ÚOP v Telči
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Telči

Souhrnné informace a historie

NPÚ ÚOP v Telči vzniklo Rozhodnutím čj. NPÚ-302/../2007, ze dne ..2007, ke dni 1. ledna 2008, s působností pro kraj Vysočina.  Do té doby bylo součástí NPÚ ÚOP v Brně jako detašované pracoviště v Telči.

Územní pracoviště Národního památkového ústavu v Telči je odbornou institucí, která se zabývá poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu na území kraje Vysočina, včetně metodického vedení jeho úprav, konzervace a restaurování.

Územní odborné pracoviště v Telči zajišťuje všechny zákonem stanovené činnosti směřující k řádné péči o kulturní památky a památkově chráněná území v kraji Vysočina.

V rámci sekce památkové péče jsou zajišťovány:

  • odborná vyjádření k urbanistickým a stavením úpravám a k restaurování, průzkumy a výzkumy památek,
  • evidence a dokumentace movitých i nemovitých památek
  • odborný servis pro historické zahrady, parky a kulturní krajinu
  • některé činnosti v oblasti archeologické památkové péče
  • prezentace památkových hodnot co nejširší veřejnosti (odborné přednášky, didaktické programy, výstavy, ediční a publikační činnost, aj.)