Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 313 záznamů
|< 1 9 14 15 16 17 18 19 20 24 32 >|

Experti z Národního památkového ústavu pomáhají vracet ukradené starožitnosti ze zahraničí

21.3.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace, výstava | okres Praha hl.m. | Praha
V průběhu 90. let 20. století bylo z České republiky nelegálně vyvezeno ohromující množství soch, obrazů a dalších movitých památek často církevní povahy. O jejich návrat se zasazují i odborníci Národního památkového ústavu, jejichž práce je mnohdy doslova detektivní. Část nedávno vrácených předmětů představí právě zahájená výstava „Víra“ odcizená a navrácená, kterou připravilo Muzeum Policie České republiky.
vloženo
24.3.2014 16:22
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
krádeže památek, odborná sdělení
číslo
13836

Podstávkové domy na Litoměřicku – typy, rozšíření, vývoj – přednáška dne 13. 3. 2014 v 15.00 hod.

13.3.2014 | přednáška | okres Ústí nad Labem | Krásné Březno, Ústí nad Labem
Ve čtvrtek 13.3.2014 proběhne v přednáškovém sále zámku Krásné Březno další z cyklu přednášek v rámci výstavy Podstávkový dům v údolí Ploučnice. Autor přednášky, PhDr. Kamil Podroužek Ph.D., sleduje na základě porovnávání formálních stavebních znaků dochovaných venkovských objektů uplatnění, rozšíření a typologii podstávkového domu na hranici roubené, hrázděné a zděné vesnické architektury jižního Litoměřicka. Na případové studii přibližuje vývojovou tendenci postupného nahrazování podstávky zděnými konstrukcemi.
vloženo
19.2.2014 08:55
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, konstrukce staveb, lidová kultura, odborné akce, stavebně historické průzkumy
číslo
13594

Objekty zahrady kláštera Milosrdných bratří řádu svatého Jana z Boha s kaplí (márnicí) v Prostějově byly prohlášeny kulturní památkou

10.3.2014 | sdělení, informace | okres Olomouc | Olomouc
Zahrada kláštera s bývalou hřbitovní kaplí je logickou a integrální součástí jedinečně dochovaného klášterního komplexu v regionu střední Moravy. Jedná se o nejstarší konvent Milosrdných bratří na historickém území Moravy. Na rozdíl od samotného objektu kláštera však doposud nebyla kulturní památkou.
vloženo
10.3.2014 13:59
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
témata
architektura, odborná sdělení, prohlašování věcí za kulturní památku
číslo
13708

Vánoční výstava v Plzni: Půvab dřeva v sakrálním prostoru

18.12.2013 - 28.2.2014 | výstava | okres Plzeň-město | Plzeň
Výstava volně navazuje na jinou fotografickou výstavu, kterou letos uspořádalo územní odborné pracoviště v Plzni Národního památkového ústavu, aby upozornilo na starou krásu dřevěných staveb v západních Čechách. Fotografie, z nichž se skládá nová (vánoční) výstava, pocházejí opět z bohaté fototéky plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.
vloženo
18.12.2013 08:03
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, krádeže památek, odborné akce, ohrožení památek
číslo
13254

Národní památkový ústav otevírá v Ostravě první metodické centrum

21.2.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Ostrava-město | Ostrava
V Ostravě zahajuje svou činnost první z trojice plánovaných metodických center Národního památkového ústavu (NPÚ). Jeho zacílením jsou technické památky a průmyslové dědictví. Zaměří se na systematické mapování a průzkum technických a průmyslových památek na území České republiky, i na jejich prezentaci. „Vyšší míra specializace umožní rozvinout větší odbornost v této oblasti a umožní kvalifikovanější rozhodování. Z toho budou mít prospěch nejen památkáři a památková péče obecně, ale také vlastníci takových objektů v České republice,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, která vznik centra iniciovala.
vloženo
21.2.2014 11:44
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
metodiky, odborná sdělení, technické památky, výchova, vzdělávání
číslo
13612

Památka roku 2013 v Libereckém kraji? Usedlost v Pertolticích

12.2.2014 | sdělení, informace | okres Liberec | Liberec
V letošním roce poprvé uspořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska soutěž o památku roku. Ve čtrnácti krajích České republiky členové sdružení vybírali ze zaslaných přihlášek stavbu, která v jejich kraji nejlépe naplňuje kritéria vzorné památkové obnovy.
vloženo
12.2.2014 16:33
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
obnova památek, popularizace
číslo
13540

Soutěž Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2013 v Pardubickém kraji

12.2.2014 | soutěž, anketa | okres Pardubice | Pardubice
Krajská komise soutěže v Pardubickém kraji zasedala dne 17. ledna 2014 v dopoledních hodinách v malé zasedací místnosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích. Na pomyslný stupeň vítězů v kraji letos dosáhla Chrudim s 226 body, která tímto postoupila do celostátního kola soutěže. Druhé místo obsadil Letohrad (208 bodů), na třetí příčce se umístilo Bystré (181 bodů) a čtvrté místo náleží Jablonnému nad Orlicí (177 bodů).
vloženo
12.2.2014 09:45
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, památky a veřejnost
číslo
13538

Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace za rok 2013 v Libereckém kraji putuje do Frýdlantu

11.2.2014 | sdělení, informace, soutěž, anketa | okres Liberec | Frýdlant
Ministerstvo kultury každoročně vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací. Soutěž je organizována v krajských kolech, z jejichž vítězů se vybírá celostátní vítěz. V Libereckém kraji získalo pomyslný vavřínový věnec za rok 2013 město Frýdlant, které tak postupuje do celorepublikového klání.
vloženo
11.2.2014 08:06
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
obnova památek, památky a veřejnost, zabezpečení památek
číslo
13524

Jízdárna v Terezíně se stala krajským vítězem soutěže Památka roku 2013

11.2.2014 | sdělení, informace, soutěž, anketa | okres Litoměřice | Terezín
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska připravilo společně s Národním památkovým ústavem a Ústavem územního rozvoje novou soutěž – o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb – Památka roku 2013. Uzavírá se první kolo 1. ročníku dvoukolové soutěže, v krajském kole o prvenství rozhodovali členové krajské sekce Sdružení, zástupce NPÚ a zástupce ÚÚR. Ve druhém kole rozhodne o vítězném objektu celostátní komise složená ze zástupců SHS ČMS, NPÚ a ÚÚR.
vloženo
11.2.2014 08:00
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
obnova památek, odborná sdělení, památky a veřejnost
číslo
13523

Lopatou i počítačem. Nedestruktivní výzkum (nejen) barokní zahrady

6.2.2014 | přednáška | okres Liberec | Liberec
Tradiční cyklus Památky kolem nás pořádaný Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Národním památkovým ústavem, ÚOP v Liberci; tentokrát představí RNDr. Roman Křivánek, PhD. a Mgr. Renata Tišerová využití moderních metod v archeologii na konkrétním příkladu průzkumu barokní zahrady na Lemberku a dalších zajímavých archeologických lokalitách v severních Čechách.
vloženo
23.1.2014 17:39
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, archeologie a archeologické výzkumy, odborné akce
číslo
13384
|< 1 9 14 15 16 17 18 19 20 24 32 >|