ÚOP v Lokti
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Průzkumy památek 1/2014

23.9.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Průzkumy památek, roč. 21, 2014, č. 1
První číslo letošního, už 21. ročníku časopisu Průzkumy památek přichází do distribuce. Kromě studií věnujících se např. stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna či genezi a proměnám mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v období baroka v Čechách přináší také materiálie věnované obchodním domům Baťa v Praze nebo architektonickým a funkčním proměnám Loveckého zámečku v Lednici. Čtenáři se mohou těšit také na nová zjištění k vývoji krovů kostela sv. Mikuláše v Pouzdřanech a na informace o přírůstcích středověkého památkového fondu.

Podrobnější obsah časopisu  v katalogu publikací NPÚ

Časopis Průzkumy památek vychází již od roku 1994. Za tu dobu se stal jedním z nejvýznamnějších periodik v oblasti památkové péče a poznávání kulturního dědictví.

Časopis Průzkumy památek je recenzované neimpaktové periodikum a vychází dvakrát ročně společnou péčí Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP). Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. Na jeho vysokou odbornou úroveň dohlíží redakční rada.

Časopis je svým pojetím a zaměřením určen v prvé řadě odborné veřejnosti, nicméně velmi oblíbený a žádaný je rovněž mezi laickými zájemci o historii, dějiny umění a kulturu vůbec.

Podrobné informace včetně obsahu jednotlivých čísel naleznou čtenáři na www.pruzkumypamatek.cz.

Průzkumy památek II/2014 i starší čísla je možné objednat na adrese:

  • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze,
    Sabinova 5, 130 11 Praha 3
  • Mgr. Dita Roubíčková, tel. 274 008 285, mobil: (+420) 724 959 208, e-mail:  roubickova.dita@npu.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je ve Středočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. ÚOP dále zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává   odborná periodika Průzkumy památek a Památky středních Čech, organizuje přednáškové cykly a další kulturně vzdělávací akce.  Další informace najdete na www.npu.cz.Metadata ke zprávě

Vloženo
24.9.2014 11:05
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
architektura, dokumentace památek, nové publikace, odborné publikace, publikace NPÚ, stavebně historické průzkumy
číslo
15198
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit