ÚOP v Ústí nad Labem
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Ústí nad Labem

Činnost a poskytované služby

Územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Ústeckém kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Ústeckém kraji v plném rozsahu daném zákonem
Kontakt

Podmokelská 1, 400 07 Ústí nad Labem
Tel.: 472 704 800, fax: 472 704 888
E-mail: usti@npu.cz, website: previous.npu.cz/uop-ul

Obecné informace o činnosti pracoviště

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem je státní příspěvkovou organizací, která má působnost na území Ústeckého kraje. Byl zřízen s účinností od 1. ledna 2003 na dobu neurčitou podle zákona, rozhodnutím Ministerstva kultury ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák.č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel).

ÚOP v Ústí nad Labem zajišťuje úkoly státní památkové péče v rozsahu své územní působnosti, která zahrnuje okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V působnosti ÚOP je 5 821 kulturních památek, z toho 3 509 nemovitostí, 14 národních kulturních památek, 1 archeologická památková rezervace, 5 městských památkových rezervací, 3 vesnické památkové rezervace, 3 krajinné památkové zóny, 17 městských památkových zón a 13 vesnických památkových zón.

Koordinace hodnocení pro výběr akcí obnov kulturních památek k zařazení do programů MK je zajišťována prostřednictvím komisí NPÚ v Ústí nad Labem k jednotlivým programům, jedná se o následující komise: Komise k zabezpečení Havarijního programu, Komise k zabezpečení Programu restaurování movitých kulturních památek, Komise k zabezpečení Programu o VPR, VPZ a KPZ a Krajská archeologická komise. Výběr členů z řad zaměstnanců NPÚ je volen tak, aby byla zajištěna objektivita a odbornost rozhodování. Výběr akcí Programu regenerace MPR a MPZ je zajišťován komisemi v jednotlivých městech, v těchto komisích má ÚOP v Ústí nad Labem své zastoupení.

Vedoucí pracovníci
  • PhDr. Petr Hrubý, ředitel – tel.: 472 704 823, hruby.petr@npu.cz
  • Mgr. Tomáš Brož, vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů – tel.: 472 704 837, broz.tomas@npu.cz
  • Ing. arch. Lenka Kotišová, vedoucí odboru památkové péče – tel.,: 472 704 824, kotisova.lenka@npu.cz
Poradní orgány ředitele
  • Památková rada NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem
  • Komise pro zadávání veřejných zakázek
  • Odborná komise NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem
Výroční zpráva NPÚ

 

Objekty ve správě pracoviště
  • Kostel sv. Floriána v Krásném Březně – prohlídkový okruh

Další konané akce: církevní svatby, křty a pohřby, bohoslužby ŘKF, civilní koncerty, předávání VŠ diplomů a maturitních vysvědčení

Vstup návštěvníků z ul. Krátká, 400 07 Ústí nad Labem
Tel.: 472 704 800, fax: 472 704 888
E-mail: florian@npu.cz, website: http://florian.npu.cz/

  • Zámek Krásné Březno – sídlo ÚOP v Ústí nad Labem, přístupné atrium, přednáškový sál a přilehlé výstavní prostory během událostí turistické sezóny, při výstavách a přednáškách. Pro objednané skupiny je zámek součástí prohlídky přilehlého kostela sv. Floriána. Další akce: civilní svatby, slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Podmokelská 1, 400 07 Ústí nad Labem
Tel.: 472 704 800, fax: 472 704 888
E-mail: usti@npu.cz, website: previous.npu.cz/uop-ul