ÚOP v Kroměříži
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Kroměříži

Činnost a poskytované služby

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav, který je odbornou organizací státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, vznikl splynutím dosavadních odborných organizací státní památkové péče k 1. 1. 2003. Odbornou pomoc, poradenské a informační služby bezplatně poskytuje vlastníkům v péči o kulturní památky odborná organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1.

Způsob zřízení: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č.j. 11617/2002)

Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR

 

NPÚ, ÚOP v Kroměříži

ÚOP v Kroměříži vzniklo 6. února 2006, jeho vzniku předcházela již existence detašovaného pracoviště pro Zlínský kraj v Kroměříži při ÚOP v Brně od roku 2003. Pracoviště působí na území Zlínského kraje, tj. okresů Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž, kde vykonává působnost odborné organizace památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Odborně spolupracuje s orgány státní památkové péče, s odbornými či vědecko-výzkumnými organizacemi včetně občanských iniciativ.

Ve spádovém území ÚOP v Kroměříži je k 31. prosinci 2014 celkem 1 439 kulturních památek, z toho 15 národních kulturních památek, 1 městská památková rezervace, 3 vesnické památkové rezervace, 14 městských památkových zón, 3 vesnické památkové zóny. Na seznamu UNESCO je zapsána 1 památka – Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti je pracoviště zapojeno do projektů NAKI a DKRVO. Probíhající výzkumy NPÚ

Konzultační hodiny NPÚ, ÚOP v Kroměříži pro veřejnost