ÚOP v Lokti
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Národní památkový ústav ocenil nejvydařenější počiny za rok 2013. Je mezi nimi kostel sv. Kateřiny v Křižovatce

24.9.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Cheb | Křižovatka
Pohled do interiéru po dokončení obnovy v roce 2013 160x107
Obnova kostela sv. Kateřiny v Křižovatce na Karlovarsku, nález systému původních výpustí rybníku Jordán v Táboře, aktivity ve prospěch záchrany souboru kostelů na Broumovsku a zachování unikátního historického inventáře v části vily na Vinohradech obývané Karlem Čapkem byly oceněny jako inspirativní příklady přístupu k památkové péči a staly se prvními nositeli Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Ocenění za celoživotní dílo získal in memoriam profesor Tomáš Durdík. Ceny byly slavnostně předány v úterý 23. září na státním zámku v Nebílovech.

(Loket, 24. září 2014)

Pohled na obnovený exteriér kostelaOcenění, udělená ve čtyřech kategoriích – obnova památky, restaurování (6 nominací), objev, nález roku (3 nominace), prezentace hodnot (7 nominací) a záchrana a obnova památky (10 nominací) – vyzdvihla letos poprvé vzorové počiny v památkové péči i ty, kteří se na nich podíleli. Za každý kraj byly odbornými regionálními pracovišti NPÚ nominovány dvě realizace či činnosti související s památkovou péčí, které lze v daném regionu označit za mimořádně vydařené. Vítězové krajských kol, představující vesměs inspirativní počiny péče o památky a kulturní dědictví vůbec, se automaticky nominovali do kola celostátního, v němž poté odborná komise složená z odborníků Národního památkového ústavu, Muzea hlavního města Prahy a Západočeské univerzity vybírala a následně navrhla generální ředitelce NPÚ počiny, jež považuje v rámci České republiky za nejlepší.

„Mám radost, že díky Ceně NPÚ Patrimonium pro futuro můžeme ocenit ty, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně k jeho zachování. Národní památkový ústav chce přitom i do budoucna vlastníky kulturních památek v jejich úsilí provázet, poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a podporovat přesvědčení, že investice do památek mají smysl. Věříme, že ocenění bude podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy památkové péče a inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti,“ vysvětlila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Nominace Karlovarského kraje uspěla. V kategorii obnova památky, restaurování vybrala komise jako nejlepší příklad kostel sv. Kateřiny v Křižovatce v Karlovarském kraji. Cenu NPÚ udělila generální ředitelka obci Křižovatka a jejímu starostovi Janu Strachotovi zejména jako ocenění komplexního přístupu k obnově této stavby, tvořící dominantu obce.

Presbytář kostela sv. Kateřiny po dokončení obnovyKostel sv. Kateřiny je jednou z nejstarších sakrálních staveb na Chebsku; obec jej v roce 2008 převzala od církve jako zchátralou stavbu a za podpory místních obyvatel, kteří se pro změnu vlastnictví vyslovili v referendu, začala stavbu opravovat. Po statickém zajištění věže, odvodnění, opravě omítek, vstupních dveří, vitrážových oken a věžních hodin následovalo zabezpečení a oprava dřevěné kruchty, doplnění zastropení a restaurátorská obnova výmalby kostela.

Dochovaný mobiliář včetně oltářního obrazu sv. Kateřiny byl restaurátorsky očištěn a konzervován. Práce na obnově skončily v roce 2013 položením nové dlažby a doplněním kostelních lavic.

Po letech chátrání a nedostatečné údržby tak prošel kostel sv. Kateřiny díky úsilí obyvatel obce v poměrně krátké době celkovou obnovou, která tuto významnou součást souboru středověkých sakrálních staveb na severozápadě Čech zachránila pro budoucí generace.

Kontakt:

Příloha TZ:

Seznam nominovaných na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v jednotlivých kategoriích

Obnova památky, restaurování:

Stavební sanace zříceniny Nový Hrad u Kunratic a přemostění hradního příkopu
Nominováni byli: odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy (dříve odbor rozvoje veřejného prostoru), pověřený pracovník Ing. arch. Anna Anděrová

Nástěnná a stropní výmalba tanečního sálu zámku v Nebílovech
Nominována byla: ak. mal. Karine Artouni

Vestibul a sala terrena na zámku Trpísty
Nominováni byli: stavební firma Bolid M, s. r. o., zastoupená Lukášem Havlíkem, a kolektiv restaurátorů

Kostel sv. Kateřiny, Křižovatka
Nominováni byli: obec Křižovatka, starosta Jan Strachota

Areál Lorety v Rumburku
Nominováni byli: Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Mgr. Klára Mágrová

Obnova židovských památek v České republice – projekt 10 hvězd
Souborná nominace: Federace židovských obcí v ČR, koordinátor projektu Ing. Jan Kindermann

Objev, nález roku:

Nález systému historických výpustí v hrázi rybníka Jordán v Táboře
Nominováno bylo: Husitské muzeum v Táboře

Středověké nástěnné malby v kostele sv. Havla v Kuřívodech
Nominován byl: ak. mal. Václav Potůček, restaurátor

Archeologický odkryv základů duchovně-vzdělávacího centra Jednoty bratrské v Přerově
Nominováni byli: Archaia Olomouc, o. p. s., spolu s Muzeem Komenského v Přerově

Prezentace hodnot:

Publikace Pozdně gotické kostely na rožmberském panství
Nominován byl: autor knihy PhDr. Roman Lavička, Ph.D.

Výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989
Nominována byla: Společnost pro obnovu památek Úštěcka

Občanské sdružení Omnium za soustavnou aktivizační činnost ve prospěch záchrany souboru tzv. broumovské skupiny kostelů
Nominováno bylo: Omnium, o. s., Ing. Jakub Děd

Publikace Sgrafita zámku v Litomyšli
Nominováni byli: Pavel Weisser (editor), Martin Boštík, Petra Lesniaková, Eliška Racková, Jiří Slavík, Jan Vojtěchovský (autoři)

Občanské sdružení Za krásnou Olomouc
Nominováno bylo: Za krásnou Olomouc, o. s.

Sekce Zápisníček na internetových stránkách Archaia Brno, o. p. s.
Nominován byl: kolektiv pracovníků Archaia Brno, o. p. s.

Výstava Opavské hradby s doprovodnou publikací a programy
Nominována byla: Opavská kulturní organizace, p. o.

Záchrana a obnova památky:

Část dvojvily bratří Čapků čp. 1853 na Vinohradech, Praha 10
Nominována byla: městská část Praha 10

Budova chlévů v areálu Třebešice
Nominováni byli: Ing. Igor Valda, Ing. Eliška Valdová, Vojtěch Valda, Nikola Valdová

Usedlost Žitovlice čp. 24
Nominován byl: Ing. Otakar Otta

Areál lázní v Kyselce
Nominováni byli: Lázně Kyselka, o. p. s., ředitel Miroslav Perout, DiS.

Hlavní oltář v kostele sv. Jiljí v obci Bezděz
Nominováni byli: J. M. can. Mgr. Jan Nepomuk Jiřiště in memoriam, ak. mal. Alena Moravcová

Záchrana jihovýchodního torza zříceniny hradu Brandýs nad Orlicí
Nominováni byli: město Brandýs nad Orlicí a Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí, o. s.

Vodní mlýn v Rybníkách
Nominován byl: Ctibor Drápal, Rybníky

Zámek v Červené Řečici
Nominován byl: Ing. Vladimír Moškoř

Soubor drobných sakrálních památek (kaple, boží muka) na Opavsku
Nominováno bylo: občanské sdružení Za Opavu

Zřícenina hradu Starý Světlov
Nominováni byli: František Koudelka, starosta Podhradí, a Martin Petrůj, konzervační práceMetadata ke zprávě

Vloženo
24.9.2014 09:37
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
obnova památek
číslo
15192
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit