ÚOP v Brně
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Brně

Publikační činnost

Publikace vydané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně

Všechny uvedené tituly si až do vyprodání zásob můžete objednat nebo přímo zakoupit na adrese: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno, PhDr. Radmila Stránská, email: stranska.radmila@npu.cz

(aktualizováno 10.8.2015)


Katalog lidové architektury
 • Antonín Kurial
 • Ojedinělý a bohužel nedokončený soubor mapující lidové stavby v jednotlivých okresech jižní Moravy obsahuje popisy, plány a fotografie dnes již namnoze neexistujících staveb (okresy Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Gottwaldov /Zlín/, Uherské Hradiště a Vyškov). Katalog je určen všem pracovníků památkové péče, stavebních úřadů, studentům architektury a dějin umění, ale i všem milovníkům lidového stavitelství.
 • 1979–1989
 • Formát 24x29 cm
 • Cena 50 Kč
Obléhání hradu Pernštejna česká verze vyprodána
 • Libor Jan
 • Drobná publikace využívající dobové prameny pojednává o neúspěšném obléhání hradu Pernštejna švédskými vojsky v 17. století.
 • 1995
 • Česká, německá a anglická verze
 • Formát 16 x 17 cm
 • Cena 49 Kč
Tugendhatova vila v Brně od architekta L. Miese van der Rohe
 • Dušan Riedl
 • Reprezentativní obrazová publikace oceněná jako "Fotografická publikace roku.
 • 1995
 • Formát 31 x 26 cm
 • anglická verze cena 400 Kč
 • německá verze cena 400 Kč
Pernštejn – středověký hrad na Moravě vyprodáno
 • Bohumil Samek a kolektiv
 • Brožovaná reprezentativní monografie o nejvýznamnějším středověkém hradu na Moravě přináší nové poznatky o vývoji hradu a o jeho majitelích, bohatě vybavena černobílými i barevnými fotografiemi.
 • 1996
 • Formát 16 x 24 cm
 • anglická verze cena 200 Kč
Brno historické
 • Miloš Stehlík
 • Drobnější publikace o umělecké historii města Brna s černobílými i barevnými fotografiemi,
 • resumé v němčině, angličtině a francouzštině.
 • 1992
 • Formát A5
 • Cena: 30 Kč
Brněnská architektura 20. století
 • Dušan Riedl
 • Drobnější publikace o vývoji moderní architektury v městě Brně s barevnými i černobílými fotografiemi,resumé v němčině, angličtině a francouzštině.
 • 1992
 • Formát A5
 • Cena: 30 Kč
Zámek Vranov nad Dyjí česká verze vyprodána
 • Karel Janíček
 • Drobná brožurka s textem o vývoji i umělecké historii zámku s černobílými i barevnými fotografiemi.
 • 1994
 • Formát A6
 • Česká, anglická a německá verze
 • Cena 13 Kč
Nový Hrádek česká verze vyprodána
 • Miroslav Plaček
 • Drobná brožurka s textem o vývoji i umělecké historii hradu s černobílými fotografiemi, zahrnující nejnovější poznatky podložené stavebně historickým průzkumem.
 • 1992
 • Formát 9,5 x 21 cm
 • Cena české verze 10 Kč, anglické a německé verze 20 Kč
Minaret v Lednici na Moravě česká verze vyprodána
 • Zdeněk Novák
 • Drobná brožurka s textem o vývoji i umělecké historii této romantické architektury s černobílými fotografiemi, zahrnující nejnovější poznatky podložené stavebně historickým průzkumem.
 • 1992
 • Formát 9,5 x 21 cm
 • Cena české verze 10 Kč, anglické a německé verze 20 Kč
Zámek Bučovice
 • Editor: Bohumil Samek
 • Středně velká brožovaná publikace s texty několika autorů (B. Samek, I. Řeholka, J. Vacková, Z. Novák) o vývoji i umělecké historii zámku a zahrady s černobílými i barevnými fotografiemi a plány.
 • II. upravené vydání, 2003
 • Formát 17 x 17 cm
 • Cena české verze 50 Kč
 • původní vydání z roku 1993 v anglické, německé, francouzské a italské verzi 50 Kč
Kašna Parnas od J. B. Fischera z Erlachu
 • Miloš Stehlík
 • Střední monografie o významné barokní památce a dominantě Zelného trhu v Brně.
 • 1997. Vydáno ve spolupráci se společností Gloria Brunensis.
 • Formát 19x19 cm, 48 stran
 • Česká, anglická a německá verze
 • Cena 20 Kč
Milotice v baroku česká verze vyprodána
 • Tomáš Jeřábek
 • Publikace středního rozsahu zabývající se obdobím baroka na zámku v Miloticích u Kyjova. Bohatý obrazový doprovod.
 • 1998
 • Formát 18x18 cm, 47 stran
 • Cena české verze 60 Kč, anglické a německé verze 100 Kč
Vranovská kamenina
 • Jarmila Novotná, Libor Šturc, Miroslava Janíčková
 • Obrazová publikace vydaná u příležitosti výstavy Vranovská kamenina,
 • pořádané k 200. výročí založení Vranovské továrny na kameninu.
 • 1999
 • Formát 22x24 cm, 82 stran
 • Česká, anglická a německá verze
 • Cena 100 Kč
Vranovská kamenina vyprodáno
 • Sborník příspěvků ze semináře pořádaného při příležitosti 200. výročí založení Vranovské továrny na kameninu 19.–20. října 1999 ve Vranově nad Dyjí.
 • 2000
 • Formát 22 x 24, 67 stran
 • Cena 50 Kč
Brno, Kleinův palác
 • Bohumil Samek
 • Publikace o rekonstrukci významné brněnské památky s bohatou fotografickou dokumentací.
 • 2000
 • Formát 20x20, 35 stran
 • Cena: 50 Kč
Hrad Veveřívyprodáno
 • Dalibor Hodeček
 • Foto: Petr Kroupa, Jana Lorencová, Jan Vondra
 • Drobná brožurka, jejímž autorem je historik. Zabývá se tedy dějinami hradu a jeho majitelů, zmiňuje se o základních stavebních etapách objektu vyplývajících z historického kontextu. Z řady dalších publikací věnovaných tomuto mohutnému hradu v těsné blízkosti Brna, se však vyčleňuje seriózností poskytovaných faktů a publikováním řady zcela nových poznatků načerpaných archivním a bibliografickým průzkumem. Je velkou předností autora, že celá suma těchto informací je zároveň příjemně řazeným sledem slov, která se dobře čtou nejen zasvěcenému odborníkovi, ale potěší i každého milovníka hradu.
 • 2001
 • Formát 21x9,5 cm, 24 stran
 • Cena 20 Kč
Židovské památky Moravy a Slezska
 • Jaroslav Klenovský
 • Foto: Jaroslav Klenovský, Jan Halady, Jan Vondra
 • Českoanglické vydání
 • Vydaly Státní památkové ústavy v Brně, Olomouci a v Ostravě společně s brněnským nakladatelstvím ERA
 • Kniha předkládá čtenářům přehled tisícileté historie židovského osídlení Moravy a Slezska a seznamuje s vývojem židovských čtvrtí, synagog a hřbitovů. Vyčerpávající soupis dochovaných nemovitých památek židovské kultury je bohatě graficky doplněn nákresy, plánky, mapkami a stovkami černobílých i barevných fotografií. V takto ucelené podobě se stává nepostradatelným průvodcem každého zájemce o bližší poznání minulosti i přítomnosti židovského kulturního odkazu na území Moravy a Slezska.
 • 2001
 • Formát: 23x17, 220 stran
 • Cena 490 Kč
Památková péče na Moravě
150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek
 • Reprezentativní vázaná publikace obsahuje příspěvky od různých autorů, které na základě důkladného studia archivních pramenů dokladují vývoj legislativy v památkové péči a také přehled významných záchranných, obnovných a restaurátorských akcí od poloviny 19. století do roku 2000 včetně bohaté fotografické dokumentace a rejstříků.
 • Autoři statí: Vratislav Nejedlý, Jan Sedlák, Jaroslav Petrů, Zdeněk Horsák, Iva Řeholka, Petra Ulbrichová, Miloš Stehlík, Zdeněk Novák, Jiří Kroupa
 • 2002
 • Formát 21,5 x 28,5 cm, 320 str.
 • Cena 450 Kč
Refektář františkánského kláštera v Uherském Hradišti
 • Miloš Stehlík
 • Česko-německá drobná monografie o jedné z výrazných dominant památkové zóny města Uherské Hradiště, vzácný doklad klášterní architektury, který se nedávno dočkal památkové obnovy.
 • 2002
 • Formát 20x18, 47 stran
 • Cena 50 Kč
Příběhy z dlouhého století vyprodáno
 • Pavel Zatloukal
 • Obsáhlá odborná publikace o architektuře let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku. Vázaná, s bohatou fotografickou i plánovou dokumentací, s medailony nejváraznějších osobností z řad architektů i stavebníků, opatřena bohatými rejstříky. Oceněna jako nejkrásnější kniha roku. Vydalo Muzeum umění Olomouc ve spolupráci se Státním památkovým ústavem v Brně.
 • Anglické resumé.
 • 2002
 • Formát 22x28, 720 stran
 • Cena 950 Kč
Obnova roubeného domu
 • Věra Kovářů
 • Videokazeta doplněná brožurkou pojednává o tradičních technologických postupech při obnově roubeného domu. Vydáno ve spolupráci s Ústavem lidové kultury ve Strážnici.
 • 2002
 • Formát brožury A5
 • Cena kompletu 300 Kč
Lednice na Moravě, zámecký palmový skleník
 • Sborník příspěvků přednesených na mezinárodním semináři, pořádaném ve dnech 17.–19. června 2002 při příležitosti dokončení jeho památkové obnovy. Sborník má 3 části: 1. Zámecký skleník v Lednici a jeho vzory, 2. Technické aspekty památkové obnovy skleníku státního zámku Lednice, 3. Diskusní příspěvky k tématu staveb pro pěstování teplomilných rostlin a drobných staveb v Lednicko-valtickém areálu.
 • Sborník je česko-anglický a jeho součástí je CD ROM s barevnými fotografiemi, které jsou v tištěné podobě černobílé.
 • 2003
 • Formát 24 x 17, 217 stran
 • Cena 350 Kč
Marie von Ebner-Eschenbach, velká moravská spisovatelka německého jazyka
 • Jiří Munzar
 • Germanista, profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pojednává v drobné publikaci o životě a díle spisovatelky, jejíž osud byl významně spjat se zámkem v Lysicích a s Moravou, v kontextu německy psané literatury na Moravě. Vydáno v české a německé verzi.
 • 2003
 • Formát 18 x 20, 46 stran
 • německá verze 150 Kč
Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí
 • Editor: Bohumil Samek
 • Podnětem k vydání publikace bylo mezinárodní sympozium v roce 1995 Vranovské setkání, které přineslo řadu nových pohledů na stavbu i uměleckou výzdobu této vranovské památky. Kniha obsahuje precizované verze přednášek účastníků sympozia doplněné bohatou obrazovou dokumentací.
 • Autoři statí: Tomáš Knoz, Hellmut Lorenz, Dana Novotná, Friedrich Poleross, Ingeborg Schemper-Sparholz, Margareta Lux, Věnceslava Orlinski-Raidl.
 • 2003
 • Formát 22 x 24, 143 stran
 • Cena 250 Kč česká a německá verze
Osobní hygiena na šlechtických sídlech vyprodáno
 • Ľudmila Dufková
 • Katalog výstavy pořádané 19. 6.–30. 9. 2003 na Státním zámku ve Vranově nad Dyjí. Autorka výstavy i katalogu několik let zpracovávala fondy hradů a zámků ve správě brněnského památkového ústavu. Popsala a zařadila stovky předmětů sloužících v minulosti k osobní hygieně. Obsahem katalogu je jejich výčet na zámcích Buchlovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Lednice, Lysice, Milotice, Náměšť nad Oslavou, Rájec nad Svitavou, Telč, Valtice, Vizovice a Vranov nad Dyjí a na hradech Bítov a Buchlov a bohatá obrazová dokumentace.
 • 2003
 • Formát 22 x 24, 92 stran
 • Cena 200 Kč
Ars naturam adiuvans
 • Editor: Jiří Kroupa
 • Sborník příspěvků k poctě profesora Miloše Stehlíka
 • Vázaná publikace vydaná brněnským památkovým ústavem ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU k 80. narozeninám Miloše Stehlíka předkládí soubor statí vztahujících se zejména k období baroka (Ingeborg Schemper-Sparholz, Jiří Kroupa, Lubomír Slavíček, Zdeněk Kazlepka, Aleš Filip, Tomáš Jeřábek, Lubomír Olšovský, Mojmír Horyna, Milan Togner, Miloš Štědroň), pouze příspěvek Jana Sedláka je věnován moderní architektuře.
 • České příspěvky s německým resumé, německý příspěvek s českým resumé.
 • 2003
 • Formát A4, 211 str.
 • Cena 250 Kč
Kamélie
 • Zdeněk Novák, Jan Dvořák, Eva Dvořáková
 • Drobná publikace s bohatým obrazovým doprovodem přibližuje nejen rostlinu camelia japonica a její historii, ale seznamuje také se sbírkou kamélií na zámku v Rájci nad Svitavou a s tradicí každoročních výstav této rostliny. Obsahuje kompletní sortiment rájecké sbírky i rady pro pěstování kamélií.
 • 2004
 • Formát 20x20, 32 str.
 • Cena 60 Kč
Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku
Sakrální výtvarné umění kolem roku 1900
 • Aleš Filip
 • Brněnský historik umění sumarizuje v obsáhlé publikaci výsledky předchozího bádání v této oblasti, ale především přináší zcela nové poznatky na základě dosud nezpracovaných pramenů, řadu děl poprvé autorsky určuje. Hlavním přínosem knihy je nová interpretace sakrálního umění jako důležité součásti tvůrčího rozmachu přelomové epochy fin de siècle.
 • Kniha byla vydána společně s nakladatelstvím Barrister & Principal v rámci jeho řady Dějiny a teorie umění.
 • 2004
 • Formát 17x24, 262 str.
 • Cena 350 Kč
Vinohradnické stavby na Moravě
 • Jitka Matuszková, Věra Kovářů
 • Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím ERA.
 • Obsáhlá českoanglická encyklopedie nejvýznamnějších vinohradnických staveb všech vinařských oblastí na jižní Moravě. Obě autorky jsou dlouholetými pracovnicemi památkové péče.
 • 2004
 • Formát 18x24,5, 300 stran
 • Cena 400 Kč
Brno secesní
Deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900
 • Jan Sedlák
 • Foto: Aleš Ležatka
 • Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím ERA. Anglické resumé. Profesor Jan Sedlák se znovu a zevrubněji vrací k tématu brněnské secese, zařazuje ji do dobového kontextu a zohledňuje obsáhlý výčet dostupné literatury. Kniha je vybavena řadou fotografií staveb, výtvarných děl, ale i plakátů.
 • 2004
 • Formát 20x30, 230 stran
 • Cena 450 Kč
Uherčice – zámek na hranici
 • Bohdana Fabiánová
 • Drobná brožura o historii i současnosti zámku v Uherčicích.
 • 2004
 • Formát 18x16, 16 stran
 • Cena 30 Kč
O obnově historických zahrad. Zámecká zahrada v Miloticích – vyprodáno
 • Dušan Riedl
 • Příloha časopisu Památková péče na Moravě 10/2005.
 • Zamyšlení nad historickými zahradami, nad jejich současným životem i perspektivami. Jako příklad je uvedena vzorová obnova zámecké zahrady v Miloticích, která byla realizována v letech 1968–1972 podle projektu Dušana Riedla, k jehož 80. narozeninám tato drobná publikace vyšla.
 • 2005
 • Formát 20x20, 28 stran
 • Cena 50 Kč
Brněnské paláce, stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku
 • Tomáš Jeřábek, Jiří Kroupa a kol.
 • Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Barrister&Principal
 • První část dvoudílné publikace o brněnských palácích raného novověku seznamuje čtenáře s obecnými podmínkami jejich vznikui s konkrétními dějinami vybraných objektů – s Dietrichsteinskými paláci, Zemským domem, Breuner-Schrattenbachovým palácem či Biskupským dvorem.
 • 2005
 • Formát 25x16, 247 stran
 • anglické resumé
 • Cena 400 Kč
Má dětská léta
 • Marie von Ebner-Eschenbachová
 • Ve spolupráci s nakladatelstvím Barrister&Principal.
 • Životopisné črty jsou nejvýznamnějším dílem memoárové tvorby slavné rakouské spisovatelky moravského původu a svědčí o autorčině úzkém vztahu k rodné Moravě. Jedná se o první svazek připravované řady vybraných spisů spisovatelky.
 • 2005
 • Formát 20x13, 192 stran
 • Cena 225 Kč
Georgius Josephus Camel, významný brněnský rodák
 • Veronika Syslová
 • Autorka, pracovnice Národního památkového ústavu, shromáždila řadu informací o přírodovědci, jehož 300. výročí úmrtí byly zařazeno mezi světová výročí UNESCO. Publikace byla vydána ke stejnojmenné výstavě uspořádané ve výstavních prostorách brněnského pracoviště NPÚ v Galerii SKLEPENÍ od března do června roku 2006. Tento katalog rezentuje dobu G. J. Camela, jeho životní osudy, jeho práci lékárníka i poslání jezuitského misionáře.
 • 2006
 • Formát 20x20, 50 stran
 • Cena 100 Kč
Slavné brněnské vily
 • Editor: Jan Sedlák
 • Autoři kapitol: Jan Sedlák, Iveta Černá, Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný,
 • Lenka Kudělková, Jindřich Vybíral, Jan Wahla.
 • Vydáno ve spolupráci s Agenturou FOIBOS a Muzeem města Brna.
 • Autorský tým shromáždil a zpracoval fakta, fotografie i plány vztahující se k nejvýznamnějším brněnským vilám a jejich vývoji od konce 19. století až do současnosti, předkládá celou řadu zcela nových poznatků a archivních dokumentů.
 • 2006
 • Formát 25x16, 179 stran
 • Cena české verze 350 Kč, anglické verze 400 Kč
Námořní deník Erwina Dubského,
sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století z Japonska.
 • Filip Suchomel, Marcela Suchomelová
 • Vydáno ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně.
 • V depozitáři Státního zámku v Lysicích byla před časem objevena unikátní sbírka fotografií hraběte Erwina Dubského, které přivezl ze svých námořních cest do jihovýchodní Asie. Autoři, renomovaní orientalisté, tyto fotografie popsali, zpracovali a zařadili. Vznikla tak ojedinělá výstava, k níž vyšla i tato reprezentativní vázaná publikace.
 • 2006
 • Formát 30x25, 245 stran
 • Cena anglické verze 900 Kč
Káva, čaj, čokoláda ve šlechtickém salonu
 • Alena Křížová
 • Vydáno k výstavě, jejímž námětem je kultura pití kávy, čaje a čokolády ve šlechtických salonech 18. a 19. století. Výstava i katalog prezentují výběr z bohatého a pestrého sbírkového fondu hradů a zámků ve správě NPÚ ÚOP v Brně. Soupis exponátů je řazen podle jednotlivých objektů, jeho obrazová část spíše chronologicky a tematicky.
 • 2006
 • Formát 20x20, 48 stran
 • Cena 100 Kč
Staré stezky 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 – v prodeji již jen 2002, 2006, 2008
 • Sborníky příspěvků ze seminářů pořádaných Památkovým ústavem v Brně na téma historických komunikací – historické cesty, obchodní cesty, znamení na cestě a další.
 • Formát A5
 • Cena 50 Kč
Zprávy Památkového ústavu v Brně 1/1997, 3/1999, 5/2001, 6/2002 v prodeji již jen č. 3, 5 a 6
 • Soubor odborných statí i informativních článků, jejichž autory jsou převážně odborní pracovníci Státního památkového ústavu.
 • vychází nepravidelně
 • Formát 20 x 20
 • Cena 150 Kč, 300 Kč
Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela

7/2003 (téma lidové stavitelství), 8/2004 (téma hrady a zámky), 9/2005 (téma gotických soch světic z brněnského Petrova), 10/2005 (téma kulturní krajiny), 11/2006 (téma průzkumů památek), 12/2006 (téma archeologie)

 • Pokračování časopisu vydávaného brněnským pracovištěm Národního památkového ústavu pod novým názvem. Soubor odborných statí i informativních článků, jejichž autory jsou převážně odborní pracovníci Národního památkového ústavu, ale i externí přispěvatelé.
 • Vychází 1x až 2x ročně.
 • Formát 20 x 20
 • Cena 150, 300 Kč
Georgius Josephus Camel
 • Josef Entner
 • Ve spolupráci s nakl. Barrister&Principal
 • Beletristicky zpracovaný životopis slavného brněnského rodáka byl po úspěchu prvního vydání doplněn soupisem jeho prací a znovu vydán při příležitosti 350. výročí jeho úmrtí.
 • Doslov Václav Větvička.
 • 2006
 • Formát 19x12, brož., 207 str.
 • Cena: 185 Kč
Československé opevnění v Lednicko-valtickém areálu (1936–1938) vyprodáno
 • Vladimír Fic
 • Příloha Památkové péče na Moravě 11/2006 se věnuje pevnostním objektům, které byly vybudovány v rámci obranných příprav České republiky ve druhé polovině 30. let 20. století. Péčí brněnského pracoviště NPÚ byla v letech 2001–2002 na základě  podrobného terénního výzkumu a zevrubných archivních rešerší provedena jejich dokumentace na území dnešního Lednicko-valtického areálu, památky UNESCO.
 • 2006
 • Formát 20x20, brož. 42 str.
 • Cena 50 Kč
Barok v soše
Miloš Stehlík, výběr statí
 • Národní památkový ústa, územní odborné pracoviště v Brně ve spolupráci se seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vedle 12 vybraných článků Miloše Stehlíka obsahuje kniha již úvod Jiřího Kroupy, autorův závěr, kompletní bibliografii a biografii Miloše Stehlíka a jmenný a místní rejstřík.
 • Závěr a vybraná kapitola v něm. překladu.
 • Formát 19x27, váz., 260 stran
 • Cena: 350 Kč
Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce
 • Pavel Zatloukal
 • Vydáno ve spolupráci s Obecním domem Brno
 • Přední český odborník na moderní architekturu představuje zájemcům brněnskou architekturu daného období z hlediska urbanistického vývoje, z hlediska jednotlivých budov, jejich autorů i stavebníků. Usiluje o postižení specifických rysů stylových, lokálních i autorských.
 • 2006
 • Formát 15x22, brož., 248 str.
 • česká a anglická verze
 • Cena: 350 Kč
Erbovní galerie Dubských z Třebomyslic na zámku v Lysicích
 • Leoš Vašek, Michal Konečný
 • V roce 2001 se podařilo obnovit fasády nádvoří lysického zámku a také zrestaurovat malované erby na opuce. při této příležitosti bylo nutné dokončit genealogické určení erbů. Tato práce se stala základem pro publikaci, která vedle zevrubného úvodu obsahuje vyobrazení erbů, jejich popis i přepis nápisů
 • 2006
 • Formát 20x20, brož., 62 str.
 • Cena: 120 Kč
Západní Tibet – Ladak
Klášter Diskit
 • Dalibor Lebloch
 • Skládačka vydaná při příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Sklepení je tvořena z jedné strany reprodukcí thangky s vyobrazení Bílé Táry a z druhé strany textem a fotografiemi dokumentujícími život kláštera i pomoc českých opdborníků při jeho záchraně. Součástí skládačky i vložená kopie sútry.
 • 2007
 • Formát A3
 • Cena: 10 Kč
Romantismus 19. století ve výtvarném umění
Průvodce pro milovníka umění a historie. Stálá výstava obrazů a soch 19. století z depozitářů moravských zámků, hradů a muzeíStátní zámek Lednice na Moravě
 • Jitka Sedlářová
 • 2007
 • Formát 215x230 mm
 • Cena: 180 Kč
 • :: více
Půvaby orientálního salonu. Umělecké řemeslo Dálného východu ze sbírek jihomoravských a jihočeských sbírek
 • Filip SUCHOMEL, Zlata ČERNÁ. Odborná spolupráce: Michaela PEJČOCHOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Marcela SUCHOMELOVÁ
 • 2007
 • formát 190x190 mm
 • Cena: 100 Kč
 • :: více
Antonín KURIAL: Katalog lidové architektury, část sedmá. Okres Hodonín
 • K vydání připravila a texty zpracovala: PhDr. Věra KOVÁŘŮ
 • 2007
 • 120 stran, formát 230x290 mm
 • Cena: 150 Kč
 • :: více
Státní zámek Kunštát. Kapitoly z dějin šlechtického sídla
 • Radim ŠTĚPÁN
 • 2007
 • 28 s., formát 170x160 mm
 • Cena: 30 Kč
Státní zámek Kunštát ve 20. století
 • Radim ŠTĚPÁN
 • 2008
 • 22 s., formát 170x170 mm
 • Cena 40 Kč
Copuli lapidum III
 • Hrady a hrádky v povodí Dyje a Jevišovky
 • Pavel ŠIMEČEK (Kresby), Miroslav PLAČEK (texty), Veronika SKÁLOVÁ (letecké fotografie)
 • 2008
 • 76 s., formát A4
 • Cena 250 Kč
Svět dětí na šlechtických sídlech
 • katalog výstavy dokumentující léta dětství a dospívání mladých aristokratů
 • Marta SEDLÁKOVÁ
 • 2008
 • 53 s., formát 200x200 mm
 • Cena 100 Kč
Copuli Lapidum I+II
 • Pavel ŠIMEČEK, Miroslav PLAČEK, Veronika SKÁLOVÁ
 • 2009
 • ... s., formát A4
 • Cena 250 Kč
Pretium laborum non vile. Rytíři Řádu Zlatého rouna na Moravě
/ Knights of the order of the Golden fleece in Moravia
 • Lenka KALÁBOVÁ, Michal KONEČNÝ
 • 2009
 • 168 s., formát 210x280 mm
 • Cena 450 Kč
Příběh renesanční židle
 • Katalog k výstavě konané od 20. ledna do 13. března v Galerii Sklepení v Brně
 • Jana SEVERINOVÁ, Karel SEVERIN
 • 2010
 • 96 s., formát 21x21 cm
 • Cena 250 Kč
 • ISBN 978-80-86752-81-5
 • :: více

Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války

 • Katalog k výstavě konané od od 4. 6. do 3.10.2010 na Státním hradě Pernštejně
 • Michal Konečný (ed.)
 • 2010
 • 220 s., formát 210x280 mm
 • Cena 450 Kč
 • ISBN 978-80-86752-83-9
Generosum labor nutrit
Sborník k poctě Bohumila Samka
 • ed. Petr Kroupa, Eva Dvořáková
 • 2010
 • 214 s., formát 23x18 cm
 • Cena 400 Kč
 • ISBN 978-80-86752-70-9
Pánský salon na šlechtickém sídle
Ušlechtilé záliby a neřestné zábavy aristokratů
 • Alena Křížová
 • 2010
 • 56 s., formát 20x20 cm
 • Cena 100 Kč
 • ISBN 978-80-86752-84-6
Ztracené a opět nalezené obrazy hohenemské galerie s příběhem ztraceného syna
 • Vydalo Městské muzeum a galerie v Poličce ve spolupráci s Ostravským muzeem a Národním památkovým ústavem, úop v Brně
 • David Junek
 • 2010
 • 20 s., formát 18x24 cm
 • Cena 80 Kč
 • ISBN 978-80-86533-19-3

Poklady moravských hradů a zámků

 • Lenka KALÁBOVÁ, Michal KONEČNÝ, Miroslav ZAVADIL
 • Kniha je jakousi pomyslnou procházkou po dějinách umění, avšak formou, která je srozumitelná všem čtenářům a návštěvníkům zpřístupněných památek včetně mládeže. Důraz je kladen zejména na obraz, doplňující text předměty stručně popisuje a zařazuje časově a místně.
  Výběr exponátů byl podřízen jejich uměleckohistorickému významu a navrhované časové ose. Zastoupeny jsou obrazy, kresby, grafické listy, sochy, užité umění (nábytek, sklo, porcelán, textil apod.), zbraně ale i další předměty, které k životu šlechty neodlučně patřily (kočár, sedlo atd.).
 • 2010
 • 144 s., formát 24x28 cm
 • Cena 250 Kč
 • ISBN 978-80-86752-85-3

Dámský salon

 • Alena Křížová
 • Katalog další výstavy na zámku ve Vranově nad Dyjí, která se tentokrát věnovala životu žen na šlechtických sídlech, jejich povinnostem i zábavě a zálibám.
 • 2011
 • 48 s., formát 20x20 cm
 • Cena 100 Kč
 • ISBN 978-80-86752-89-1

Antonín KURIAL: Katalog lidové architektury, část osmá. Okres Břeclav

 • K vydání připravila a texty zpracovala: Mgr. Jitka Matuszková, Ph.D.
 • 2011
 • 64 stran, formát 230x290 mm
 • Cena: 180 Kč
 • 978-80-86752-90-7

Antonín KURIAL: Katalog lidové architektury, část devátá. Okres Žďár nad Sázavou

 • K vydání připravila a texty zpracovala: PhDr. Věra KOVÁŘŮ a Mgr. Jan Kuča
 • 2011
 • 136 stran, formát 230x290 mm
 • Cena: 245 K
 • 978-80-86752-93-8

Dana Novotná: Městské stavební řády

 • Kritická edice pramenů stavebního práva  s komentářem a příklady aplikace
 • Elektronická publikace (CD) o 10 kapitolách. Stručné dějiny  městské správy a  práva od 13. do 20. století, k tomu podrobnější výklad o stavebním právu jako rozšířená předmluva k pramenům rozděleným na listiny, řády, zákony a patenty.
 • 2011
 • CD rom v obalu A5
 • Cena: 100 Kč
 • ISBN 978-80-86752-92-1

Ed. Martin Číhalík, Pavel Suchánek: Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny marie na Starém Brně

 • Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané v kapitulní síni Augustiniánského kláštera na Starém Brně 21. října 2010. Úvodní stať Mileny Flodrové Palladium a Brno přibližuje dobu a okolnosti vzniku stříbrného oltáře. První část příspěvků je věnována Perle Moravy, vyobrazení Panny Marie Svatotomské, druhá část samotnému stříbrnému oltáři a jeho tvůrci  a poslední oddíl příspěvků pojednává o obnově této památky.
 • 2011
 • 236 stran, formát 25x28 cm
 • Cena: 450 Kč
 • ISBN 978-80-86752-94-5

Gottfried Kiesow: Památková péče v Německu

 • Překlad německého titulu, několikrát vydaného v Německu, je ověřeným úvodem do mnohotvárné oblasti památkové péče, zasahuje i do dalších vědeckých a společenských oborů naší současnosti. Kniha vychází s předmluvou Petra Kroupy Gottfried Kiesow – nejznámější německý památkář.
 • 2012
 • 220 stran, formát 16x23 cm
 • Cena: 345 Kč
 • ISBN 978-80-86752-95-2