Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Dokumentační fondy

Dokumentační fondy Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově jsou po předchozí domluvě na níže uvedených telefonních číslech, případně na e-mailu veřejně přístupné.

Dokumentační fondy týkající se především kulturních památek a památkově chráněných území v Královéhradeckém kraji byly systematicky budovány od konce 50. let 20. století tehdy ještě Krajským vlastivědným ústavem v Pardubicích a Krajským vlastivědným ústavem v Hradci Králové, zejména jejich středisky památkové péče. Od roku 1960 působilo na území tehdejšího Východočeského kraje Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje (KSSPPOP) s drobnými organizačními změnami až do roku 1991, kdy byl Ministerstvem kultury zřízen Památkový ústav v Pardubicích. V souvislosti s reorganizací státní správy byl v roce 2003 zřízen Národní památkový ústav. V roce 2008 vzniklo delimitací z územního odborného pracoviště v Pardubicích samostatné územní odborné pracoviště v Josefově s působností pro Královéhradecký kraj. Tehdy byly delimitovány i dokumentační fondy.


Dokumentační fondy tvoří:

 • evidenční karty kulturních památek
 • sbírka plánové (projektové) dokumentace
 • sbírka stavebně-historických průzkumů (SHP), nálezových zpráv operativních průzkumů a dokumentace (OPD)
 • restaurátorské zprávy
 • výstupy vědy a výzkumu
 • archeologická dokumentace
 • sbírka mapové dokumentace
 • spisová dokumentace
 • fotodokumentace

  Do dokumentačních fondů lze nahlížet ve studovně s možností přístupu k PC. Ve studovně je možné používat vlastní technická zařízení, včetně scanneru a fotoaparátu, pokud tím nebudou nadměrně obtěžováni ostatní badatelé.

On-line elektronický katalog Carmen v současné době obsahuje stavebně-historické průzkumy a větší část restaurátorských zpráv, ostatní dokumentace se zpracovává.

Národní památkový ústav systematicky buduje veřejně přístupné digitální uložiště Metainformační systém (MIS), v němž je možné nalézt zejména obrazové dokumenty ke kulturním památkám, a mapový projekt (GIS), jenž je prolinkován do dalších aplikací Národního památkového ústavu (MonumNet, MIS, Carmen).


Kontakt

Mgr. Eva Macková (dokumentační fondy)

mackova.eva@npu.cz
tel. 491 509 536
mob. 725 766 153

Dana Bursová (fotoarchiv)

tel. 491 509 528