ÚOP v Lokti
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Národní památkový ústav nabízí ke stažení certifikované metodiky

22.12.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
VaV_WEB 160x111
Národní památkový ústav provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a jejich výsledky zveřejňuje prostřednictvím publikací, odborných konferencí, výuky či na internetu. Jedním ze základních typů výsledků aplikovaného výzkumu NPÚ v oblasti praktické péče o kulturní dědictví jsou takzvané certifikované metodiky.

Jejich definici obsahuje metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválená usnesením vlády č. 475 z 19. června 2013: „Výsledek ‚certifikovaná metodika‘ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.“ Certifikovat metodiky je účelné zejména v případech, kdy je lze užít jako oficiální a kompetentním orgánem doporučený postup, což se týká právě oblasti péče o kulturní dědictví. Podle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik z 23. ledna 2014 by každý, kdo užije certifikovanou metodiku, měl mít jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné a opakovatelné a že konkrétní postup je regulován nebo doporučován státem a jeho orgány, případně mezinárodními úmluvami.

Péče o památky je mnohovrstevnatá a potřeby každé památky jsou specifické. Metodiky, které Národní památkový ústav vytváří na základě dlouholetých zkušeností a praxe, zohledňují všechny oblasti péče a ochrany památkového fondu. Potvrzením správnosti metodického postupu je proces certifikace příslušné metodiky a udělení osvědčení o certifikaci. Certifikované metodiky dávají uživatelům záruku kvalitní a odborné péče o památku. Metodiky, které splnily podmínky postupu certifikace podle příkazu ministra kultury č. 25/2014, si mohou zájemci stáhnout na http://goo.gl/q3Tjul.

Případné další informace naleznete na stránce certifikované metodiky.Metadata ke zprávě

Vloženo
22.12.2014 12:02
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
věda, výzkum, vývoj
číslo
15513
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit