Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro vlastníky

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 313 záznamů
|< 1 6 7 8 9 10 11 12 17 24 32 >|

V Praze se otevřelo nové knihkupectví NPÚ spojené s informačním centrem

24.11.2014 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Národní památkový ústav otevřel 1. prosince v ulici Na Perštýně nové knihkupectví a informační centrum. V budově Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze tak je možné zakoupit publikace ze všech územních pracovišť a územních správ Národního památkového ústavu.
vloženo
24.11.2014 16:57
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
15408

První z navržených vil Vídeňské ulice v Olomouci je prohlášena kulturní památkou

14.11.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Olomouc | Olomouc
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci podal návrh na prohlášení souboru historizujících vil architekta Jakoba Gartnera za kulturní nemovitou památku.
vloženo
14.11.2014 13:18
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
témata
prohlašování věcí za kulturní památku
číslo
15381

Obnova věže v Určicích na Prostějovsku je úspěšně dokončena

11.11.2014 | sdělení, informace | okres Prostějov | Prostějov
Při rekonstrukci věže u kostela svatého Jana Křtitele v Určicích proběhlo i restaurování věžních hodin včetně hodinového stroje.
vloženo
11.11.2014 10:47
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
témata
obnova památek, odborná sdělení, rekonstrukce, restaurování
číslo
15370
Stránky místa

Vysoká u Javorníku. Několik poznámek k vývoji půdorysu a zástavby vesnice

8.11.2014 | přednáška | okres Pardubice | Pardubice
Srdečně vás zveme na přednášku Mgr. Zuzany Vařekové z NPÚ, ÚOP v Pardubicích, na níž budou prezentovány výsledky plošného průzkumu vesnice Vysoká u Javorníku provedeného v roce 2013. Akce se uskuteční v sobotu 8. listopadu od 15 hodin a všichni návštěvníci jistě ocení, že bude pronesena "in situ" - v čp. 1 ve Vysoké.
vloženo
4.11.2014 15:41
vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, dokumentace památek, lidová kultura, odborné akce, prezentace NPÚ, věda, výzkum, vývoj
číslo
15352

Tovačovské náměstí zdobí kulturní památka

6.11.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Olomouc | Olomouc
Raně barokní kašnu z maletínského pískovce osazenou sochou sv. Václava na čtyřstupňovém podstavci prohlásilo ministerstvo kultury kulturní památkou.
vloženo
6.11.2014 13:43
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
témata
prohlašování věcí za kulturní památku
číslo
15350

Vychází výpravná dvojjazyčná publikace o nizozemských zátiších!

4.11.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Kniha Marie Mžykové pojednává o nizozemských zátiších z doby pozdní renesance a baroka, která představují jednu z nejoblíbenějších kapitol evropské malby. Vzhledem k náboženským válkám 16. století řada umělců odcházela z Nizozemí do vzdálených končin Evropy a lákavou oblastí se pro ně stalo i světové kulturní centrum, jakým za vlády císaře Rudolfa II. byla Praha. V návaznosti na rudolfínské sbírky holandských zátiší se pak v zemích Koruny české zejména v době baroka formovaly skvělé šlechtické umělecké kolekce, dnes soustředěné v Národní galerii v Praze, ve fondu Pražského hradu nebo ve sbírkách českých hradů a zámků.
vloženo
4.11.2014 13:27
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
malířství, movité památky, odborné publikace, publikace NPÚ
číslo
15337

Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví – seminář

30.10.2014 | seminář | okres Jihlava | Jihlava
Témata semináře: programy MK ČR pro nemovité památky, možnosti financování kulturního dědictví v souvislostech Kraje Vysočina, IROP – aktuální stav projednávání, možnosti OP EU 2014+, státní dotace, nadace, MAS, městské programy ad.
vloženo
1.10.2014 09:16
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
financování
číslo
15233

Dotační program MK: Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013

12.11.2013 - 30.10.2014 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Program č. 134 610 - Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013. Tato podpora je poskytována formou dotace ze státního rozpočtu.
Žádosti o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky poškozené povodní r. 2013 budou přijímány na Ministerstvu kultury, odboru investic do 30.10.2014.
vloženo
12.11.2013 07:20
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
financování, obnova památek
číslo
13134

Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu 2013

3.3 - 30.10.2014 | sdělení, informace | okres Ústí nad Labem | Ústí nad Labem
Program č. 134 610 – Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu 2013.
vloženo
3.3.2014 12:48
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
financování
číslo
13664

Na Bruntálsku byly nalezeny stříbrné římské denáry

26.10.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Bruntál | Bruntál
V neděli 19. října 2014 objevila na Bruntálsku houbařka z Ostravy zcela náhodně depot 102 stříbrných mincí z období římského císařství. Neprodleně informovala odborné instituce a mince předala pracovníkům ostravského muzea. Za spoluúčasti odboru archeologie ostravského pracoviště Národního památkového ústavu bylo místo nálezu 23. října prozkoumáno a zdokumentováno.
vloženo
26.10.2014 23:57
vložil
NPÚ, ÚOP v Ostravě
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, odborná sdělení, památky a veřejnost
číslo
15326
|< 1 6 7 8 9 10 11 12 17 24 32 >|