Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Bečov nad Teplou – hrad a zámek

Čechy | Karlovarský kraj | okres Karlovy Vary | hrad, zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Becov03 [1]

Státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou představují ojedinělý soubor dochovaných kulturních památek nesmírné historické hodnoty. Zachovalý středověký hrad se tyčí nad řekou Teplá a představuje jeden z nejlépe dochovaných hradů v Čechách. Barokní zámek v jeho podhradí pak nabízí možnost zhlédnout unikátní mobiliář sv. Maura, druhou nejcennější zlatnickou movitou památku na území ČR. Vedle expozice relikviáře sv. Maura si mohou návštěvníci prohlédnout zámecké interiéry s dobovým vybavením a sbírkami a areál zámeckého parku.

Relikviář sv. Maura

Na zámku Bečov jsou pro veřejnost zpřístupněny tři návštěvnické okruhy:

I. návštěvnický okruh: Relikviář sv. Maura. Prezentace unikátní románské památky evropského významu – relikviáře sv. Maura s doprovodnou expozicí, podrobně mapující význam a osudy této jedinečné památky. Prohlídka trvá 45 minut.

II. návštěvnický okruh: Zámecké interiéry. Klasické zámecké interiéry zaměřené na prezentaci uměleckých děl mimořádné kvality, pocházejících převážně ze sbírek posledních majitelů vévodského rodu Beufort-Spontin - návštěvnický okruh zahrnuje prohlídku zámecké knihovny, kaple sv. Petra, grafického salonu, gobelínového sálu a dalších interiérů barokního zámku. Prohlídka trvá 45 minut.

III. návštěvnický okruh: Relikviář pro každého. Dětská prohlídka relikviáře sv. Maura. Během prohlídky děti aktivně využívají model relikviáře v měřítku 1 : 1. Prohlídka je zakončena návštěvou trezorové místnosti. Vhodná pro děti 7–12 let. Délka prohlídky 45 min.

IV. návštěvnický okruh: Procházka minulostí. Prohlídka pro nejmenší návštěvníky ve věku 3–7 let. Děti během prohlídky procházejí prostory zahrad a zámku a seznamují se s tím jak se dřív na zámcích žilo. Délka prohlídky 45 min.

Kontakt

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
364 64 Bečov nad Teplou
tel. +420 353 999 394
e-mail: becov@npu.cz, info@zamek-becov.cz

Další informace

Internetová televize Playtvak.cz natáčela na hradě v rámci projektu Tajemství českých hradů a zámků díl věnovaný vypátrání relikviáře svatého Maura. Podívejte se na video.

Informace o památce

Více informací

Vstupné

návštěvnický okruh český výklad
plné vstupné děti, studenti, ZTP senioři nad 65 let
rodinné vstupné (2 dosp. + 2 děti)
1. Relikviář sv. Maura 130 Kč 80 Kč 110 Kč 330 Kč
2. Zámecké interiéry 80 Kč 50 Kč 70 Kč 210 Kč
3. Relikviář pro každého
130 Kč 80 Kč 110 Kč 330 Kč
4. Procházka minulostí plné vstupné = 140 Kč pro 2 osoby a edukativní materiál snížené vstupné = 40 Kč pro třetí a další osobu

Příplatky k základnímu vstupnému za:

cizojazyčný výklad 40 Kč
cizojazyčný text 20 Kč vratná záloha
prohlídka po sezóně až 200 % výše příplatku dle počtu osob, hodiny prohlídky, možnosti správy památkového objektu

Vstupné na osobu mimo mimo otevírací a provozní dobu zámku:

Prohlídka je možná výhradně na základě potvrzené objednávky pro skupiny o min. počtu 15 osob. Mimo otevírací a provozní dobu zámku není možné uplatňovat slevy a další výhody.

návštěvnický okruh plné vstupné plné vstupné cizojazyčně
1. Relikviář sv. Maura 360 Kč 480 Kč
2. Zámecké interiéry 240 Kč 360 Kč
3. Relikviář pro každého 360 Kč
4. Procházka minulostí 420 Kč pro první 2 osoby
120 Kč pro každou další osobu

Příplatky k základnímu vstupnému za:

Slevy jsou poskytovány:

Návštěvník je povinen při uplatňování slevy předložit platný doklad bez vyzvání před zakoupením vstupenky!

dětem od 6 do 15 let v doprovodu dospělé osoby
studentům od 15 do 26 let po předložení studentského průkazu ISIC nebo po předložení soupisu studentů potvrzeného školou
seniorům po dovršení 65 let po předložení dokladu s fotografií a datem narození (občanský průkaz, pas apod.)
ZTP po předložení průkazu

Zdarma:

děti do 6 let v doprovodu osoby starší 18 let
ZTP/P po předložení průkazu
pracovníci NPÚ pro předložení služebního průkazu
členové AMG po předložení průkazu člena AMG + dodatkového průkazu s fotografií (vztahuje se pouze na držitele průkazu)
novináři pouze po předchozí dohodě s kastelánem, pokud jde o služební cestu
průvodce skupiny větší než 20 osob zároveň se zakoupením vstupenky pro skupinu

Výjimky z cenového výměru schvaluje kastelán objektu po předložení písemné žádosti.


