Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Novinky na prohlídkových trasách

Novinky na prohlídkových trasách objektů v Libereckém kraji:

Na Grabštejně se mohou návštěvníci v letošním roce těšit na další rozšíření prohlídkové trasy, tentokrát o místnosti bytu panského nadlesního, jenž byl obnoven ve stejných prostorách, ve kterých jej zmiňuje inventář z počátku 20. století. Byt se skládá ze vstupní chodby vyzdobené loveckými trofejemi, ze které mohou návštěvníci nahlédnout na dobovou toaletu, do spižírny se zásobami potravin a ulovenou zvěří a především do kuchyně připomínající svým zařízením časy našich babiček a prababiček. Prohlídka dále pokračuje do ložnice a do parádního pokoje, který nadlesnímu sloužil k přijímání návštěv i jako pracovna. Poslední místností bytu je lovecká chodba, vyzdobená nejen jeleními a srnčími trofejemi a rytinami s loveckou tematikou, ale také sbírkou vzácné žitavské kameniny.

Na Hrubém Rohozci budou v létě znovu otevřeny biliárový sál a chodba k oratoři, neboť v té době skončí obnova historických výmaleb těchto prostor, zabílených po zestátnění zámku.

Na Lemberku budou v letošním roce pokračovat instalační práce jak v prvním, tak i v druhém patře. V prvním patře byla ukončena stavební obnova tzv. clam-gallasovského apartmá (obytné pokoje poslední majitelky), které bude nyní následně zařizováno původními obrazy, nábytkem a dalšími předměty. Ve druhém patře vzniká expozice šlechtických interiérů od konce 18. století (klasicismus) do počátku 20. století (kubismus). Samotné zpřístupnění nových prostor v obou patrech je však plánováno až na další sezóny.

Na Zákupech pokračuje reinstalace zámeckých interiérů podle historických inventářů do podoby, jakou měly ve 3. čtvrtině 19. století, kdy sloužily jako letní sídlo odstoupivšího rakouského císaře Ferdinanda I. a jeho manželky. Na letošní rok je plánováno zrestaurování několika kusů původního sedacího nábytku z apartmá císařského páru a převěšení většiny původních obrazů na místa, kde je uvádějí historické inventáře.

Další novinky na objektech:

Na Frýdlantě bude od 1.5.2013 do 30.9.2013 součástí hradní expozice prezentace mimořádně vzácné knihy "Popis Egypta", která vznikla na základě Napoleonovy výpravy do Egypta v letech 1798-1801. Tehdy Napoleon vzal s sebou také na 150 vědců, kteří studovali a popisovali Egypt a později své poznatky soustředili do vydané encyklopedie. (akce v rámci Roku francouzské kultury).

Na Bezdězu se dokončuje podstřeší manského paláce na druhém nádvoří hradu. V letošním roce se Bezděz opět připojuje do projektu „Noc hradních kaplí“.

Sychrov se stává hlavním nositelem akcí v rámci Roku francouzské kultury – viz přehled akcí, od 1.7. prohlídkový okruh věnovaný historii stolničení – „Stůl všední a stůl sváteční v zámku i v paláci“

Na Troskách dochází ke změně otevírací doby:

duben, říjen soboty, neděle a svátky 9.00 - 16.00
květen až srpen denně mimo pondělí 9.00 - 17.30
září denně mimo pondělí 9.00 - 16.00

Aktuálně: Hrad Trosky je otevřený denně od úterý do neděle a nově také ve vybrané pondělky (15/7, 29/7, 12/8, a 26/8 2013) od 9:00 do 17:30 hodin.

Novinky na prohlídkových trasách objektů ve východních Čechách:

Na zámku v Náchodě bude v letošním roce instalována tapisérie „Verdura s ptactvem“, která byla do sbírek zámku vykoupena Ministerstvem kultury České republiky. Od května do září 2013 (víkendy v 10.00 a ve 14.00 hodin) bude prohlídka Piccolominské expozice spojena s prohlídkou nové expoziční trasy řádů, vyznamenání, medailí, mincí a šperků. V letošním roce také pokračují přípravné práce k opravě velké věže náchodského zámku.

Na SZ Litomyšl byla v lednu zahájena reinstalace obou prohlídkových tras litomyšlského zámku, která uvede jednotlivé prostory do podoby známé z inventářů z 1. poloviny 19. století. Návštěvníci tak z části již letos a uvidí portréty bývalých majitelů zámku a jejich příbuzných a další obrazy a nábytek z původního vybavení. Reinstalace bude rozdělena do několika etap, přičemž v letošním roce se změny dočkají především místnosti na první prohlídkové trase, a sice dámský a pánský salon, knihovna a jídelna.

Na SZ Litomyšl také dochází ke změně otevírací doby: bude se otevírat vždy v 10 hod., v tuto hodinu možnost 1. prohlídky (pokud bude min. počet zájemců 5), areál bude otevřen min. ½ h předem, zahrada od 7.00 hodin. Zavírací hodina byla v letních měsících posunuta do 18 hodin s tím, že poslední prohlídka začíná v 17.00 hodin. Nově je připravena pro milovníky zámků prodloužená prohlídková trasa s názvem „Celým zámkem“ – I. a II. prohlídková trasa za zvýhodněné vstupné – tato trasa se jde 2x či 3x denně:

  • duben, květen, červen, září a říjen – v 11.00 a ve 14.00 hodin.
  • červenec a srpen  v 11.00, 14.00 a v 16.00 hodin.
  • Nově je také speciální vstupné pro skupiny dětí z mateřských a základních škol.

SLS Vysočina: Veselý Kopec se otevře návštěvníkům 27.4., Betlém Hlinsko otevřeno celoročně – od 19.3. do 7.4. výstava Velikonoce na Betlémě, podrobnosti k výstavě budou na webových stránkách. Novinky: Betlém Hlinsko – 2 okruhy prohlídkových tras: 1. řemeslnické domky; 2. masopustní expozice (masky, filmová projekce, dílna pro děti).

Ojedinělá akce: Veselý Kopec – 27.4. zahájení nové výstavy Živé dědictví – věnována 10. výročí vzniku Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO. Tomu bude věnován i úvodní program (již nyní je tato akce prezentována na webu UNESCO).

Hrad Kunětická hora: Letos si připomíná dvacet let od nadšeneckého obnovení návštěvnického provozu; doba skromných začátků je minulostí, hrad se zaplnil instalacemi, expozicemi a výstavami, stal se oblíbeným cílem rodinných výletů, vyhledávaným oddacím místem, každoročně je zde realizováno množství kulturních a společenských akcí. Netradiční zahájení návštěvnické sezony: Rozsvěcení hradu s lampionovým průvodem 29. 3. Slavnostní večerní osvětlení hradu bude skutečně důsledně vypnuto, hrad „usnul“ a čeká na „světluškovou“ pomoc prvních letošních návštěvníků. Byla rozšířena lovecká expozice o soubor nově zrestaurovaných palných zbraní; ve druhém patře bude nainstalován nad mapu pernštejnských rybníků balónový koš pro odvážné dětské vzduchoplavce.

Zámek Hrádek u Nechanic rozšířil možnost prohlídky zámku i pro osoby pohybově handicapované - díky schodolezu je i pro osoby s poruchami pohybového aparátu možná prohlídka I. patra zámku (správa zámku prosí o telefonické/e-mailové objednání).

Hospital Kuks slaví v letošním roce mnoho výročí, která bude návštěvníkům připomínat jak během prohlídek, tak při vybraných kulturních akcích. Uvádíme zde jejich výčet: 300 let od zaznamenání prvních sochařských děl M.B. Brauna v Kuksu (1713), 275 let od smrti F. A. Šporka (1738), 80 let od smrti posledního Sweerts-Šporka Gustava Adolfa (1933), 75 let od zrušení hospitalu (1938), 270 let od zprovoznění kukské lékárny U Granátového jablka (1743).

Sortiment suvenýrů se rozšířil o mnohé novinky, např. i o vítěznou pohlednici roku 2013 v ČR s motivem Kuksu. Tradičně se konají kulturní akce mj. Noc kostelů, Hudební léto Kuks (zahajovací koncert Boni Pueri, Hradec Králové), Theatrum Kuks, Vinobraní, Vánoční trhy. Pokračují práce na hospitálním hřbitově, letos především opravou části hřbitovní zdi (hřbitov není součástí projektu Kuks-Granátové jablko).

V Betlémě pokračuje pětiletý program ministerstva kultury NAKI (Národní kulturní identita), kdy studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ústavem chemie restaurování uměleckých děl VŠCHT v Praze provádějí všestranný monitoring stavu Betléma, z něhož by měl vzejít také návrh koncepce dlouhodobé údržby. Rovněž v Betlémě probíhá úprava dřevin a okolní zeleně (Betlém není součástí projektu Kuks-Granátové jablko).

Zásadní akcí v letošním roce bude možné zahájení stavebních prací v rámci projektu Kuks-Granátové jablko. V případě zahájení stavebních prací bude Hospital Kuks pro veřejnost otevřen beze změny.

Zámek Slatiňany připravil pro návštěvníky na sezónu 2013 několik novinek. Nová prohlídková trasa, otevřená před dvěma lety, je bohatší o opravenou zámeckou kuchyni, kde byla úspěšně dokončena první fáze sanace dřevomorky. V kuchyni se návštěvníci mohou těšit na původní - 110 let staré vybavení, které bylo mnoho let uschováno v depozitáři.

Pokračující reinstalace této prohlídkové trasy, jejímž cílem je navrátit interiérům původní podobu z počátku 20. století, přináší potřebu restaurování původního mobiliáře. Letos budou restaurovány ty kusy nábytku, které jsou stěžejní pro otevření dalších tří místností, a sice pokojů Vincence a Charlotty, dětí tehdejšího majitele zámku Františka Josefa z Auerspergu. Zároveň budou zahájeny přípravné práce na novém pojetí hipologické trasy.

Rodinám s dětmi zámek nabídne netradiční putování s žokejkou Latou - jedinou ženou, která kdy vyhrála Velkou pardubickou. Její příběh je doplněn o několik hádanek, které správně zodpovězené přinesou jeden z klíčů k tajemné třinácté komnatě (www.otevrte13komnatu.cz). Vstupné se pro rok 2013 až na drobnou pozitivní změnu nemění. Novinkou je zvýhodněné vstupné při návštěvě zámecké a hipologické expozice.