ÚOP v Lokti
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Celostátní Konference k ukončení 4 institucionálních výzkumných záměrů NPÚ řešených v letech 2005 až 2011 (prezentace výsledků)

10.11 - 11.11.2011 | konference | okres Praha hl.m. | Praha
akce111010-up-V+V-konference-ban-1 152x120
Ve dnech 10. a 11.11.2011 pořádá Národní památkový ústav (NPÚ) ve velkém sále zastupitelů Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 – Staré město, celostátní Konferenci k ukončení 4 institucionálních výzkumných záměrů NPÚ řešených v letech 2005 až 2011 (prezentace výsledků).

V roce 2005 se NPÚ stal řešitelem 4 institucionálních výzkumných záměrů, které se zabývaly např. dokumentací moderní architektury 20. století, industriálního dědictví, či vesnických sídel, zpracováním zámeckých knihoven, nebo prezentací mobilárních fondů hradů a zámků. Celkem bylo v jejich rámci řešeno 18 výzkumných úkolů. (Podrobný seznam úkolů ke stažení: PDF). Účelem Konference je seznámit širokou odbornou a laickou veřejnost s náplní a výsledky jednotlivých výzkumných záměrů a jejich významem pro památkovou péči. Dosažené výsledky budou představeny v kontextu konkrétních příkladů s důrazem na jejich praktický přínos v péči o památky. Konference je určena nejen odborné veřejnosti, ale aktuálností a rozsahem přednášených témat oslovuje nejširší veřejnost, zajímající se o péči a ochranu národního kulturního dědictví.

Místo konání: Velký sál zastupitelů Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánská nám. 2/2, Praha 1 – Staré Město (metro A Staroměstská; zastávka Staroměstská tramvajových linek 17 a 18 a autobusu 207).

MAPA

Datum konání: 10. a 11.11.2011

Pořadatel: Národní památkový ústav

Program

Program s podrobnými údaji ke stažení: PDF.

Přihláška ke stažení: DOC.

Vyplněnou přihlášku zasílejte e-mailem na adresu: knoppova@up.npu.cz

Konferenční poplatek: 400 Kč, studenti zdarma. Informace o platbě bude zaslána po obdržení závazné přihlášky.

Přehled příspěvků

1. den konference - 10.11.2011

 • Naděžda Goryczková: zahájení konference

Industriální a technické památky (1 hod., 10:15-11:15)

 • Miloš Matěj, Michaela Ryšková: Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století
  (VZ MK07503233304)
 • Miloš Matěj: Posuzování a hodnocení velkých průmyslových komplexů a aglomerací z hlediska památkové péče
 • Petr Freiwillig, Miroslav Kolka: Plošný průzkum industriálního dědictví na území Libereckého kraje.

Moderní architektura (1,5 hod., 11:30-13:00)

 • Naděžda Goryczková: Metodika a výsledky průzkumů hmotného kulturního dědictví konce 19. a 20. století
 • Martin Strakoš: Od plošného průzkumu architektury 20. století na území severní Moravy a Slezska k dílčím analýzám architektonického dědictví modernismu
 • Petra Šternová: Prezentace výsledků výzkumné činnosti v rámci jednoho územního pracoviště

Výzkum nemovitých památek, urbanistických celků a archeologický výzkum (3,5 hod, 14:30 – 18:00)

 • Vladislav Razím: Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování aevidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny (VZ MK07503233303)
 • Petr Macek a kol.: Stavebně historický průzkum
 • Vladislav Razím: Operativní průzkum a dokumentace
 • Jarmila Čiháková: K problematice zpracovávání nálezových zpráv archeologických výzkumů
 • Pavel Bureš: Průzkum vesnické architektury
 • Dana Novotná: Urbanistický průzkum
 • Martin Tomášek: Metodika dokumentace vybraných druhů archeologických památek

2. den konference - 11.11.2011

Movité kulturní dědictví (3,5 hod., 9:00-12:30)

 • Jaromír Míčka: Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny (VZ MK07503233302)
 • Alena Černá, Lenka Vaňková: Evidence a metody odborného zpracování mobiliárních fondů
 • Pavel Hájek, Karel Bobek: Metodické přístupy k odbornému zpracování a digitalizaci historických knihovních fondů v podmínkách NPÚ a využití moderních technologií pro jednoznačnou identifikaci, správu a zabezpečení knihovních a mobiliárních fondů
 • Josef Hájek, Hana Černá: Výsledky obnovy identifikace movitých památek ve Staroměstské radnici
 • Iva Steinová: Židovský náhrobek a symbolika jeho výzdoby
 • Tomáš Wizovský: Prezentace národní kulturní památky Státní hrad a zámek Bečov formou vzdělávacích programů

Vědecký výzkum ve službách informací a metodického řízení památkovépéče (3,5 hod, 14:30 – 18:00)

 • Josef Štulc: Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče (VZ MK07503233301)
 • Petr Volfík, Zuzana Syrová: GIS jako jeden ze základních pilířů Integrovaného informačního systému památkové péče (VÚ Výzkum vytváření a implementace integrovaného informačního systému památkové péče)
 • Dagmar Michoinová: Dopad postupů přípravy vápenných malt na jejich výslednou kvalitu (VÚ Průzkum historických materiálů a technologií)
 • Ladislav Bezděk: Zdokonalování a rozvoj metod digitalizace fotografické a grafické dokumentace památkového fondu (VÚ Zdokonalování a rozvoj metod digitalizace fotografické a grafické dokumentace památkového fondu)

Kontakt pro více informací o konferenci:

Referát vědy a výzkumu NPÚ-ÚP: PhDr. Valburga Vavřinová, PhD. tel. 257010122, vavrinova@up.npu.cz
nebo Mgr. Hana Knoppová. tel. 257010121, knoppova@up.npu.czMetadata ke zprávě

Vloženo
14.10.2011 14:50
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
odborná sdělení, odborné akce, prezentace NPÚ, věda, výzkum, vývoj
číslo
8534
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit