Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Ostrava – Důl Michal

Slezsko | Moravskoslezský kraj | okres Ostrava-město | důl | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Ostrava-důl 160x108

Instalace památky je řešena podle teorie tzv. posledního pracovního dne horníka. Prohlídková trasa umožňuje zhlédnout autentické vybavení kanceláří, jednotlivých provozů a strojovnu s původním technickým zařízením, které představuje jedinečný soubor elektrických těžních strojů a kompresorů z období počátků elektrifikace. Tato zařízení jsou zachována na původním místě svého provozu ve zcela autentickém prostředí. Důl Michal je druhým kotevním bodem mezinárodního sdružení European Route of Industrial Heritage (ERIH), tj. je zařazen mezi významné technické památky Evropy.

 

Prohlídková trasa pro návštěvníky sleduje cestu havíře od šaten až k jámě. Zahrnuje prohlídku povrchové části kamenouhelného dolu (koupelny, řetízkové šatny, výdejna svačin, kancelář geologa, kancelář lékaře, výdejna prádla, cechovna, lampovna, těžní budova, elektrifikovaná strojovna, ukázka provozu funkčního parního stroje z roku 1893, funkční dynamo Siemens z roku 1903, restaurovaná parní turbína z roku 1913, obří vyrovnávací tlakové nádoby) v autenticky zachované podobě z období přestavby v letech 1912–1915. V Dole Michal se rovněž konají příležitostné výstavy a jiné kulturní akce.

Kontakt

Čs. armády 413/95
715 00 Ostrava-Michálkovice
tel. +420 596 231 160, +420 725 391 108
e-mail: dulmichal@npu.cz
www.dul-michal.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Nejstarší historie Dolu Michal je spojena se snahou tehdejšího rakouského státu podporovat uhelné hornictví jako nezbytný předpoklad rozvoje průmyslu. V roce 1842 položil tzv. montánní erár v Michálkovicích kruhové privilegované kutiště a o rok později v něm začal hloubit dvě jámy. Prvá z nich, jáma Ferdinand, zanikla v 80. letech 19. století. Druhá jáma byla nazvána Michal podle zesnulého c. k. dvorního rady Michaela Laiera. V roce 1856, kdy důlní podnikání ve státní režii vykazovalo značné ztráty, koupila důl společnost Severní dráhy Ferdinandovy, která postavila a provozovala železnici vedoucí z Vídně přes Ostravu k polským solným dolům. Ve vlastnictví této společnosti zůstal Důl Michal až do znárodnění v roce 1945, kdy byl začleněn do koncernu Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, n. p.

 

V roce 1946 byl důl přejmenován podle sociálnědemokratického poslance rakouského říšského sněmu Petra Cingra. Od té doby se název několikrát změnil. V rámci prováděné restrukturalizace těžkého průmyslu ukončil Důl Petr Cingr k 30. květnu 1993 těžbu. Poslední klec vyjela na záložním těžním stroji 2. června 1994. V roce 1995 bylo dokončeno zasypání těžní jámy. Ještě v průběhu útlumových prací, v roce 1994, převzalo celý areál ministerstvo kultury, které zde zřídilo Průmyslové muzeum v Ostravě, později sloučené s Památkovým ústavem v Ostravě.

 

Za dobu své existence prošel Důl Michal postupným technickým a stavebním vývojem. Významným mezníkem se stal rok 1862, kdy byl připojen na báňskou dráhu, která umožnila plynulou expedici vytěženého uhlí. První velká přestavba proběhla pravděpodobně v roce 1870. Po zborcení vrchní části jámového stvolu musela být znovu vystavěna jámová budova, strojovna a kotelna. Další rekonstrukce následovala v letech 1913 až 1915, kdy byl důl zcela přestavěn, aby zde mohla být soustředěna těžba z okolních menších dolů.

 

Koncentrace těžby byla provázena zaváděním elektrického pohonu na místo dosavadních parních strojů. Architektonické a provozní řešení Dolu Michal, vybudované podle plánů významného architekta Františka Fialy, žáka vídeňské školy Otto Wagnera, mělo pravděpodobně zdůraznit ekonomické a technické postavení společnosti Severní dráhy Ferdinandovy v ostravsko-karvinském revíru.

 

V roce 1916 se zde vytěžilo 383 400 tun uhlí. Jáma byla hluboká 671 metrů a uhlí se dobývalo v 17 slojích o mocnosti 50 až 200 cm. Kapacita šaten a koupelen byla při přestavbě projektována pro 1512 horníků. V průběhu doby počet zaměstnanců značně kolísal a například v druhé polovině 20. století převyšoval dvojnásobně původně plánovaný stav.

 

Další rekonstrukce, které následovaly ve dvacátých, čtyřicátých a na přelomu padesátých a šedesátých let, se týkaly uhelného prádla, nakládky uhlí a výstavby rozvodny. Díky těmto omezeným stavebním úpravám zůstal areál Dolu Michal od přestavby, dokončené v roce 1915, prakticky bez podstatnějších změn a představuje jedinečný provozní, technický a architektonický celek. Po ukončení provozu bylo záměrem památkové péče zachovat celý areál v původní podobě tak, jako by lidé, kteří zde pracovali, právě včera odešli a zanechali vše na svém místě včetně špinavých stěn, ohmataného zábradlí, ošlapaných schodů a oprýskaných nátěrů – tedy bez snahy cokoli vylepšovat nebo zkrášlovat.


Metadata ke zprávě

Adresa
ČSA 95/413, 715 00 Ostrava - Michálkovice
Telefon
+420 596 231 160, +420 725 391 108
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Kroměříži
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
číslo
35
Galerie fotografií

Ostrava - důl Michal

dne
10. 8. 2011
Možnosti řazení
|< < 1 2 >|

Exteriér

dne: 10. 8. 2011

Brána

dne: 10. 8. 2011

Cechovna

dne: 10. 8. 2011

Dispečink

dne: 10. 8. 2011

Dobová pohlednice

dne: 10. 8. 2011

Exteriér

dne: 10. 8. 2011

Lampovna

dne: 10. 8. 2011

Měnič proudu

dne: 10. 8. 2011

Parní stroj

dne: 10. 8. 2011

Pístový kompresor

dne: 10. 8. 2011
|< < 1 2 >|
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit