ÚOP v Lokti
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vyšla mimořádná kniha o umění a památkách Sokolovska

11.12.2014 | tisková zpráva | publikace, metodika, doporučení | okres Sokolov | Loket
Vladimír Prokop, Lukáš Smola: Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945
Společnost AZUS Březová ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti vydala reprezentativní obrazovou publikaci Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945.

(Loket, 11. prosince 2014)

Ve čtvrtek 4. prosince byla v aule Gymnázia Sokolov veřejnosti slavnostně představena nová publikace věnovaná umění a památkám Sokolovska, kterou připravili Vladimír Prokop a Lukáš Smola.

Sokolovsko je svým způsobem nešťastný region. Je plné kontrastů, přičemž se na jeho obrazu podepsala zejména druhá polovina 20. století. Nese si stigmata periferie, sudetoněmeckého prostoru a měsíční krajiny. Dodnes je většinou společnosti vnímáno jako příklad oblasti zničené intenzivní těžbou hnědého uhlí. Tato zažitá představa však zcela opomíjí, že okres Sokolov není jen uhelná pánev, ale i nejzápadnější výběžek Krušných hor s podhůřím a také část Slavkovského lesa.

Dějinné mezníky poznamenaly Sokolovsko všemi jejich negativními dopady, které ve svém výsledku odsoudily region k nevratné degradaci. Bylo postiženo ztrátou lidského povědomí a ignorancí vůči kulturnímu dědictví. S odsunem původního německého obyvatelstva po roce 1945 započala radikální proměna lidských sídel, destrukce vztahů a devastace hodnot. Novým obyvatelům chyběl vztah k minulosti i kulturním tradicím kraje a v chaotických poměrech se snadno rabovalo a ničilo. V původním rozsahu se oblast nepodařilo dosídlit, což usnadnilo zřízení vojenského výcvikového prostoru i hraničního pásma. V důsledku řídkého osídlení docházelo k zániku řady drobných sídel ve špatně dostupných oblastech. Celkový charakter regionu ovlivnilo přírodní bohatství, jehož nadměrná exploatace, především povrchové dobývání uhlí, dokonala zkázu historické, kulturní i přírodní tváře krajiny. Ta byla buď odtěžena, nebo zasypána vytěženým materiálem. Symbolem totální devastace se stalo renesanční město Horní Slavkov, které přivedla k zániku těžba uranu a dalších rud.

Narušenou krajinu se dnes daří alespoň částečně regenerovat, mění se i přístup obyvatelstva. Nastal tedy čas rehabilitovat vnímání Sokolovska, ukázat jeho potenciál a atraktivitu. Nová publikace prezentuje ve dvou svazcích, na 880 stranách a více než 4500 obrazových přílohách, dosud málo známou tvář tohoto zpustošeného kraje, jeho kulturní hodnoty a místní umělce. Mapuje minulost i současný stav a předkládá aktuální míru znalostí. Představuje Sokolovsko jako region v minulosti kulturně dynamický a rozmanitý, jenž si zasluhuje naši pozornost.

Knihu lze zakoupit v tiskárně AZUS ve Svatavě (bývalý areál VLNAP), infocentrech v Sokolově, Chodově a Kraslicích a v muzeích v Sokolově, Horním Slavkově a Chebu.

Kontakty a informace:Metadata ke zprávě

Vloženo
12.12.2014 12:58
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
nové publikace, odborná sdělení, odborné publikace, publikace NPÚ, seznamy památek
číslo
15489
Galerie obrázků

Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945. Křest publikace

foto
Daniela Staňková
dne
4. 12. 2014
Možnosti řazení

Slavnostní chvíle

Autogramiáda

Chvíle na občerstvení

Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit