ÚOP v Lokti
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archeologický výzkum na hradě Bečov

19.7.2013 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Karlovy Vary | Bečov nad Teplou – hrad a zámek
tz130719-becov-archeologie-ucastnici-1 90x120
Zjišťovací výzkum na hradě Bečov byl zahájen dne 10.6.2013. Výzkum vede Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, vedoucím výzkumu je Mgr. Filip Prekop. Vlastní terénní práce provádí Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, vedoucí terénních prací je Mgr. Kateřina Postránecká. Dokončení výzkumu se předpokládá v průběhu srpna 2013.

(Bečov nad Teplou, 19.7.2013)

Zjišťovací archeologický výzkum je realizován za účelem poskytnutí důležitých informací o pozitivních archeologických situacích v areálu hradu pro potřeby projektové dokumentace jeho obnovy (Projekt příkladné obnovy). Konkrétně se jedná o zjišťovací sondy v Pluhovských domech, v tzv. spojovacím krčku (prostor mezi Pluhovskými domy a kaplovou věží) a o výzkum v interiéru hradní kaple Navštívení Panny Marie, kde byl v roce 1985 nalezen relikviář sv. Maura.

Výzkum probíhá metodou ručně kopaných zjišťovacích sond na úroveň geologického podloží nebo starších konstrukcí. V prvním nadzemním podlaží Pluhovských domů byly dosud vykopány 4 sondy, v suterénu Pluhovských domů 2 sondy. Jedna sonda je položena v exteriéru před vstupem do Pluhovských domů a samostatnou sondu tvoří tzv. spojovací krček. V interiéru kaple byla zatím kresebně a fotograficky zdokumentovaná dřevěná podlaha. Zásyp kaple bude podrobně prozkoumán vzhledem k tomu, že zde dodnes mohou být pozůstatky relikviáře sv. Maura nebo jiné artefakty.

Zjišťovací archeologický výzkum dosud přinesl některé nové poznatky ke stavebnímu vývoji Pluhovských domů. Zdokumentovány byly ruby kleneb suterénu, druhotné úpravy skalního podloží a nalezeny byly rovněž starší stavební konstrukce, které mohou náležet původnímu gotickému paláci, stojícímu dříve na místě dnešních Pluhovských domů.

V souladu s filozofií příkladné obnovy hradu (Projekt konzervace a prezentace Horního hradu získal v roce 2010 cenu Evropské unie/Europa Nostra - Europa Nostra Awards) je laická i odborná veřejnost zapojována do procesu obnovy. V tomto případě byl vytvořen vzdělávací kurz "Historie pod povrchem", který během června a července 2013 navštívilo 190 účastníků. Cílem programu bylo zprostředkovat zájemcům informace o archeologii jako vědním oboru, který přispívá k poznání života minulých generací a zároveň pomáhá odhalovat skrytou podobu památkových objektů. Sdělované poznatky byly bezprostředně demonstrovány na příkladech a podpořeny přímou účastí návštěvníků na probíhajícím zjišťovacím archeologickém výzkumu hradu Bečov.

Tisková zpráva ke stažení: PDF.

Kontakty:Metadata ke zprávě

Vloženo
19.7.2013 14:35
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
archeologie a archeologické výzkumy, obnova památek, odborná sdělení, památky a veřejnost, památky hrou i poučením, popularizace, výchova, vzdělávání
číslo
12602
Galerie obrázků

Historie pod povrchem

dne
19. 7. 2013
Možnosti řazení

Účastníci Historie pod povrchem při prohlídce sond

Hrad Bečov - ukázka umístění sond

Ukázka archeologické sondy v objektu Pluhovských domů

Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit