Přejít na: Obsah | Konec stránky

Památkové listy 1995 (1-5)

Památkové listy online: 1995 (1-5) | 1996 (6-11) | 1997 (12-15) | 1998-1999 (16-17) | 2006 (18-22)

1 - Památkové listy. Zpravodaj o výzkumech památek a jejich ochraně, č. 1 (PDF) (vyšlo jako mimořádná příloha časopisu Zprávy památkové péče 55, č. 6, 1995)

 • Ochrana památkové podstaty Prahy
 • Memorandum českého národního komitétu ICOMOS (Dobroslav LÍBAL, Josef ŠTULC, Aleš VOŠAHLÍK)
 • Rezervace lidové architektury (Hana ŠNAJDROVÁ)
 • Závěry valné hromady SPPPP v Olomouci (Alena ČERNÁ)
 • Evropská cena památkové péče 1995 udělena JUDr. PhDr. Dobroslavu Líbalovi (Aleš VOŠAHLÍK)
 • Zahradní slavnost (Ondřej ŠEVCŮ)
 • Nález torza raně středověké hradby v prostoru severovýchodního nároží Pálffyho paláce, čp. 158/III, v Praze (Zdeněk DRAGOUN, Martin OMELKA)
 • Lapidárium Národního muzea zařazeno mezi nejlepší evropská muzea
 • Nové publikace
 • Výzkumy památek: Dendrochronologie jako náplň projektu Grantové agentury ČR (Josef KYNCL)

2 - Památkové listy. Zpravodaj o výzkumech památek a jejich ochraně, č. 2 (PDF) (vyšlo jako mimořádná příloha časopisu Zprávy památkové péče 55, č. 7, 1995)

 • Oslavy Evropských dnů kulturního dědictví 1995 (Aleš VOŠAHLÍK)
 • Cyklus přednášek a besed k problematice péče o jednotlivé druhy památek
 • Mezinárodní sympozium Rekonstrukce a konzervace historického dřeva 1995 (Eva ŠIMŮNKOVÁ)
 • Výstavy: Druhá výstava v Libchavách (Radim URBÁNEK)
 • Nové publikace
 • Příloha: Historické jádro města Plzně bylo prohlášeno památkovou rezervací (PDF)

3 - Památkové listy. Zpravodaj o výzkumech památek a jejich ochraně, č. 3 (PDF) (vyšlo jako mimořádná příloha časopisu Zprávy památkové péče 55, č. 8, 1995)

 • I. regionální evropská konference ICOMOS 1995 v Českém Krumlově (Aleš VOŠAHLÍK)
 • Nové vesnické a městské památkové zóny (Hana ŠNAJDROVÁ)
 • Klub Za starou Prahu Dobroslavu Líbalovi (Jan SOMMER)
 • Tisková beseda Památková ochrana vesnických sídel lidové architektury (Pavel BUREŠ)
 • Výstavy: Záchrana evropského architektonického dědictví (Jaroslav PETRŮ)
 • Nové publikace
 • Výzkumy památek:
 • Pražská novoměstská barokní fortifikace u náměstí I. P. Pavlova (Jan HAVRDA)
 • Zapomenuté obloučkové podřímsí románské baziliky v Tismicích (Jan SOMMER)
 • Glosa:
 • O parazitech a reklamě (Ondřej ŠEVCŮ)
 • Praha - město na chůdách (Jan SOMMER)
 • Románská památka nově (Jan SOMMER)

4 - Památkové listy. Zpravodaj o výzkumech památek a jejich ochraně, č. 4 (PDF) (vyšlo jako mimořádná příloha časopisu Zprávy památkové péče 55, č. 9, 1995)

 • Výstavy: Nová expozice v Holešově
 • Nové publikace

5 - Památkové listy. Zpravodaj o výzkumech památek a jejich ochraně, č. 5 (PDF) (vyšlo jako mimořádná příloha časopisu Zprávy památkové péče 55, č. 10, 1995)

 • Stanovisko: Valdštejnský palác a senát (Květa KŘÍŽOVÁ)
 • Ohrožení kulturní památky. Škola Na Smetance, Prha 2-Vinohrady (Miloš PISTORIUS)
 • Výstavy: Výstava církevních textilií a liturgických předmětů na zámku v Miloticích (Marta SEDLÁKOVÁ)
 • Nové publikace
 • Výzkumy památek: Příspěvek k poznání předrománské architektury Reliéfní výzdoba interiérů Westwerku v Corvey (Jan SOMMER)

Památkové listy byly zpřístupněny online 31. 1. 2012 (PK)