ÚOP v Lokti
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Výstava Lázně bez hranic přiblíží fascinující historii lázeňství

28.7 - 31.10.2015 | sdělení, informace | okres Karlovy Vary | Karlovy Vary
Pozvanka DL_Stránka_1 60x120
Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní vernisáž výstavy o lázeňské kultuře nazvané Lázně bez hranic / Bäder ohne Grenzen, která se koná v úterý 28. července v 17 hodin v atriu Císařských lázní v Karlových Varech. Výstava přístupná až do konce října denně od 10 do 18 hodin chce přiblížit fascinující historii lázní a lázeňství.

(Loket 24. července 2015)

České země se na historickém vývoji lázeňství podílely významnou měrou. Díky bohatému a pestrému výskytu přírodních léčivých zdrojů se zde po staletí rozvíjela léčba v lázeňských střediscích, z nichž některá si postupem doby vydobyla světovou proslulost. Lázeňství v českých zemích vždy vývojově navazovalo na rozvoj lázeňství evropského, a to jak v oblasti technologické (jímání pramenů a zpracování zdrojů) či balneologické (léčebné využití zdrojů), tak v oblasti stavební, architektonické a urbanistické (stavební podoba a urbanistické utváření lázeňského promenoáru). Kouzlo českých lázní vždy spočívalo v skloubení léčby s přírodním prostředím, do něhož jsou lázeňská místa zasazena.

Zvláště západočeský lázeňský trojúhelník patří k nejcennějším klenotům našeho i světového kulturního dědictví; právě zde dosáhla lázeňská kultura svého skutečného vrcholu. Zdejší lázeňská místa se proměnila v centra společenského života, stala se místem setkávání vysoké společnosti od královského a císařského dvora přes politiky, bankéře, obchodníky až po význačné osobnosti své doby. Lázně se tak staly nejenom synonymem pro zdraví, ale jejich styl high society se stal i měřítkem luxusu. Pro mezinárodní uznání kvality měst západočeského lázeňského trojúhelníku svědčí i nominace The Great Spas of Europe (Slavné lázně Evropy) na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: společně s dalšími nejvýznamnějšími lázněmi Evropy jsou v ní zastoupena i města Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Luhačovice. Avšak i další města stavěla své lázeňské budovy, které měly vesměs funkci očistných a relaxačních zařízení, a jejich budovy jsou neméně skvostné a technicky dokonalé. Vedoucí postavení v realizacích halových městských lázní u nás sehrály zejména vyspělé průmyslové oblasti severních Čech a Moravy.

Výstava Lázně bez hranic / Bäder ohne Grenzen představuje význačné hodnoty našich nejvýznamnějších lázeňských měst v porovnání s dalšími lázeňskými stavbami v česko-německém pohraničí od Chebska až po Liberecko včetně lokalit na druhé straně hranice od Bad Elsteru až po Žitavu či neobyčejných lázní v Luhačovicích, které měly být „slovanské duchem i tvarem“. Z jejich konfrontace pak vyplývají společné vazby, které se uplatňovaly bez ohledu na hranice jednotlivých států: vpravdě tak lze hovořit o lázních bez hranic...

Projekt Lázně bez hranic / Bäder ohne Grenzen vychází z velmi úspěšné expozice Koupání bez hranic / Baden ohne Grenzen, kterou připravily Städtische Museen Zittau a Oblastní galerie Liberec ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci a jež se mezi lety 2013–2015 představila na řadě míst v severních Čechách a Lužici. Uplatněné poznatky o vývoji, podobě a hodnotách lázeňské architektury čerpají z výsledků výzkumných úkolů Národního památkového ústavu č. 301 Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb, č. 402 Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století a mezinárodního projektu Lázně a lázeňství v České republice v kontextu světového vývoje podporovaného Grantovou agenturou České republiky.

Výstava, kterou připravil Karlovarský kraj ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územními odbornými pracovišti v Lokti a Liberci, Českými lázněmi – salony Evropy, statutárním městem Karlovy Vary a zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary, rovněž odkazuje na světový význam lázeňských měst západočeského lázeňského trojúhelníku a je důležitým bodem prezentace nominačního procesu českých a moravských lázeňských měst formou sériové transnacionální nominace The Great Spas of Europe (Slavné lázně Evropy) na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF.

Kontakt:Metadata ke zprávě

Vloženo
24.7.2015 16:08
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost
číslo
16963
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit