Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Veveří – hrad

Morava | Jihomoravský kraj | okres Brno-město | hrad | ve správě NPÚ
veveri 160x108

Hrad Veveří, jeden z nejrozsáhlejších a bohužel v současné době také i nejvíce zanedbaných hradních areálů u nás, vznikal postupně během téměř osmisetleté historie. Původně zřejmě malý lovecký hrádek či pouze dvorec moravských markrabat je v pramenech poprvé připomínán roku 1213. Veveří jako opravdový kamenný hrad vzniká pravděpodobně až před polovinou 13. století, mimo jiné jako místo královského dohledu nad osídlováním území proti toku řeky Svratky. Velmi výrazně byl rozšířen po polovině 14. století za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha, mladšího bratra císaře Karla IV., který z Veveří učinil jedno ze svých hlavních sídel.

Kontakt

Státní hrad Veveří
664 71 Veverská Bitýška
tel: +420 549 420 164, +420 724 703 429
e-mail: kastelan@veveri.cz
www.veveri.cz

 

Informace o památce

Více informací


Historie

Jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů u nás vznikal postupně během osmi staletí. Původně to byl zřejmě lovecký hrádek či dvorec moravských markrabat a v pramenech je poprvé zmíněn roku 1213. Jako kamenný hrad vzniká pravděpodobně až na popud krále Přemysla Otakara II. po polovině 13. století. Král tu tehdy také věznil a nechával popravovat své význačné politické odpůrce. Velmi výrazně byl hrad rozšířen po polovině 14. století za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha, mladšího bratra císaře Karla IV.

Po dobu husitských válek bylo Veveří pevnou oporou královské – tedy katolické – moci na Moravě, ale po skončení bojů byly hrad a panství po několik desetiletí v zástavním držení panských rodů a roku 1536 přešly dědičně do vlastnictví pánů z Ludanic. S výjimkou hrabat ze Sinzendorfu, kterým Veveří patřilo téměř celé 18. století, hrad vždy poměrně rychle střídal majitele.

Význačné pozdně renesanční přestavby proběhly na počátku 17. století. V roce 1645 byly hrady Veveří a Pernštejn jedinými pevnostmi v širokém okolí, které odolaly Švédům při obléhání Brna. Sinzendorfové mění hrad na hospodářské centrum velkostatku, ale také upravují staré paláce v téměř „zámeckém“ stylu. Bohužel v té době jsou strženy dva nejstarší přemyslovské paláce ještě ze 13. století.

Po roce 1870 bylo z iniciativy kněžny Ypsilanti výrazně upraveno okolí hradu a na jižní stráni hradního ostrohu vzniká rozsáhlý park se dvěma skleníky. Posledním majitelem hradu a panství Veveří byl Maurice Arnold de Forest-Bischofsheim (1879–1968), jehož původ není jasně doložen, kterého však po smrti rodičů adoptovala bohatá teta a její manžel, židovský bankéř. Na jejich přímluvu získal od císaře Františka Josefa I. šlechtický titul a po jejich smrti zdědil velké bohatství, mimo jiné i Veveří. Na přelomu století se usadil v Británii a hrad Veveří (který v jeho doprovodu dvakrát navštívil Winston Churchill a v roce 1908 zde dokonce strávil část svatební cesty) prodal roku 1925 československému státu, který jej zpřístupnil široké veřejnosti.

V letech 1942–1945 bylo Veveří říšskou brannou mocí zabaveno pro potřeby jednotek SS, což podnítilo mnoho tajemných a temných legend a báchorek. Po válce bylo Veveří nakrátko opět zpřístupněno veřejnosti, ale na počátku 50. let byl rozsáhlý hradní areál velmi necitlivě adaptován pro potřeby lesnického učiliště, internátu a závodní školy práce. Po roce 1972 vzniká megalomanský projekt přestavby Veveří na mezinárodní studentské a kongresové centrum. Ze stavby se naštěstí realizovala jen první etapa, a to statické zabezpečení pomocí rozsáhlých betonových injektáží, mikropilotáží a nástřiků. I ta ovšem hrad a jeho historickou a uměleckou hodnotu těžce poškodila. Po roce 1989 byly nedokončené práce zastaveny. Po neúspěšných pokusech o pronájem hradního areálu ke komerčnímu využití následovaly rozsáhlé přípravy na celkovou rekonstrukci této význačné kulturní památky. Od roku 2002 je hrad opět přístupný veřejnosti.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní hrad Veveří, 664 71 Veverská Bitýška
Telefon
+420 549 420 164, +420 724 703 429
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Kroměříži
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
číslo
165
Galerie fotografií

Veveří - hrad

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení

Letecký snímek

dne: 13. 8. 2011

Most

dne: 13. 8. 2011

Palác od jihovýchodu

dne: 13. 8. 2011

Palác od purkrabství

dne: 13. 8. 2011

Palác z příhrádku

dne: 13. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit