Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Mistři řemesla i odborníci nebo vlastníci památek se seznámí se zkušenostmi předků v kursech pořádaných NPÚ, ÚOP v Telči

1.11.2015 - 31.10.2016 | bylo aktualizováno | sdělení, informace | okres Jihlava | Telč
13[1] 160x90
Mezeru mezi důkladným restaurováním a běžným řemeslem vyplní absolventi osmi kursů vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb, který brzy zahájí Národní památkový ústav. Po úspěšném loňském zkušebním ročníku spustí NPÚ jedinečný projekt v listopadu na pracovišti v Telči. Devátý, teoretický kurs je určen pracovníkům památkové péče a zaměstnanci NPÚ jej mohou absolvovat za výhodných podmínek.

Ruční tesání trámuV osmi řemeslných (pro obory zedník, štukatér, kameník, malíř a natěrač, truhlář, tesař, kovář, pokrývač a klempíř) a jednom teoretickém kursu si zájemci osvojí dovednosti a znalosti potřebné pro památkovou obnovu historických staveb, které přesahují běžnou kvalifikovanou práci řemeslníka a tvoří jakýsi mezičlánek k práci restaurátorů. Absolventi získají certifikát, jímž se budou moci prokazovat v případě, že se budou ucházet o práci na obnově kulturních památek.

Kursy seznámí řemeslníky se současnými i tradičními postupy obnovy kulturního dědictví. Teoretická část je zasvětí do základů památkové péče, objasní jim, na co vše se vztahuje, jaký má význam a jakými nástroji lze památky chránit. Důraz je však kladen především na praktickou výuku, která se bude odehrávat přímo na památkových objektech.

Devátý, „teoretický“ kurs, nazvaný památková péče a příprava a realizace památkové obnovy, je určen vlastníkům a správcům památek, stavbyvedoucím a pracovníkům státní památkové péče na všech úrovních. Tento kurs si klade za cíl seznámit frekventanty s východisky památkové péče i její historií a poskytne jim základní orientaci v praktické péči o stavební památky včetně výuky v terénu. Nabízí i možnost zapojení se do praktické části v jednom z výše uvedených řemeslných modulů podle vlastní volby v rozsahu 30 hodin. Pro zaměstnance NPÚ je cena kursu snížena o 4400 Kč, činí tedy výsledných 4500 Kč (zaměstnanci neplatí DPH). Další informace podá koordinátor projektu Martin Mejstřík.

Každý kurs sto hodin rozdělených mezi teoretickou a praktickou část; teoretická bude probíhat především v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Telči, praktická převážně na okolních památkách. Výuku obohatí instruktážní videa. Přihlášky na kursy, které potrvají rok – od listopadu 2015 do podzimu 2016 – je možné zasílat již nyní; veškeré informace najdou zájemci na webu www.obnovakulturnihodedictvi.cz a videoukázky z kursů loňského ročníku na YouTube.

„Je to první kurs tohoto typu v České republice a zájem řemeslníků o loňský program prokázal, že je o tuto oblast zájem,“ konstatuje odborná garantka projektu Martina Indrová, ředitelka NPÚ, ÚOP v Telči. Program, který loni probíhal v Telči „na zkoušku“, úspěšně absolvovalo osmdesát účastníků, kteří díky němu získali nové kontakty zkušenosti a zcela jistě získali výhodnější pozici na trhu práce. „Památky tak navíc získaly nové příznivce, schopné využít při obnově tradiční postupy a technologie. Věřím, že to napomůže zachování našeho historického dědictví a jeho autenticity,“ doplnila Martina Indrová.

Informace:Metadata ke zprávě

Vloženo
12.8.2015 11:54
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Status novinky
bylo aktualizováno
Témata
obnova památek, odborná sdělení, výchova, vzdělávání
číslo
17017
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit