ÚOP v Brně
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Historie nerealizovaného meziválečného projektu Akademického náměstí v Brně

6.10.2015 | bylo aktualizováno | přednáška | okres Brno-město | Brno – vila Stiassni
logo-MCMA 159x48
V úterý 6. října dochází ke změně tématu přednášky – původně plánovaný příspěvek prof. Jana Sedláka o kompozičních principech v architektuře Bohuslava Fuchse nahradí přednáška Mgr. Jany Kořínkové o plánech na vybudování společného kampusu Masarykovy univerzity a brněnské techniky. Regulační plán na lokalitu kampusu nakonec v roce 1937 řešil právě Bohuslav Fuchs spolu s Jindřichem Kumpoštem. Přednáška začíná v 17 hodin a koná se v Metodickém centru moderní architektury v Brně, vstup z Preslovy ulice (zastávka MHD Marie Pujmanové).

Příspěvek je zaměřen na představení nerealizovaných meziválečných projektů Akademického náměstí v Brně. Založení Masarykovy univerzity v Brně dne 28. ledna 1919 bylo podmíněno zbudováním areálu nově vzniklých fakult (lékařské, právnické, filozofické a přírodovědecké), a to nejpozději do roku 1930. Záhy se však ukázalo, že problematické bylo jak získání staveniště – ve hře bylo nejprve území Žlutého kopce a posléze Kraví hory – tak realizace dílčích částí plánovaného areálu, jehož poloha byla v roce 1925 s definitivní platností určena výstavbou budovy Právnické fakulty navržené pražským architektem Aloisem Dryákem. Myšlenka zbudování nové akademické čtvrti je ilustrována ideovými projekty a soutěžními návrhy významných brněnských architektů, jejichž velkorysost dodnes svědčí o nenaplněných ambicích zemského hlavního města Brna jakožto meziválečného centra vzdělanosti. Definitivní konec tohoto úsilí znamenalo předání budovy Právnické fakulty Vojenské akademii Antonína Zápotockého v roce 1951. Idea společného kampusu Masarykovy univerzity a brněnské techniky byla sice ještě v 60. letech oživena architektem Janem Dvořákem, k jejímu naplnění však už nedošlo a univerzitní areály jsou dodnes budovány odděleně v lokalitách pod Palackého vrchem a v Bohunicích.

 Metadata ke zprávě

Vloženo
1.10.2015 15:03
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Status novinky
bylo aktualizováno
Témata
akce pro veřejnost, architektura, odborné akce
číslo
17262
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit