Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vízmburk – hrad

Čechy | Královéhradecký kraj | okres Trutnov | hrad | ve správě NPÚ
hrad-vizmburk

Šlechtický hrad bergfritového typu byl založen ve 2. polovině 13. století příslušníky rodu erbu třmene, z nichž nejvýznamnější, Tas, nechal na přelomu 13. a 14. století vybavit palác náročnými architektonickými prvky (žebrová klenba sálu, kaple, kružbová okna). Další dostavby a přestavby proběhly ve 14. a v první polovině 15. století (východní křídlo, kuchyně). Hrad nabyl podobu bergfritové dispozice s parkánem a předhradím chráněným dalším okruhem hradby a valem na přístupové severní straně. Zanikl záměrnou demolicí v roce 1447 a v letech 1972–1984 byl odkryt archeologickým výzkumem vedeným PhDr. Antonínem Hejnou z Archeologického ústavu ČSAV v Praze. Složitý proces záchrany architektury hradu je dlouhodobým problémem české památkové péče.

Kontakt

Sdružení pro Vízmburk
Havlovice 38
542 32 Úpice
www.vizmburk.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Počátky osídlení severovýchodních Čech jsou zřejmě spjaty s knížetem Břetislavem I. (1035–1055). Za jeho vlády vznikla v Čechách a na Moravě síť správních hradisek. Mnohá z nich byla zřejmě založena úplně nově. Mezi ně snad patřila i Jaroměř nesoucí jméno Břetislavova strýce (či syna téhož jména) Jaromíra a další. Osídlení však stále nevykračovalo za hranice příznivých poloh. Tam se odvážilo až ve 13. století, kdy v 60. letech pronikli čeští kolonisté s podporou moravských pánů ze Švábenic a zderazských křížovníků Božího hrobu na Trutnovsko. Vznikl Trutnov. Začali sem pronikat také osadníci ze Slezska, kteří stáli u zrodu Hostinného.

Vízmburk založil pan Tas nebo snad už jeho otec Petr ze Skalice. Pocházel z významného rodu pánu erbu třmene, který držel purkrabství v Kladsku i jinde už ve 12. století. Šlo o poměrně velké panství. Jeho nejvýznamnější a nejbohatší součástí bylo asi městečko Úpice. Dále pod Vízmburk patřily vsi Bohuslavice, Rubínov, Suchovršice, Radeč, Studenec, Kyje, Brusnice, Maršov, Libňatov, Havlovice, Slatina, Boušín, Rtyně, Bohdašín, Batňovice, Zálesí, Svatoňovice, Petrovice, Sedloňov a Žaltmaň s tvrzí.

Kdo ale byl pan Tas? Je nepochybné, že budil pozornost nesrovnatelně větší než další pánové na Vízmburku. Zmiňují se o něm nejen Dalimil, ale i zbraslavský kronikář Konrád. Z jejich poznámek vyplývá, že Tas rozhodně nebyl nevýznamnou postavou a že zastával v době, kdy měl být zavražděn (1304), významný úřad královského podkomořího, tj. správce měst, panovnických klášterů a královských panství. Také se měl účastnit odboje proti Braniborům. Jenže jinak o něm víme pouze z jedné královské listiny z roku 1289, z čehož by se spíš mělo usuzovat, že se ke dvoru dostal poměrně pozdě. Stoupal zato poměrně rychle nahoru, neboť v následujících letech patřil k čelným představitelům Václava II. v Polsku, kde zastával starostenské úřady.

Dědicem otcovského jmění se stal jeho syn Jaroš, který měl po otci prudkou a násilnickou povahu, a tak na něj záhy pršely stížnosti klášterů až do Říma. Jaroš se totiž podílel spolu se svými sousedy na útisku statků zderazského kláštera, které ležely v okolí. Uvažuje se proto, že nakonec byl nucen hrad s panstvím prodat. Pak vystřídal hrad patrně několik majitelů, až se dostal roku 1330 do rukou pánů z Dubé. Od roku 1420 byl pánem Vízmburku Jiří z Dubé, významný představitel sirotčí šlechty, což mu vyneslo nevítanou pozornost ze strany slezských sousedů, kteří se mstili za husitské výpady. Hrad přežil sice husitskou revoluci, ale jeho okolí bylo několikrát vypleněno slezskými oddíly. A byla to právě slezská knížata a měšťané z Lužice a Slezska, kteří nakonec rozhodli o osudu hradu. Stalo se to ovšem trochu netradiční cestou: místo vojenské výpravy prostě Vízmburk a některé další hrady v okolí vykoupili a po dohodě s majiteli pobořili. Tak roku 1447 skončila historie hradu Vízmburk – a zanedlouho vyhasl i rod, který jej tak dlouho držel.


Metadata ke zprávě

Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS na Sychrově
číslo
213
Galerie fotografií

Vízmburk - hrad

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení

Kresba

dne: 13. 8. 2011

Situace

dne: 13. 8. 2011

Celkový pohled na zříceninu

dne: 13. 8. 2011

Malba

dne: 13. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit