Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Rožmberk – hrad

Čechy | Jihočeský kraj | okres Český Krumlov | hrad | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Hrad a zámek Rožmberk 160x108

Jeden z nejstarších hradů v jižních Čechách vybudovali Vítkovci v 1. polovině 13. století. Hrad byl tvořen starším Dolním hradem a v jeho těsné blízkosti byl na přelomu 13. a 14. století založen Horní hrad. Po požáru v roce 1522 se z areálu Horního hradu dochovala jen obranná věž Jakobínka. Mnohokrát přestavovaný hrad s renesančními přístavbami Jana Zrinského získal roku 1620 císařský generál Karel Bonaventura Buquoy. V držení Buquoyů se Dolní hrad dočkal rozsáhlé přestavby v letech 1840–1857 provedené v duchu romantické gotiky, aby se stal důstojným památníkem rodu, jehož historie sahala až k prvním křižáckým výpravám.

Dnešní prohlídková trasa se jen velmi málo liší od té původní z poloviny 19. století. V Křižácké galerii seznamuje návštěvníka s nejstaršími členy buquoyského rodu a slavnými postavami křížových výprav, ostatní prostory jsou zasvěceny dalším významným členům rodiny. Připomenuti jsou i poslední Rožmberkové a Bílá paní, která se na tomto hradě zjevovala nejčastěji. V rytířském sále mohou návštěvníci obdivovat soubor nástěnných maleb s alegorií života, hudební výklenek oddělený od sálu renesanční mříží a cyklus sedmi manýristických obrazů s alegoriemi planet. Dva praporce, pod nimiž bojovala vojska Karla Bonaventury Buquoye, a množství zbraní a zbroje připomínají vojenskou tradici rodiny.

Prohlídkové trasy:

  • Buquoyské sbírky –  1. patro. Prohlídková trasa zavede návštěvníky nejen do doby posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka, ale představí také slavný rod Buquoy, který držel hrad od roku 1620 až do konce druhé světové války. Cenné sbírky soustředěné do hradních interiérů daly už v polovině 19. století vzniknout rodovému muzeu připomínajícímu slávu rodu, jehož původním domovem byla Francie.
  • Soukromé pokoje – 2. patro. Nově zpřístupněná expozice ve 2. patře hradu poskytuje výjimečný pohled do soukromí šlechtického rodu Buquoy kolem poloviny 19. století.
  • Anglická věž – odměnou za výstup na věž po bezmála dvou stech schodech je nádherný výhled na celý areál hradu a okolní romantickou krajinu.

Kontakt:

Státní hrad Rožmberk
382 18 Rožmberk nad Vltavou
tel. +420 380 749 838
e-mail: rozmberk@npu.cz
www.hrad-rozmberk.eu

 

Informace o památce

Více informací


Historie

Jeden z nejstarších hradů v Jižních Čechách byl vybudován nejspíše Vítkem mladším z rodu Vítkovců nejpozději okolo poloviny 13. století. Středověká dispozice hradu byla dvojdílná, tvořená Dolním a Horním hradem. Po smrti posledního bezdětného držitele sousedního krumlovského panství Voka v roce 1302 se stal jeho dědicem Jindřich z Rožmberka, který sídlo rodu přenesl do Českého Krumlova. Roku 1522 Horní hrad až na volně stojící obrannou věž Jakobínku vyhořel. Po požáru byl částečně obnoven a sloužil jako hospodářské zázemí Dolního hradu. Rozsáhlé přestavby se Rožmberk dočkal za Viléma z Rožmberka, který dal přestavět  roku 1556 Dolní hrad, změnil jeho vnitřní dispozice a fasády dal vyzdobit renesančními sgrafity. Poslední majitel z rodu Rožmberků Petr Zrinský dal v letech 1601 až 1610 postavit na místě Horního hradu tzv. renesanční dům a v souvislosti se svou svatbou slavnostně vyzdobit interiéry Dolního hradu. Bohaté vybavení hradních interiérů v renesančním období dokládá zejména  tzv. rytířský sál s malovaným kazetovým stropem a manýristickou figurální výmalbou.

Roku 1612 zemřel Jan Zrinský a rožmberské panství zdědil Jan Jiří ze Švamberka. Po jeho smrti v roce 1617 připadl Rožmberk jeho synovi Petrovi, kterému však za účast ve stavovském povstání byl císařem veškerý majetek konfiskován. Rožmberk spolu s Novými Hrady si vyžádal císařský generál Karel Bonaventura Buquoy. Buquoyové hrad průběžně udržovali a opravovali, aniž podnikli větší stavební zásahy.

Teprve v  letech 1840 až 1857 za Jiřího Jana Buquoye byla provedena důkladná přestavba Rožmberka v duchu romantické gotiky. Hrad se měl stát důstojným památníkem slávy buquoyského rodu, starobylostí sahajícího až k slavným rytířským králům prvních křížových výprav. Za této přestavby byla zvýšena věž, přistavěno několik arkýřů, upraven tzv. rožmberský pokoj, vybudováno nové schodiště a zřízena chodbovitá přístavba. Do nově vybudované Křižácké galerie pořídil malíř Ströbl podle předloh z Versailles fiktivní portréty křižáckých válečníků, pro rožmberské interiéry maloval podle původních portrétů historických osobností kopie. Jednotlivé kusy nábytku, nakoupené v aukcích, dal hrabě doplnit novými kusy podle starých vzorů. Od poloviny 19. století umožňoval hrabě návštěvníkům vstupovat do interiérů hradu, avšak jen pod dozorem dvou statných a spolehlivých sluhů.


Metadata ke zprávě

Adresa
Správa státního hradu, 382 18 Rožmberk nad Vltavou
Telefon
+420 380 749 838
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
133
Galerie fotografií

Rožmberk - hrad

dne
10. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Noční snímek

dne: 10. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Zbrojnice

dne: 10. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Karel Bonaventura Buquoy

dne: 10. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit