Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Nové Hrady – hrad

Čechy | Jihočeský kraj | okres České Budějovice | hrad | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
BalounNH00x_3099_v 160x107

Gotický hrad byl od konce 13. století až do počátku 20. století v držení významných šlechtických rodů, pánů z Hradů, z Landštejna, Rožmberků, Švamberků a Buquoyů. V okolí se nalézá malebné Terčino údolí s vzácnými dřevinami, umělým vodopádem a dekorativními stavbami.

Objekt vznikl kolem poloviny 13. století jako průchozí strážní hrad na zemské stezce do Vitorazska. Od pánů z Landštejna ho koupili roku 1358 Rožmberkové a v jejich majetku zůstal až do smrti Petra Voka z Rožmberka v roce 1611. Za třicetileté války získal novohradské zboží císařský generál Karel Bonaventura Buquoy a jeho potomkům patřily Nové Hrady až do roku 1945.

Dodnes průchozí hrad se dvěma branami a nezvykle mohutným vyzděným okružním příkopem nabízí návštěvníkům expozici zaměřenou na rod Buquoyů. Portrétní galerie představuje nejvýznačnější členy rodu od zakladatele české větve Karla Bonaventury až po Jiřího Augusta, vynálezce hyalitu. Ve vstupní věži byla obnovena síň slávy zřízená Buquoyi k poctě vítěze na Bílé hoře, v patře nad ní byla  otevřena expozice buquoyského sklářství.

Prohlídková trasa:

Devět místností prohlídkové trasy připomíná historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku na předměstí Nových Hradů a založení přírodně krajinářského parku v Tereziině údolí. Drobné kvaše se zobrazením interiérů nového zámku, nalezené při opravách hradu, umožnily rekonstruovat interiéry co nejvěrněji tak, jak vypadaly kolem poloviny 19. století. V horním patře vstupní věže je budována expozice buquoyského sklářství a původní rodová knihovna.

Kontakt

Státní hrad Nové Hrady
Komenského 33
373 33 Nové Hrady
tel. +420 386 362 135, objednávky na tel. +420 386 361 313
e-mail: novehrady@npu.cz
www.hrad-novehrady.eu

Informace o památce

Více informací


Historie

První zmínka o Nových Hradech pochází z roku 1279, kdy Vítkovec Ojíř z Hradů svědčil na donátorské listině Albrechta ze Stropnice. Po vymření této větve Vítkovců se panství na počátku 14. století dostalo do držení pánů z Landštejna, od nichž je v roce 1358 koupili bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka. Nové Hrady byly patrně od svého založení ojedinělým průchozím hradem se dvěma branami, chráněným mohutným vyzděným příkopem s padacími mosty.

S rozšiřováním a přebudováním hradu započali Rožmberkové ihned po nabytí, velký rozkvět však panství zaznamenalo až za vlády Oldřicha I. z Rožmberka, který se od bratrů oddělil a novohradské panství začal spravovat sám. V roce 1425 byl hrad dobyt a stejně jako město vypálen husity, další pohroma se na panství přihnala roku 1467 v podobě vojsk Zdeňka ze Šternberka. Za vlády Viléma z Rožmberka byly sepsány všechny závady a započalo se s přípravou rozsáhlé přestavby hradu. V roce 1573 udeřil do Nových Hradů při neobvykle silné bouři blesk a výbuch prachu, uskladněného ve velké věži, těžce poškodil hradní budovy. Vilém od přestavby ustoupil a dokonce uvažoval, že nejvíce poškozené budovy nechá strhnout. Teprve těsně před smrtí roku 1592 přistoupil Vilém k radikálním opravám, které dokončil poslední rožmberský vladař Petr Vok. Na Nové Hrady vyslal italského stavitele a odborníka na fortifikaci Antonia Canevale, aby na místě navrhl postup dalších prací.

Po smrti Petra Voka roku 1611 obdrželi rožmberský majetek podle dědické smlouvy Švamberkové, evangelíci a účastníci stavovského povstání. Generálovi císařských vojsk Karlu Bonaventurovi z Longuevalu, hraběti Buquoyovi, se Nové Hrady zalíbily natolik, že si je vyžádal na císaři Ferdinandovi II. Než však byl roku 1623 proveden zápis do desk zemských, byl císařský generalissimus již mrtev a Nové Hrady se staly sídlem jeho manželky, čerstvě ovdovělé Marie Magdaleny z Biglia-Visconti, která spravovala majetek za nezletilého syna Karla Alberta. Hrad nárokům šlechtičny pocházející z Itálie nevyhovoval a po vybudování pohodlnějšího panského sídla na východní straně náměstí v Nových Hradech, takzvané rezidence, do níž se roku 1635 přestěhovala, jeho význam rychle poklesl. V 18. století sloužily hradní prostory jako úřadovny správy panství a byty úředníků. V průběhu 1. poloviny 19. století byl hrad opravován a v roce 1842 vzniklo ve vstupní věži rodové muzeum, připomínající vojenskou slávu zakladatele české větve tohoto rodu – císařského generalissima Karla Bonaventury.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní hrad Nové Hrady, Komenského 33, 373 33 Nové Hrady
Telefon
+420 386 362 135, objednávky: +420 386 361 313
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
106
Galerie fotografií

Nové Hrady - hrad

dne
10. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Dámský pokoj

dne: 10. 8. 2011

Síň slávy

dne: 10. 8. 2011

Jídelna

dne: 10. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit