Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Dokumentační sbírky

V dokumentačních sbírkách Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem jsou uloženy stavebně historické průzkumy (SHP), nálezové zprávy operativních průzkumů a dokumentace (OPD),  plánová dokumentace (PD), restaurátorské zprávy a průzkumy (RZ), spisová agenda k jednotlivým objektům a fotografická a obrazová dokumentace. Specifickou sbírkou je tzv. archiv těžební oblasti (TO) obsahující dokumentaci zaniklých obcí Ústeckého kraje.

Uložené dokumenty se vztahují především ke kulturním památkám a objektům ležícím na památkově plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny a rezervace).

Do dokumentačních sbírek Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem je možné nahlédnout po předchozí domluvě.

Nahlížení do dokumentů je upraveno badatelských řádem. (badatelský řád; ceník)

Dokumentační sbírky jsou evidovány v elektronickém katalogu (http://iispp.npu.cz/carmen/unl).

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Alena Houdková (fotografická a obrazová dokumentace)
  houdkova.alena@npu.cz
  telefon: 472 704 854
  mobil: 724 025 559
 • Mgr. Jan Leibl (odborná spisovna)
  leibl.jan@npu.cz
  telefon: 472 704 853
  mobil: 724 568 573
 • Mgr. Vendula Suchá (sbírka SHP, OPD, PD, RZ, TO)
  sucha.vendula@npu.cz
  telefon: 472 704 841
  mobil: 724 824 730