ÚOP v Lokti
Přejít na: Obsah | Konec stránky

NKP Bečov – Závěrečná zpráva za rok 2011 k čerpání prostředků ISPROFIN přidělených MK ČR na příkladnou obnovu hradu Bečov a přilehlých objektů

19.12.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Karlovy Vary | Bečov nad Teplou – hrad a zámek, Loket
tz111219-lok-becov-ISPROFIN-zprava-o-postupu-01-kalova-IMG_1822-1024 160x120
Areál SHZ Bečov nepatřil i přes své výjimečné architektonické hodnoty k první vlně zestátněných památkových objektů, které byly po roce 1945 zpřístupněny veřejnosti. Bývalé vévodské sídlo bylo využíváno utilitárním způsobem jako ubytovna pro dělníky rudných dolů, byty zaměstnanců, základní škola s družinou, apod. Ke změně došlo až v průběhu 90. let 20. století, kdy objekt již spravoval NPÚ. Tehdy byl zpřístupněn barokní zámek, zbylé dvě třetiny areálu zůstaly však veřejnosti pro četné havárie a statické poruchy nepřístupné.

(Bečov nad Teplou, 9.12.2011)

V roce 2002 byl na Bečov převezen restaurovaný relikviář sv. Maura a nová správa památkového objektu započala mimo prezentace tohoto mimořádného zlatnického předmětu také s intenzivní přípravou směřující k obnově dosud nepřístupných budov. Během přípravné fáze bylo vypracováno množství chybějících průzkumů, koncepcí využití a vytvořen celkový projekt záchrany. Do 2010 byla z úspěšně obhájených projektů realizována obnova střešního pláště hradu (více viz příloha č. 1), rekonstrukce budovy tzv. Lesní správy a její adaptace pro depozitární účely, průběžně byla zajišťována místa statických havárií a v předstihu byl vytvořen unikátní protipožární systém (více viz příloha č. 2). Vedle dílčích projektů záchrany byl zpracován záměr celkové obnovy hradu a dvou zámeckých budov, zahrad a parku. Tento projekt se v krajské nominaci do IOP umístil na druhém místě, nebyl však realizován. V roce 2010 byl projekt „Konzervace a prezentace hradu Bečov“ oceněn cenou Evropské unie / EUROPA NOSTRA v kategorii Projekt / Výzkum (více viz příloha č. 3-5).

Dne 30.6.2011 došlo k symbolickému „druhému zrození“ hradu Bečov a to díky registrování prostředků ISPROFIN od MK ČR na obnovu unikátního středověkého hradu Bečov a přilehlých objektů (více viz příloha č. 6). Slavnostního podpisu registračního formuláře se účastnila první náměstkyně ministra kultury, generální ředitelka NPÚ, ředitel OVSI MK ČR, ředitel NPÚ-ÚOP v Lokti, další pozvaní hosté a zástupci médií. Registrací z rozpočtu MK ČR v rámci programu „Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení“, registrační číslo 134V112000027, bude umožněno realizování záchrany a stavební obnovy mimořádné památky, které bude ukončeno v roce 2015 celkovým zpřístupněním areálu SHZ Bečov.

Přidělení prostředků na komplexní obnovu předcházela několikaletá intenzivní odborná příprava, jejímž vyvrcholením bylo předložení investičního záměru pro akci: „Bečov nad Teplou – Příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů“. Investiční záměr podaný na OVSI MK ČR (Oddělení vnitřní správy a investic MKČR) shrnoval všechny již učiněného kroky a předstihová opatření a obsahoval dvě varianty rozpočtu zamýšlené akce – elementární ve výši 69 533 000 Kč a optimální ve výši 94 467 000 Kč. Díky podpoře MK ČR a přidělení optimální výše dotace se správě hradu a zámku podaří realizovat nejen samotnou záchranu objektů, ale zaměřit se také na udržitelnost a rozvoj způsobu prezentace památky.

Od úspěšné registrace uplynulo necelých šest měsíců, během kterých byly realizovány tyto konkrétní kroky:

  • realizování prohloubeného stavebně historického průzkumu
  • realizace záchranného archeologického výzkumu ploch dotčených záchranou parkánového zdiva (více viz příloha č.7)
  • realizace první etapy geodetického zaměření pro projektovou dokumentaci a sběru dat pro 3D prezentaci a interpretaci areálu ve stávají i historické podobě
  • realizace první etapy zajištění středověkého parkánového zdiva
  • pokračování konzervačního procesu na fasádě hradu
  • realizace výběrového řízení na administrátora architektonické soutěže

Celkové proinvestované náklady v roce 2011 tvořily prostředky ISPROFIN ve výši 5,700 tis. Kč a spoluúčast NKP Bečov nad Teplou ve výši 56 tis. Kč.

V současné době finalizují přípravy zadání architektonické soutěže o návrh, kde bude odborná porota hodnotit navržené způsoby řešení záchrany a obnovy hradu Bečov a přilehlých objektů. Vítězi soutěže bude poté zadáno zpracování projektové dokumentace jako podklad pro realizaci celkové obnovy. Tento projekt v rámci příkladné obnovy bude zohledňovat výsledky rozšířeného SHP a provedeného ZAV. V zimních měsících bude též realizováno výběrové řízení na technický dozor investora s rozšířenou funkcí manažera projektu. Technický dozor investora zajišťuje A. Kubísek, vedoucí servisního oddělení ÚOP Loket ve spolupráci s Ing. Bc. Jiřím Sochorem z ústředního pracoviště NPÚ, památkový dohled vykonává Ing. arch. Karel Kibic, PhD. z ústředního pracoviště NPÚ, autorský dozor projektovaných prací provádí GIRSA AT, autorizovaný arch. Miloslav Hanzl, vedoucím archeologických výzkumů je Mgr. Filip Prekop. Během první etapy čerpání prostředků spolupracovali na zadání, realizaci i řešení řady problémů další odborní pracovníci ÚOP Loket Mgr. J. Chaloupka a Mgr. O.Malina v čele s ředitelem ÚOP Loket T. Karlem.

Probíhající stavební obnova díky organizačním opatřením správy SHZ Bečov nenarušila plynulost návštěvnického provozu barokního zámku, který v roce 2011 zhlédlo 57 648 osob, to znamená o 2 236 návštěvníků více než v loňském roce. Správa zámku se bude i v dalších sezónách snažit o skloubení stavebních prací s běžným provozem, tak aby nedocházelo k jeho narušení. Z tohoto důvodu byla pro dopravu stavebního materiálu do nepřístupné části areálu zřízena lanová dráha.

Veřejnost měla navíc v průběhu roku možnost seznámit se blíže s postupem stavebních a konzervačních prací v rámci projektu „(Ne)tušené souvislosti“ díky sérii komentovaných prohlídek „Dobrodružství vápna a písku“. Během prohlídky byli návštěvníci seznámeni s historickými stavebními technologiemi a způsobem jejich záchrany a prezentace. I do budoucna správa SHZ Bečov počítá s podobným zapojením veřejnosti do procesu záchrany a obnovy, jak bylo deklarováno v evropskými odborníky oceněném projektu „Konzervace a prezentace hradu Bečov“ (viz příloha č. 8).

Zpracovali:

  • Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov, tel. 606 666 423
  • Mgr. Kateřina Rozinková, pracovník vztahu k veřejnosti/zástupce kastelána SHZ Bečov, tel. 721 904 334

Příloha č. 1

Středověký hrad v Bečově nad Teplou se dočkal opravené střechy a krovu

Příloha č. 2

Tisková zpráva NPÚ o slavnostním spuštění protipožárního systému 11.3.2010

Příloha č. 3

Společná tisková zpráva - Bečov / projekt konzervace a prezentace

Příloha č. 4

Český Projekt konzervace a prezentace Horního hradu v Bečově nad Teplou letos získal „památkářského Oskara“ - cenu Europa Nostra 2010!

Příloha č. 5

Národní ceremoniál k udělení ceny Evropské unie/Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví na hradě Bečov

Příloha č. 6

Národní kulturní památka hrad Bečov – registrace do ISPROFIN/ přidělení prostředků od MK ČR

Příloha č. 7

Tisková zpráva: Hrad Bečov vydal další tajemství

Příloha č. 8

Tisková zpráva: Cyklus komentovaných prohlídek (Ne)tušené souvislosti

Tisková zpráva ke stažení (obsahuje také obrazové přílohy!): PDF (cca 1,5 MB).Metadata ke zprávě

Vloženo
19.12.2011 15:01
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
obnova památek, odborná sdělení, památky a veřejnost, popularizace, výchova, vzdělávání, zpřístupněné památky - prezentace, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
8731
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit