing. Marie Pacáková)

Mikroskopická stavba dubu letního (Schweingruber, 1990).            
Příčný řez; zvětšeno.
Tangenciální řez; zvětšeno.
Radiální řez; zvětšeno.

Destrukce neošetřeného dřeva v vystaveného povětrnosti (Pacáková, 2006).

 • Úvod
 • 1 Stavba a struktura dřeva
  • 1.1 Makroskopická stavba dřeva
  • 1.2 Mikroskopická stavba dřeva
  • 1.3 Chemické složení dřeva
  • 1.4 Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva
  • 2 Příčiny poškození dřeva
  • 2.1 Fyzikální vlivy
  • 2.2 Biologické vlivy
  • 2.2.1 Dřevokazné houby
  • 2.2.2 Dřevokazný hmyz
  • 2.2.3 Rizikové hodnoty vlhkosti a teploty pro biologické napadení
  • 2.3 Chemické vlivy
  • 2.4 Atmosférické vlivy
 • 3 Průzkum
  • 3.1 Stavebně-historický průzkum
  • 3.2 Stavební a přírodovědný průzkum
 • 4 Ochrana dřeva
  • 4.1 Obecné zásady sanace konstrukčního dřeva napadeného dřevokaznými houbami
  • 4.2 Hlavní zásady sanace konstrukčního dřeva napadeného dřevokazným hmyzem
  • 4.3 Metody ochrany dřeva
  • 4.4 Požadavky na konzervační látky
  • 4.5 Chemické ochranné prostředky
  • 4.5.1 Legislativa v ochraně dřeva v ČR
  • 4.5.2 Vlastnosti ochranných prostředků
  • 4.5.3. Typové označení ochranných prostředků
  • 4.5.4 Třídy ohrožení zabudovaného dřeva
  • 4.5.5 Aplikace ochranných prostředků
  • 4.5.6 Informace o ochranných prostředcích poskytované výrobcem
  • 4.5.7 Označení ochranných prostředků
  • 4.5.8 Metody impregnace dřeva
  • 4.6 Další prostředky k likvidaci biologického napadení
  • 4.6.1 Prostředky ve formě aerosolů
  • 4.6.2 Toxické plyny
  • 4.6.3 Inertní atmosféra
  • 4.6.4 Ionizující záření
  • 4.7 Konsolidace dřeva
  • 4.7.1 Zpevňování konstrukčního dřeva
  • 4.8 Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin
  • 4.9 Ochrana dřeva proti povětrnostním vlivům
  • 4.10 Ochrana dřeva proti ohni

Kovy
(prof. Ing. Pavel Novák, CSc., Ing. Jiří Děd, CSc., doc. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, Ing. Irena Kučerová, Ph.D.)

Podkorodované zlacení na mědi.                  
Železné prvky v kameni.

 • 1 Kov jako historický stavební materiál
 • 2 Vývoj výroby a zpracování kovů
  • 2.1 Měď a slitiny mědi
  • 2.2 Olovo, cín, zinek a jejich slitiny
  • 2.3 Železo a slitiny železa
 • 3 Struktura a vlastnosti kovových materiálů
  • 3.1 Krystalová struktura kovových materiálů
  • 3.2 Mikrostruktura kovových materiálů
  • 3.3 Mechanické vlastnosti kovových materiálů
  • 3.4 Ostatní fyzikální vlastnosti
  • 3.5 Slitiny železa
  • 3.5.1 Oceli
  • 3.5.2 Litiny
  • 3.6 Měď a její slitiny
  • 3.7 Zinek
  • 3.8 Hliník a jeho slitiny
 • 4 Koroze kovů
  • 4.1 Atmosférická koroze kovů
  • 4.2 Koroze kovů při styku se stavebními hmotami
  • 4.3 Koroze oceli v betonu
  • 4.4 Půdní koroze kovů
  • 4.5 Koroze kovů ve vodách
  • 4.6 Protikorozní ochrana kovů
  • 4.6.1 Protikorozní ochrana povlaky
  • 4.6.2 Protikorozní ochrana konstrukčními úpravami

Barevná příloha u každé kapitoly.


Numismatický sborník 22 (2007)

V nedávné době vyšlo další číslo Numismatického sborníku (22/2007 - 277 stran s mnoha obrázky v textu). Vydavatelem je Filosofický ústav AV ČR, v.v.i./Centrum medievistických studií AV ČR České republiky a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou numismatickou společností. Vědeckými redaktory jsou PhDr. Jiří Militký a doc. PhDr. P. Sommer, CSc. Publikace zveřejňuje výsledky numismatického bádání domácích i zahraničních odborníků od antiky po novověk. Již třetí svazek obnovené řady tohoto periodika potvrzuje, že jde v současné době o nejvýznamnější numismatickou publikaci vydávanou na území České republiky.

Do dalšího čísla Numismatického sborníku bylo zařazeno osm studií a článků:

 • Eva KolníkováZdeněk Smrž: Rímske Aes grave z Němčíc nad Hanou - prvý nález na Morave
 • Jiří MilitkýNaďa Profantová: Nález keltské zlaté mince v raně středověkém hrobu v Klecanech (okr. Praha-východ)
 • Péter Prohászka: Der spätrömische Schatzfund von Szügy (1837). Ein Beitrag zum Umlauf spätrömischer Goldmünzen im Karpatenbecken [Poklad z pozdní doby římské v Szűgyi (1837). Příspěvek k oběhu pozdně římských zlatých mincí v Karpatské kotlině]
 • Jiří LukasLuboš Polanský: Přeražby českých denárů z poděbradského nálezu. K otázce vnitřní chronologie nejstarších variant mladšího bavorsko-švábského typu a denárů se širokou rukou
 • Jan Videman: Neznámé typy moravských denárů z poloviny 12. století z nálezu u Osvětiman (okr. Uherské Hradiště). Příspěvek k poznání moravského mincovnictví 12. století
 • Michal Mašek: Kupní síla denárů malého střížku ve 12. století
 • Jiří Hána: Úvahy o typologii a chronologii pražských grošů Jana Lucemburského
 • Marek Suchý: "Na cestě" in partibus Boemie. Svědectví cestovních účtů Jindřicha z Derby z roku 1392.

Do rubriky "Materialia" byla zařazeny čtyři příspěvky:

 • David Lužický: Čtyři mince vojenských císařů ze sbírky antických mincí Univerzity Karlovy v Praze
 • Jan Videman: Nový typ středověké kutnohorské důlní známky
 • Martin Rozhoň: Neznámý typ českého středověkého početního penízu
 • Kamil Smíšek: Dobové falzum slezské grešle Leopolda I. s fiktivním letopočtem.

Již tradičně početná je rubrika "Nálezy mincí na území České republiky" (23 příspěvků):

 • Josef HložekJiří Militký: Nález drobné bójské mince v sídlištním objektu z doby laténské z Hostivic (okr. Praha-západ)
 • Jiří Militký: Dva starší české nálezy keltských kulovitých statérů
 • Jiří Militký: Nález bronzové makedonské mince z Prahy 6-Suchdola
 • Eva KolníkováOndrej Šedo: Nálezy římských mincí ze záchranného archeologického výzkumu na lokalitě Mušov-Neurissen (okr. Břeclav)
 • Petr KubínJiří Militký: Nález římských mincí z Vlasatic (okr. Břeclav)
 • Marek CajthamlJiří Militký: Hromadný nález římských mincí ze Spořic (okr. Chomutov)
 • Jiří MilitkýTomáš Zeman: Nálezy římských mincí na sídlišti ze sklonku doby římské a počátku doby stěhování národů ve Zlechově (okr. Uherské Hradiště)
 • Jiří MilitkýMilan Vokáč, Nález římské mince v objektu z pozdní doby římské z Mohelna (okr. Třebíč)
 • Martin HložekJiří Militký: Hrobový nález uherského denáru Ondřeje I. z Nechvalína (okr. Hodonín)
 • Jiří MilitkýMichaela Selmi-Wallisová: Soubor mincí objevený při archeologickém výzkumu v ulici Na Slupi v Praze 2-Novém Městě
 • Jiří Militký: Poklad vídeňských feniků z 1. poloviny 13. století z neznámé české (?) lokality
 • Jiří MilitkýPavel Šlézar: Nálezy středověkých mincí objevených při archeologickém výzkumu v Olomouci
 • Jiří MilitkýFilip Velímský: Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského od klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (okr. Kutná Hora)
 • Jiří Militký: Poklad zlatých mincí 14. a 15. století z Prahy 1-Starého Města
 • Vojtěch Brádle: Nálezy mincí ve Dvoře Králové nad Labem (okr. Trutnov)
 • Jan FrolíkVlastimil Novák: Nález turecké zlaté mince v Praze na Hradčanech
 • Kamil Smíšek: Nález mince z konce 16. století v Kostelci nad Labem (okr. Mělník)
 • Jiří MilitkýLenka Militká: Nález raně novověké mince v areálu Křížkova mlýna v Bláhově Lhotě (okr. Příbram)
 • Jiří Militký: Hromadný nález tolarů z 1. poloviny 17. století z Prahy 1-Malé Strany
 • Kamil Smíšek: Nález početního penízu norimberského mistra Hanse Krauwinckela I. z okolí Moravského Krumlova (okr. Znojmo)
 • David DaněčekKamil Smíšek: Nález drobné norimberské mince z druhé poloviny 17. století z Holubic (okr. Praha-západ)
 • David DaněčekKamil Smíšek: Nález grešle Leopolda I. z Dolan (okr. Praha-západ)
 • Josef HložekKamil Smíšek: Nález drobné stříbrné mince z první čtvrtiny 18. století v Tuchoměřicích-Kněžívce (okr. Praha-západ).

Publikaci je možno za zvýhodněnou cenu 200 Kč zakoupit či objednat v Centru medievistických studií (Jilská 1, 110 00 Praha 1, Staré Město; cms@flu.cas.cz). Sborník lze zakoupit také na aukcích a schůzkách České numismatické společnosti pobočky Praha nebo objednat na adrese pražské pobočky České numismatické společnosti (PO BOX 33, 120 00 Praha 2).

Lenka MILITKÁ