ÚOP v Brně
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Knihovna v brněnské vile Stiassni, zaměřená na architekturu moderny, poskytuje služby odborné veřejnosti

21.10.2015 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | sdělení, informace | okres Brno-město | Brno – vila Stiassni
logo NPU COPA CMYK 160x49
Ve vile Stiassni v Brně vznikla – a nyní se pro odbornou veřejnost také otevírá – úzce specializovaná knihovna s tématem obnovy památek moderní architektury. Jejím základem je několik darovaných nebo zapůjčených fondů, které postupně doplňuje vlastní akviziční činnost.

 

(Brno 21. 10. 2015)

V prosinci loňského roku byla dokončena stavební obnova vily Stiassni. Od té doby začíná Metodické centrum moderní architektury v Brně (MCMA) postupně poskytovat služby pro odbornou i laickou veřejnost. V areálu se konají nejrůznější odborné semináře, konference a tvůrčí dílny, probíhá zde edukace pro různé cílové skupiny od mateřských škol až po oblast celoživotního vzdělávání. Od pátku do neděle jsou prostory historické vily přístupné veřejnosti, ve výstavním sále se pravidelně obměňují výstavy s tématem moderní architektury a její obnovy.

Nyní začíná sloužit také odborná knihovna, která musela nejprve soustředit a katalogizovat první fondy. Postupně by se měla stát srdcem metodického centra, jež budou vyhledávat profesionální badatelé, studenti i další zájemci o oblast architektury druhé poloviny 19. a 20. století.

Základem knihovny jsou nyní tři soukromé fondy významných brněnských architektů, odborníků na moderní architekturu a urbanismus. Ve fondu architekta Dušana Riedla se nachází monografie a archivní dokumenty zaměřené na šlechtické zahrady a brunensia z konce 19. a první poloviny 20. století. O něco větší je fond zapůjčený prof. Vladimírem Šlapetou, který je zaměřen na českou i světovou moderní architekturu. Dvě velké knihovny doplňuje fond architekta Vladimíra Matouška obsahující publikace o moderním urbanismu a plánování měst.

Na cestě do MCMA je rovněž 260 knih ze soukromé knihovny Adolfa Kurta Placzeka, potomka slavné rodiny brněnských Placzeků. Narodil se ve Vídni, kde vystudoval dějiny umění. Po útěku před nacisty se usídlil v New Yorku, kde v letech 1960 –1980 řídil Averyho knihovnu (architektonickou knihovnu Kolumbijské univerzity). Placzekova dcera Sylvia Brewdaová letos věnovala část knih z otcovy sbírky České republice – v Českém centru v New Yorku je převzal premiér Bohuslav Sobotka a nyní jsou dočasně umístěny v pražském Klementinu.

Knihovní fond MCMA je nyní postupně rozšiřován prostřednictvím darů (zejména institucionálních) a nákupů. Knihovna se bude specializovat především na zahraniční literaturu s úzce vymezeným tématem památkové obnovy staveb moderní architektury. Ambicí knihovny do budoucna je rovněž shromažďovat informace o studentských pracích z oblasti výzkumu a obnovy památkově chráněných staveb 20. století.

Knihovna je otevřena od pondělí do čtvrtka a umožňuje výhradně prezenční studium. Elektronický katalog je k dispozici na webových stránkách http://www.vilastiassni.cz/cz/metodicke-centrum/odborna-knihovna.

Několik zajímavostí:

  • Vzácným a zajímavým celkem jsou brunensia z konce 19. století. K dispozici jsou publikace o jednotlivých stavbách (např. Das Augustiner-Eremitenstift S. Thomas in Brünn, 1898), staré mapy a atlasy města (např. Brünner Heimats - Atlas, 1895), také publikace o dějinách Brna. Do brunensií patří také meziválečné knihy, které se orientují na historii města, ale i na tehdejší moderní architekturu. Knihovna tak disponuje např. prvním vydáním publikací o výstavišti, kolonii Nový dům (vč. původního katalogu Výstavy soudobé kultury v Československu 1928). V knihovně jsou rovněž soubory fotografií brněnské meziválečné architektury.
  • Jistou raritou v knihovních fondech je Album květin a ptáků mistra Keinena (Keinen kačóga fu, fuju no bu) vydané v roce 1892 v japonském Kjótu. Jde o velmi povedený malovaný atlas ptáků.
  • Většina publikací je české provenience, nicméně nechybí množství zahraničních knih – k nejvzdálenějším vydavatelským zemím patří Japonsko a Austrálie.
  • Největší a nejtěžší knihou je Le Style Louis XVI.: Recueil de motifs choisis d´architecture au XVIII siecle, kniha fotografií z roku 1905 vydaná v Paříži. S rozměry 47 × 34 cm váží bezmála pět kilogramů.

Kontakty:

 Metadata ke zprávě

Vloženo
23.10.2015 10:17
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Status novinky
bylo aktualizováno
Témata
architektura, knižní fondy, Metodická centra
číslo
17327
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit