ÚOP v Českých Budějovicích
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Českých Budějovicích

Souhrnné informace a historie

Zdroj. (7.8.2008)


Národní památkový ústav je ve smyslu platného zákona O státní památkové péči (zák. č. 20/87 Sb. ve znění pozdějších novel) odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností. Organizačně se člení na ústřední pracoviště v Praze a územní odborná pracoviště v jednotlivých krajích.

Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích zajišťuje v Jihočeském kraji všechny zákonem stanovené činnosti směřující k řádné péči o kulturní památky a památkově chráněná území. Tyto činnosti lze rozdělit na dvě základní skupiny – péči o soubor zpřístupněných státních hradů a zámků a péči o památky ve vlastnictví a správě jiných subjektů.

V rámci úseku výkonu památkové péče jsou zejména zpracovávána odborná vyjádření k urbanistickým a stavením úpravám a k restaurování, průzkumy a výzkumy památek, jejich evidence a dokumentace. Dále je zajišťován odborný servis pro historické zahrady, parky a kulturní krajinu a některé činnosti v oblasti archeologické památkové péče. V současné době jsou také intenzivně rozvíjeny různé specializované formy prezentace památkových hodnot co nejširší veřejnosti (odborné přednášky, didaktické programy, výstavy, ediční a publikační činnost, aj.).

Mimořádně významnou součástí prezentace památek je provoz státních hradů a zámků. Prohlídkové trasy na těchto objektech nabízejí stále ucelenější obraz každodenního života a historického vývoje v jednotlivých obdobích a objektech. Současně jsou na spravovaných objektech ve spolupráci se specialisty z úseku výkonu památkové péče zajišťovány četné další odborné činnosti. Jedná se zejména o péči o mobiliární fondy, představující mimořádně hodnotnou součást národního kulturního pokladu.