ÚOP v Lokti
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Mezinárodní konference k výstavě Mladí lvi v kleci

22.10 - 23.10.2013 | konference | okres Liberec | Liberec
konference-nazev 160x120
Ve dnech 22.–23.10.2013 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskuteční mezinárodní konference věnovaná hledání místa německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska 1. poloviny 20. století působících ve středoevropském prostoru. Konference je součástí doprovodného programu výstavy Mladí lvi v kleci a je určená pro širší odbornou veřejnost. Hlavním pořadatelem konference je fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická Technické univerzity univerzity v Liberci, na spolupořádání se podílí Oblastní galerie v Liberci, Národní památkový ústav, Galerie výtvarného umění v Chebu, Festival Mitte Europa a Goethe-Institut.

Dvoudenní konference nese název Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany. U příležitosti výstavy Mladí lvi v kleci se podařilo konání konference propojit s tradičním sympoziem Mezery v historii pořádaným Galerií výtvarného umění v Chebu v rámci Festivalu Mitte Europa a soustředit tyto aktivity letos do Liberce. Díky velkorysé podpoře fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a pochopení všech participujících institucí a subjektů se podařilo připravit velkoryse koncipovaný projekt, jehož výstupem bude samostatná odborná publikace.

Připraveno je 20 odborných příspěvků od badatelů z Čech, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Součástí programu je prohlídka výstavou a společenský večer.

Konference je věnována problematice hledání místa německy hovořících výtvarných umělců v kontextu dějin umění Čech, Moravy a Slezska, při zohlednění často nemožného důsledného rozdělení podle měřítek národnosti, působiště a s přihlédnutím ke specifikům jejich uměleckého projevu. Jedná se zejména o zhodnocení role doposud vesměs podceňovaných meziválečných realistických tendencí, ale také např. jejich následné zneužití propagandou. Cílem konference je přinést nové poznatky o německy hovořících výtvarných umělcích, což přispěje k uvědomění si možností a limitů zařazení sledovaného okruhu autorů do širšího středoevropského kontextu. Ten byl do značné míry podmíněn právě paralelním, v čase proměnlivým působením jednotlivých uměleckých center, jejichž vliv spolu s působením pražské akademie determinoval specifický výtvarný projev sledovaného okruhu autorů.

Zajištěno je simultánní tlumočení. Zájemci z řad širší odborné veřejnosti a studenti jsou vítáni.

Přihlašovat se lze prostřednictvím online formuláře z webu projektu. V účastnickém poplatku 100 Kč je zahrnuto občerstvení přes den, během společenského večera a vstup na výstavu. Partnerem konference je pivovar Konrad z Liberce-Vratislavic.

Program

Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany. Krajská vědecká knihovna v Liberci, 22.–23. 10. 2013. Mezinárodní konference pořádáná v rámci výstavy Mladí lvi v kleci.

Související články na webu NPÚ:

Mladí lvi v kleci

Mladí lvi v kleci na titulní straně Art+Antiques a v reportáži Dětské televize LiberecMetadata ke zprávě

Vloženo
17.10.2013 10:50
Vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
Témata
dějiny umění, historie, věda, výzkum, vývoj
číslo
13027
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit