Přejít na: Obsah | Konec stránky

Poznáváme památku, památkově chráněné území

Studium památkového fondu má mnohostranný společenský význam a souvisí s řadou vědních disciplín, se kterými památkáři také spolupracují, ale také je sami rozvíjejí. Zevrubné poznání historického odkazu a památkové autenticity a hodnot stojí již na samém počátku zacházení s památkami, kdy směřuje k vyhodnocení těch objektů, které se jako kulturní památky stanou předmětem ochrany.

Poznání památkových hodnot má klíčový význam při stanovení vhodného postupu péče o kulturní památku. Jedná se jak o výzkumy směřující k rozpoznání a vyhodnocení historického odkazu památky (archeologické výzkumy, stavebně-historické průzkumy, uměleckohistorické studium), tak o různé speciální analýzy ke stanovení technických rizik a k volbě optimální technologie péče či záchrany (statické, fyzikální a chemické laboratorní průzkumy a rozbory, průzkumy biotického poškození apod.)

Obecně k významu a metodám identifikace památkových hodnot více zde.