ÚOP v Josefově
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Josefově

Ředitel územního odborného pracoviště v Josefově

Ing. Jiří BalskýIng. Jiří Balský

 

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou, fakultu lesnickou v Brně, obor lesní inženýrství, který absolvoval v roce 1996. Památkovou péčí se začal profesionálně zabývat v roce 2004. V letech 2004 až 2010 pracoval jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně. V tomto období rovněž absolvoval rekvalifikační studium památkové péče při Národním památkovém ústavu.

 V Národním památkovém ústavu pracuje od června 2010, kdy nastoupil na pozici náměstka pro památkovou péči Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově.

 Funkci ředitele tohoto pracoviště zastává od 1. ledna 2013.

 Mimo Národní památkový ústav se aktivně věnuje propagaci a záchraně kulturního dědictví města Jičína a Jičínska prostřednictvím občanského sdružení Jičínská beseda.