ÚPS v Kroměříži
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Ředitel ÚPS v Kroměříži

Ing. Jan SlezákIng. Jan Slezák

Absolvent oboru pozemní stavby na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tamtéž na Fakultě architektury pokračoval postgraduálním studiem v oboru urbanismus a na Ústavu soudního inženýrství specializačním studiem technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky. V roce 2004 složil zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy.

V letech 1977–1990 byl zaměstnán u různých zaměstnavatelů jako stavbyvedoucí, samostatný projektant a investiční technik. V roce 1991 jmenován vedoucím referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti, jehož součástí bylo oddělení kultury a památkové péče. Od roku 1999 do 2002 byt přednostou Okresního úřadu ve Zlíně. 1.1.2003 po ukončení působnosti okresních úřadů byl jmenován vedoucím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje.

V březnu roku 2006 po vzniku nového územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži byl jmenován na základě výběrového řízení jeho ředitelem.

Od 1.1.2013 byl jmenován ředitelem územní památkové správy v Kroměříži s působností pro Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.