Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Kunětická hora – hrad

Čechy | Pardubický kraj | okres Pardubice | hrad | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Kunětická Hora-hrad 160x116

Charakteristickou dominantu rovinatého pardubického kraje tvoří odedávna vrch s doloženým osídlením již v pravěku. Existenci rozsáhlého středověkého hradu lze předpokládat ve druhé polovině 14. století. Za husitských válek byl zesílen obranný systém hradu včetně předhradí. V roce 1491 přešla Kunětická hora do majetku Viléma z Pernštejna a do roku 1548 byl hrad přestavěn v pozdně gotickém a renesančním duchu. Na konci třicetileté války byla Kunětická hora dobyta švédskými vojsky; vypálený a vypleněný hrad začal podléhat zkáze, kterou urychlila i těžba kamene. Rekonstrukci hradu provedl ve 20. století Dušan Jurkovič.

Expozice:

Prohlídka hradu, rytířský sál, vstup na věž, hradní kaple sv. Kateřiny, sklepní prostory paláce hradu, parforsní hony, výstava pohlednic a fotografií Kunětické hory z období od konce 19. století po současnost, výstava Zločin a trest v českých zemích, archeologická expozice z výzkumů v areálu hradu.

Kontakt

Státní hrad Kunětická hora
533 52 Staré Hradiště
tel. +420 466 415 428, +420 725 507 500
e-mail: kunetickahora@npu.cz
www.hrad-kunetickahora.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Charakteristickou dominantou rovinatého pardubického kraje je odedávna vrch s doloženým osídlením již v období pravěku. Existenci rozsáhlého středověkého hradu lze předpokládat ve 2. polovině 14. století, kdy zahrnoval hranolovou obytnou věž ve východní části, kruhovou věž na západním výběžku a hradní palác. Žádné písemné zprávy však přesně nedokládají tehdejšího majitele, přičemž nelze vyloučit, že Kunětická hora patřila ke královským majetkům.

Strategicky významný hrad se stal známým v době husitského hnutí, kdy byl obsazen husitským hejtmanem Divišem Bořkem z Miletínka. V té době byl zesílen obranný systém hradu včetně předhradí, které sloužilo k ubytování a zimování vojsk. V roce 1491 přešla Kunětická hora do majetku Viléma z Pernštejna a do roku 1548 byla provedena největší přestavba hradu v pozdně gotickém a renesančním duchu.

Na konci třicetileté války byla Kunětická hora dobyta švédskými vojsky, vypálena a vypleněna. Hrad začal podléhat zkáze. Teprve ve 20. století byla zahájena jeho obnova podle projektu architekta Dušana Jurkoviče, další etapa záchranných a průzkumných prací pokračovala po druhé světové válce. Hradní areál je dnes přístupný veřejnosti včetně věže i barokní kapličky z konce 17. století.


Metadata ke zprávě

Adresa
Správa hradu Kunětická hora, 533 52 Staré Hradiště
Telefon
+420 466 415 428, +420 725 507 500 (GSM)
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS na Sychrově
číslo
78
Galerie fotografií

Kunětická hora - hrad

dne
9. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 9. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 9. 8. 2011

Interiér

dne: 9. 8. 2011

Rytířský sál

dne: 9. 8. 2011

Sklep

dne: 9. 8. 2011

Nádvoří

dne: 9. 8. 2011

Kaple

dne: 9. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit