Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Nový Hrádek u Lukova – hrad

Morava | Jihomoravský kraj | okres Znojmo | hrad | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
novy_hradek 160x108

Areál dnešní zříceniny situovaný v zalesněné členité krajině nad řekou Dyjí je tvořen dvěma hrady – gotickým s obytným palácem a předním hradem, který se vyvinul z předsunutého opevnění. Mezníkem ve vývoji byla třicetiletá válka, během níž byl hrad dobyt Švédy a pobořen. Od začátku 19. století sloužil jako odpočinkové místo šlechty při lovech.

Návštěvníci zhlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího lucemburského hradu z 14. století s dvojitým, do sebe vloženým prstencem oválných hradeb, pozdějším předhradím a opevněným suchým příkopem. Součástí prohlídky je dále mladší trojpodlažní hrad převážně z 15. století s mohutnou třičtvrtěválcovou věží, skalními místnostmi a miniaturním nádvoří. Pobyt návštěvníků vrcholí pohledem z vyhlídky do hlubokého kaňonu Dyje s údolními nivami a spletitě meandrující řekou, která tu z české i rakouské strany obtéká dvě impozantní, hustě zalesněné a proti sobě vybíhající skalnaté ostrožny.

Kontakt

Státní zámek Vranov nad Dyjí
Zámecká ul. 93
671 03 Vranov nad Dyjí
tel. +420 515 296 215, +420 724 357 169
e-mail: vranov@npu.cz
www.novy-hradek.eu

Informace o památce

Více informací


Historie

Prvními historicky doloženými majiteli Nového Hrádku a několika blízkých vsí byli premonstráti z kláštera v Louce u Znojma. V roce 1358 získal území moravský markrabě Jan Jindřich, bratr císaře Karla IV., který zde nechal vystavět lovecký hrádek. Po jeho smrti se v držení panství střídají Einzingerové, Krajířové z Krajku, Althannové a v devatenáctém století polští Mniszkové a Stadničtí.

Areál dnešní zříceniny je tvořen dvěma hrady – starší gotickou stavbou s obytným palácem a dvojitým oválným prstencem hradebních zdí a předním hradem, který vznikal postupně od patnáctého století z původního předsunutého opevnění. Mezníkem ve stavebním vývoji Nového Hrádku byla třicetiletá válka, během níž byl hrad v roce 1645 dobyt a pobořen Švédy. Starší část opravena nebyla a dochovala se jako zřícenina, přední hrad byl všakšlechtickými majiteli dále využíván jako letní lovecké sídlo.

Zalesněná členitá krajina, v níž je Nový Hrádek situován, je součástí první nejpřísněji chráněné zóny národního parku Podyjí. Pozoruhodný je zejména příkrý údolní zářez pod hradem, modelovaný řekou Dyjí. Z velice bohaté fauny a flóry zaujme výskyt vzácné divizny nádherné, různých druhů rozchodníků, ale také například tesaříka obrovského, volavky popelavé, čápa černého nebo dvoumetrové užovky stromové.


Metadata ke zprávě

Adresa
Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí
Telefon
+420 515 296 215, +420 724 357 169
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Kroměříži
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
číslo
108
Galerie fotografií

Nový Hrádek u Lukova - hrad

dne
10. 8. 2011
Možnosti řazení

Letecký snímek

dne: 10. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit