Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

V soutěži o Historické město roku 2015 postupuje za Kraj Vysočina do celostátního kola Brtnice

2.2.2016 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Jihlava | Brtnice - zámek
pohled na zámek Brtnice 160x107
Již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón . Vítěz celostátního kola soutěže se stává držitelem titulu Historické město roku. Do krajského kola soutěže se v Kraji Vysočina za rok 2015 přihlásila tři města, vítězem se stala Brtnice.

 

 

(Telč 2. února 2016)

Odborná komise složená ze zástupců ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči vyhodnotila 19. ledna přihlášky měst Brtnice, Telč a Třebíč. Jako krajský vítěz bylo komisí vyhodnoceno město Brtnice, na 2. místě skončila Telč a na 3. místě Třebíč.

„Ač je Brtnice jedním z menších měst našeho regionu, nelze upřít nadstandardní zájem vedení města a jeho obyvatel o památkovou péči, což dokládá i množství finančních prostředků z městského rozpočtu, které jsou vynaloženy na obnovu historických objektů,“ uvedla Mgr. et Mgr. Jana Musilová, vedoucí odboru péče o památkový fond telčského pracoviště NPÚ, která byla zároveň jedním z hodnotitelů.

Komise vysoce ohodnotila množství soustavně vykonávané práce v oblasti obnovy městské památkové zóny a památek: snahu o celkovou regeneraci památkové zóny, práce na zámku a na hradě Rokštejn, otevírací dobu informačního centra (s ohledem na velikost města a na počet turistů), kvalitu turistického informačního a orientační systému, Brtnickou stezku přírodou ke kulturní promenádě, revitalizaci klášterní zahrady, zpřístupnění hranolové věže na Rokštejně, péči o veřejná prostranství i společenský život a tradice.

V Brtnici jsou veřejnosti zpřístupněna dvě muzea a expozice v areálu zámku, která byla v roce 2015 obohacena o výstavu k 300. výročí morové epidemie v Brtnici. Z významných akcí lze uvést především soustavnou práci na obnově zámku, obnově objektů na náměstí Svobody, obnově horního a dolního hřbitova, obnově židovských hřbitovů, restaurování kašen, votivních sloupů, náhrobků rodičů Josefa Hoffmanna a soch na barokních mostech, obnově kostela sv. Karla Boromejského a blahoslavené Juliány a sv. Jakuba Většího, poutní kaple Panny Marie Pomocné a hradu Rokštejn.

Obnově a zachování architektonického dědictví věnuje Brtnice maximální pozornost a péči. Kontinuálně, dlouhodobě a systematicky pracuje na obnově městské památkové zóny. Vysoce oceněna je i snaha města o zachování tradic nehmotného dědictví. Připomínkou největší morové rány v Brtnici jsou takzvané morové průvody. Tradice jejich konání se datuje do roku 1926. „Město Brtnice intenzivně spolupracuje a komunikuje s obyvateli, motivuje je k obnově dalších objektů a aktivně je zapojuje do veřejného života. Brtnice může být v tomto směru příkladem i dalším městům,“ doplnila Musilová.

Vítězové krajských kol obdrží kromě pamětního listu i 100 000 Kč z programu regenerace. Vítěz celostátního kola soutěže získá kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku částku 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Slavnostní vyhlášení cen proběhne v dubnu 2016 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. Více informací o programu regenerace naleznete rovněž na webových stránkách ministerstva kultury.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové péče dané zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, organizuje cyklus přednášek Rodinné stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické průzkumy. Od roku 2015 působí při ÚOP v Telči Metodické centrum pro vzdělávání, které se zaměřuje na tvorbu edukačních programů a vzdělávání v památkové péči.

Kontakt:

  • Mgr. et Mgr. Jana Musilová, vedoucí odboru péče o památkový fond, NPÚ, ÚOP v Telči, tel. +420 778 523 980, e-mail: musilova.jana@npu.cz
  • Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ, ÚOP v Telči, +420 724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
2.2.2016 10:10
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
obnova památek
číslo
17588
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit