ÚOP v Lokti
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vychází kniha Mladí lvi v kleci

7.11.2013 | publikace, metodika, doporučení, výstava | okres Liberec | Liberec
lvi cs 1 103x120
Rozsáhlá odborná publikace vycházející péčí nakladatelství Arbor vitae v české a německé mutaci volně doprovází stejnojmennou výstavu, jejímž partnerem je Národní památkový ústav. Kniha kolektivu autorů představuje pokus o doposud nejucelenější pohled na německočeskou výtvarnou scénu v meziválečném Československu, opírající se o důkladný základní výzkum.

Zatímco česká výtvarná scéna první republiky je dnes všeobecně známá a přinejmenším klasická moderna je probádanou oblastí, umění „českých Němců“ sledovaného období zůstává opomíjeno. Přispět ke změně tohoto stavu a ukázat méně známou podobu výtvarného umění meziválečné éry usiluje kniha a výstava Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, které jsou současně svým způsobem splátkou dluhu německy hovořícím autorům.

Projekt zpracovává historii nejdůležitějších uměleckých spolků a je postaven na výběru děl, která byla součástí meziválečných souborných výstav německočeského výtvarného umění doma i v zahraničí. Tato díla se podařilo adresně dohledat a podrobně zmapovat jejich historii. Z důvodů vymezení časového jsou zde zastoupeni umělci narození převážně v rozmezí let 1885–1905, kteří významným způsobem utvářeli obraz výstav meziválečného období. Do jejich životů dramatickým způsobem zasáhly události konce třicátých let, druhá světová válka a poválečné události v Československu, díky nimž na čas téměř zmizeli z historického a kulturního povědomí této země. Snahou kolektivu autorů je pokus o navrácení jejich identit do kontextu národní paměti a do dějin umění Čech, Moravy a Slezska.

Mladí lvi v kleci

Kniha přináší mimo jiné dvě desítky veřejnosti doposud neznámých děl ze sbírek Národního památkového ústavu, část z nich je prezentována na výstavě. Za NPÚ se na koncepci a textech publikace podílel v rámci DKRVO Ivo Habán z NPÚ, ÚOP v Liberci. Poděkování náleží kastelánům objektů a celé řadě pracovníků základní evidence za pomoc a velkorysou podporu, díky níž bylo umožněno tato díla zkoumat, restaurovat a prezentovat.

Publikace vychází v české a německé mutaci. V rámci výstavy Mladí lvi v kleci bude v Oblastní galerii v Liberci prodávána za startovací cenu 990,- Kč. Distribuci zajišťuje nakladatelství Arbor vitae.

 

Anna Habánová (ed.), Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, Oblastní galerie v Liberci, Řevnice – Liberec 2013, 440 stran, 536 + 36 reprodukcí.

Koncepce: Anna Habánová, Ivo Habán, 2013.
Texty: Zdenka Čepeláková, Ivo Habán, Anna Habánová, Bohuslava Chleborádová, Gabriela Kašková, Michaela Sidenberg, Pavel Šopák, 2013.
Graphic design: Belavenir, 2013.

ISBN 978-80-7467-025-1 (Arbor vitae)
ISBN 978-80-85050-99-8 (Oblastní galerie v Liberci)

dále ke knize:
http://ogl.cz/mlk/publikace.html

dále k tématu:
Mladí lvi v kleci

 

 


Metadata ke zprávě

Vloženo
5.11.2013 12:49
Vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
Témata
dějiny umění, prezentace NPÚ, věda, výzkum, vývoj
číslo
13114
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit