ÚOP v Josefově
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Konference Středověk Broumovska, Kladska a Slezska: architektura, sochařství, malířství (1300–1500)

27.8 - 28.8.2015 | konference | okres Náchod | Broumov
Šonov
Dovolujeme si vás vyzvat k aktivní účasti na semináři, který se uskuteční ve čtvrtek 27. a v pátek 28. srpna v přednáškovém sále Kulturního a informačního centra v Broumově.

Záměrem konference je prezentovat odborné i široké veřejnosti středověkou architekturu, sochařství, malířství a umělecké řemeslo ve východních Čechách (Broumovsko, Policko) a přilehlém Kladsku a Slezsku s případným přesahem do dalších lokalit Čech a Polska (vlivy, analogie, školy, atp.). Tato lokalita v minulosti představovala celek zemí Koruny české propojený politickými, ekonomickými, ale také stavebními a výtvarnými směry a proudy. Součástí konference bude exkurze po středověkých památkách Broumova.

Odborné konferenční příspěvky

Konference se bude věnovat zejména níže uvedeným tématům, je však možné prezentovat i příspěvky mimo stanovené okruhy.

  • Architektura v časovém rozmezí 1300–1500, architektura sakrální, profánní v oblasti východních Čech (Broumovsko, Policko) s přesahem do přilehlého Kladska a Slezska s případným dalším přesahem do lokalit Čech a Polska (vlivy, analogie, školy, hutě, atp.)
  • Sochařství v časovém rozmezí 13001500 v oblasti východních Čech (Broumovsko, Policko) s přesahem do přilehlého Kladska a Slezska s případným dalším přesahem do lokalit Čech a Polska (vlivy, analogie, školy, atp.)
  • Malířství v časovém rozmezí 13001500, malířství sakrální, profánní v oblasti východních Čech (Broumovsko, Policko) s přesahem do přilehlého Kladska a Slezska s případným dalším přesahem do lokalit Čech a Polska (vlivy, analogie, školy, atp.)
  • Umělecké řemeslo v rozmezí 1300-1500, šperk, kov, textil, keramika, atp. s návazností na oblast východních Čech s případným přesahem na Broumovsko, Policko, do Kladska a Slezska

Prezentace příspěvků

K dispozici bude dataprojektor, PC, mikrofon. Příspěvky budou přednášejícími připraveny v programu PowerPoint.

Podmínky přijetí konferenčního příspěvku

  • zaslání abstraktu příspěvku nejpozději do 30. června na e-mail mach.pavel@npu.cz
  • maximální délka abstraktu je 1 normostrana (1800 znaků)
  • jazyková verze abstraktu: čeština, polština
  • zaslání příspěvku nejpozději do 10. srpna
  • délka příspěvku je stanovena v rozmezí 20-30 minut podle domluvy a počtu příspěvků

Dovolujeme si upozornit, že zaslané abstrakty budou k dispozici jako příloha programu konference. Z tohoto důvodu prosíme, aby byly vaše abstrakty koncipovány s vědomím jejich zveřejnění v rámci programu konference. Výstupem konference bude sborník, v němž budou prezentovány přednesené příspěvky. Předpokládané datum vydání sborníku je polovina roku 2016.

Ubytování a strava budou pro přednášející zajištěny zdarma.

Další informace budou upřesňovány a zasílány na vámi uvedené e-mailové adresy v průběhu roku.

Kontakt:

 Metadata ke zprávě

Vloženo
18.2.2015 10:44
Vložil
NPÚ, ÚOP v Josefově
pořadatelé
Témata
architektura, malířství, sochařství
číslo
15747
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit