ÚOP v Lokti
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Novinky ÚOP v Lokti - stránka 7

Zobrazuje proběhlé novinky pro ú.o.p. v Lokti.

Podle místa konání abecedně
#
A
B 13
C 3
Č 4
D 2
E
F 2
G 1
H 11
I
J 6
K 16
L 12
M 6
N 3
O 2
P 9
Q
R 6
Ř
S 5
Š 2
T 4
U 2
V 8
W
X
Y
Z 4
Ž 3
Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 367 záznamů
|< 1 4 5 6 7 8 9 10 19 28 37 >|

Krajinná památková zóna Valečsko tématem Hovorny

21.2.2014 | přednáška | okres Karlovy Vary
Hostem pravidelné Hovorny bude Mgr. Jakub Chaloupka z NPÚ v Lokti, tématem setkání bude Krajinná památková zóna Valečsko. Místo a čas jako obvykle - 18,00 hodin v IC Prádelna.

Vítězství Bečova nad Teplou v Soutěži o Cenu programu regenerace pro rok 2013 v Karlovarském kraji

10.2.2014 | soutěž, anketa | okres Karlovy Vary
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo pro místní rozvoj jsou zřizovateli soutěže o Cenu Programu regenerace MPR a MPZ. Město Bečov nad Teplou se stalo jejím krajským vítězem Karlovarského kraje pro rok 2013. Potvrdilo tak, i přes svoji relativně malou velikost a omezený počet finančních a lidských zdrojů, značný potenciál v péči a prezentaci historického kulturního dědictví.

Proběhl seminář v Lázních Kyselka o možnostech financování kulturního dědictví s prezentací projektů obnovy Lázní Kyselka a projektu Pro život kostelů Broumovska

27.1.2014 | seminář | okres Karlovy Vary
Na semináři byly prezentovány všechny podstatné a aktuální možnosti finančních zdrojů pro obnovu kulturního dědictví. Zejména pak možnosti Ministerstva kultury ČR, Norské fondy, programy Karlovarského kraje, budoucí možnosti Místních akčních skupin či nestátní grantové programy a fondy.

Možnosti financování kulturního dědictví (seminář)

23.1.2014 | seminář | okres Karlovy Vary
Témata semináře: Programy MK ČR pro nemovité památky Norské fondy, podpora obnovy památek z rozpočtu Karlovarského kraje, role Místních akčních skupin 2014+, nestátní grantové programy a možnosti financování ze strany finančních institucí. V rámci programu bude prezentován projekt obnovy Lázní Kyselka a projekt obnovy broumovské skupiny kostelů Pro život kostelů Broumovska.

Průběh obnovy hradu a zámku v Bečově nad Teplou v roce 2013 a výhledy do roku 2014

6.1.2014 | sdělení, informace | okres Karlovy Vary
V roce 2013 byly dokončeny práce na 3/4 vnějšího pláště hradu, provedena dílčí oprava šindelové krytiny a mimo projekt obnovy horní části areálu hrazeného z prostředků SMVS MK ČR byla též vyřešena preventivní oprava nástupní rampy do objektu čp. 203 z ulice Pod Zámkem. Zadány byly rovněž dva odborné posudky jednoznačně vyvracející mylné tvrzení negativního vlivu hradu na konstrukce zídek v jeho sousedství. Nejnáročnějším a také nejviditelnějším počinem této stavební sezóny bylo pak obnovení mostní konstrukce.

Památkářská dílna na Valči k hodnocení památek

16.5 - 31.12.2013 | sdělení, informace | okres Karlovy Vary
V rámci plnění úkolu č. 4/2013 Průběžná aktualizace seznamu nejohroženějších památek - aplikace nové metodiky na jednotný systém monitoringu stavu nemovitých KP, uspořádal NPÚ, ú.o.p. v Lokti dne 16.5.2013 metodické školení odborných pracovníků na SZ Valeč k hodnocení památek dle formulářů navržených na základě výsledků zadaného hlavního úkolu č.5/2012.

Sakrální architektura saské renesance v severozápadních a severních Čechách

5.12.2013 | konference, seminář, výstava | okres Ústí nad Labem
Dne 5.12.2013 v zámku Krásné Březno proběhne pracovní seminář projektu SGS UJEP.

Změna e-mailových adres pracovníků a pracovišť Národního památkového ústavu

26.11.2013 | sdělení, informace | okres Praha hl.m.
V návaznosti na transformaci organizační struktury NPÚ k 1.1.2013 a zavedení nového centrálního řešení elektronické pošty budou s platností od 1.12.2013 změněny e-mailové adresy pracovníků NPÚ na jednotný tvar prijmeni.jmeno@npu.cz. Obdobně budou změněny i základní kontaktní adresy jednotlivých pracovišť. Dosavadní adresy zůstanou nadále paralelně v platnosti ještě po dobu 1 roku. Nové adresy budou zveřejněny stejně jako dosud na webu NPÚ pod odkazem Kontakty a na webových stránkách jednotlivých pracovišť (památkových objektů). Adresa elektronické podatelny NPÚ se nemění (epodatelna@npu.cz).

Mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví

21.11.2013 | konference, sdělení, informace | okres Praha hl.m.
V září 2013 byla Centru Světového dědictví v Paříži doručena společná německo-česká nominační dokumentace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k posouzení před oficiálním podáním v únoru 2014.
|< 1 4 5 6 7 8 9 10 19 28 37 >|