Přejít na: Obsah | Konec stránky

Pracoviště Národního památkového ústavu

Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti reorganizace Národního památkového ústavu. Jejím cílem bylo vytvořit co nejlepší předpoklady pro využití odborného potenciálu všech pracovišť NPÚ a zajistit efektivní a odbornou správu unikátního souboru a dalších památek svěřených do péče NPÚ.

Proměna, kterou Národní památkový ústav prošel, znamená kromě jiného úpravu organizační struktury ústavu a vznik některých nových pracovišť. Stránky jednotlivých pracovišť naleznete v levém menu.


Odbornou složku památkové péče zajišťují nadále územní odborná pracoviště (ÚOP). Po vyčlenění správy památkových objektů do nově vzniklých ÚPS mohou nyní tato pracoviště mnohem lépe a efektivněji rozvíjet svoji odbornou památkovou činnost, která je jednou ze stěžejních náplní činnosti NPÚ.

Pro vlastníky a správce památek i instituce státní správy se tedy v souvislosti s reorganizací NPÚ bezprostředně nic nemění – stále jsou jim k dispozici konkrétní odborní garanti památkové péče s působností v daném regionu, jak byli zvyklí. Experti budou dohlížet na správu památek naprosto stejně jako doposud.

Struktura 14 územích odborných pracovišť je i nadále organizována na podkladě současného krajského uspořádání:

ú.o.p. v hl. m.  Praze ú.o.p. středních Čech v Praze ú.o.p. v Českých Budějovicích ú.o.p. v Ústí nad Labem ú.o.p. v Liberci ú.o.p. v Plzni ú.o.p. v Lokti ú.o.p. v Pardubicích ú.o.p. v Josefově ú.o.p. v Telči ú.o.p. v Brně ú.o.p. v Kroměříži ú.o.p. v Olomouci ú.o.p. v Ostravě


Územní odborné pracoviště v hl. m. Praze
Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
Územní odborné pracoviště v Plzni
Územní odborné pracoviště v Lokti
Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
Územní odborné pracoviště v Liberci
Územní odborné pracoviště v Josefově
Územní odborné pracoviště v Pardubicích
Územní odborné pracoviště v Telči
Územní odborné pracoviště v Brně
Územní odborné pracoviště v Olomouci
Územní odborné pracoviště v Kroměříži
Územní odborné pracoviště v Ostravě

Péče o státní hrady a zámky, které Národní památkový ústav spravuje, byla svěřena nově zřízeným územním památkovým správám (ÚPS) – tato čtyři nová pracoviště vznikla v Praze, v Českých Budějovicích, na Sychrově a v Kroměříži.

ÚPS v Praze ÚPS v Praze ÚPS v Praze ÚPS v Praze ÚPS v Českých Budějovicích ÚPS v Českých Budějovicích ÚPS v Českých Budějovicích ÚPS na Sychrově ÚPS na Sychrově ÚPS na Sychrově ÚPS v Kroměříži ÚPS v Kroměříži ÚPS v Kroměříži ÚPS v Kroměříži

Mapka s vyznačením příslušnosti jednotlivých ÚPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pro zlepšení centrálního řízení, které je pro kvalitní fungování velké organizace nutné, bylo zřízeno generální ředitelství NPÚ, které vzniklo z bývalého ústředního pracoviště, koncipovaného původně především pro metodické, nikoli manažerské vedení památkové péče a péče o objekty v péči NPÚ. Generální ředitelství přejímá jeho korespondenční kontakty, nadále integruje metodické řízení památkové péče, koordinuje činnost jednotlivých územních odborných pracovišť a územních památkových správ a posiluje i výkon řady centrálních činností NPÚ; napomůže tak vyšší odbornosti a efektivitě práce celé instituce.


Co se vůbec nemění?

Stejné zůstávají základní údaje a kontakty Národního památkového ústavu: jeho IČO, datová schránka, epodatelna aj. Nemění se webové stránky previous.npu.cz, stejná zůstává rovněž adresa současného generálního ředitelství (bývalého ústředního pracoviště): Valdštejnské náměstí 3/162, Praha 1 – Malá Strana. Nezměnily se ani e-mailové a telefonické kontakty pracovníků.

Další informace naleznete na stránkách jednotlivých pracovišť (viz menu vlevo), nebo v sekci věnované proměně NPÚ.