Otevírací doba

měsícdenhodiny
duben soboty, neděle, svátky* 10–17 hodin
květen–červen denně kromě pondělí 10–17 hodin
červenec–srpen denně kromě pondělí 10–18 hodin
září denně kromě pondělí 10–17 hodin
říjen soboty, neděle, svátky* 10–17 hodin

* ve všední dny pouze pro předem objednané skupiny nad 15 osob (menší skupiny zaplatí úhrnné vstupné stejné jako za 15 osob)

Poznámky

 • poslední prohlídka se zahajuje s ukončením návštěvní doby
 • polední přestávka pokladny 12–12.45 hod.
 • mimo otevírací dobu je zámek zpřístupněn pouze objednaným skupinám nad 15 osob nebo v rámci mimořádných prohlídek

Rezervace se zajišťují pro skupiny nad 15 osob a přijímají na adrese:

státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
364 64 Bečov nad Teplou
tel. (+420) 353 999 394Tel.: (+420) 606 659 637
e-mail: info@zamek-becov.cz, web: www.zamek-becov.czwww.castlebecov.eu


Svatby

Zámecká kaple sv. Petra

Svatby na zámku Bečov 1

 • svatby se nabízejí celoročně (podle počasí)
 • svatební obřad může být civilní (občanský) nebo po dohodě i církevní
 • parkovat lze 50 metrů od brány zámku, kapacita pro 8–10 vozidel, ostatní parkují na placeném parkovišti před zámkem
 • maximální kapacita pouze 50 svatebčanů (sedící + stojící svatebčané)
 • k dispozici jsou veřejná WC zdarma
 • fotografování v zámeckých zahradách zdarma
 • zapůjčení hudební aparatury (nutné vlastní CD či MC) zdarma

Zámecké terasy

Svatby na zámku Bečov 2

 • svatby se nabízejí celoročně (podle počasí)
 • svatební obřad může být civilní (občanský) nebo po dohodě i církevní
 • svatby probíhají odděleně a nerušeně od provozu zámku
 • parkovat lze 50 metrů od brány zámku, kapacita pro 8–10 vozidel, ostatní parkují na placeném parkovišti před zámkem
 • na terase je k dispozici elektřina zdarma
 • zapůjčení hudební aparatury (nutné vlastní CD či MC) zdarma
 • k dispozici jsou veřejná WC zdarma
 • fotografování v zámeckých zahradách zdarma
 • celková kapacita je prakticky "neomezená" (k sezení nabízíme 15–20 stylových laviček)
 • pokud se obřad koná na terasách, lze v případě špatného počasí svatbu po dohodě se správou objektu přesunout do zámecké kaple

Omezení

 • do celého areálu je zakázáno vjíždět motorovými vozidly (výjimku pro historická vozidla uděluje kastelán zámku), koňskými spřeženími, vodit psy (s výjimkou asistenčních psů) nebo jiná domácí zvířata bez výjimky
 • je zakázáno parkovat svatebními automobily před hlavní branou do areálu
 • v prostorách vstupu do zámku, schodiště i v zámecké kapli je zakázáno házení rýže, květin a používání bublifuků
 • v zahradách, na nádvoří i na mostě je zakázáno házení rýže i květin
 • je zakázáno fotografování po skončení svatebního obřadu na schodišti a ve vstupní hale z důvodu blokování prohlídek

Ceník svateb

 • základní cenou je poplatek za poskytnutí prostoru pro svatební obřad (přerušení prohlídek pro veřejnost = uvolnění kaple po dobu 40 minut)
 • 5000 Kč pro svatební obřad v zámecké kapli sv. Petra
 • 3000 Kč pro svatební obřad na zámeckých terasách
 • platba se provádí do 30 dnů po uskutečnění rezervace, v případě neuhrazení platby v dané lhůtě bude termín pro svatební obřad nabídnut jiným klientům
 • v případě špatného počasí nebo změně rozhodnutí snoubenců je možné obřad přesunout z terasy do zámecké kaple; změnu je však nutné oznámit správě zámku (tel. 353 999 394) do 9 hodin v den obřadu; rozdíl ceny (2000 Kč) bude doplacen před obřadem v pokladně zámku
 • prostory pro svatební obřady je možné si prohlédnout mimo sezonu od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin, v sezoně od pondělí do neděle od 8 do 14 hodin

Termíny

 • pro rezervaci termínu pro svatbu a další důležité informace kontaktujte MÚ Bečov (tel. 353 999 318); p. Žáková (matrikářka) zajišťuje oddávajícího, hudbu a vystavení oddacího listu

Služby

 • hudba: na zámku lze zapůjčit hudební aparaturu pro reprodukci vašeho CD
 • květinovou výzdobu lze zajistit např. v zahradnictví kláštera Teplá, tel. 736 642 792
 • hostinu, popř. ubytování nabízí např. restaurace a pension U zámku (pan Korbelář, tel. 353 999 365, restaurace a pension Rič (tel. 353 999 383) nebo restaurace a pension Hradní bašta (tel. 353 222 802)

Historie

Majestátní hrad na vysoké skále uprostřed hlubokého údolí nad řekou Teplou svými zámky sestupuje na skalnatý hřbet s malebně rozloženým městečkem. Počátek zdejšího osídlení najdeme v raném středověku, kdy na místě nynějšího kostela stávala celnice střežící křižovatku důležitých zemských cest. Hrad v dnešní poloze se poprvé připomíná roku 1314 v souvislosti s českou kolonizací kraje jako sídlo českého rodu Hrabišiců z Oseka. Rod pánů z Oseka, později psaný z Rýzmburka, rozvíjel dolování cínu a v roce 1399 docílil povýšení obce na město. Hrad a rozsáhlé panství drželi tito pánové do počátku 15. století. Poté se majitelé často střídali; za husitských válek byl hrad vypleněn hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. V roce 1495 koupili bečovské panství Pluhové z Rabštejna, kteří dále rozvíjeli dolování cínu a velice na něm zbohatli. Ve Slavkově si postavili výstavný dům, ve kterém občas pobývali. Kašpar Pluh z Rabštejna, který byl luteránského vyznání a patřil mezi nejmocnější muže v království, se postavil do čela prvního stavovského povstání proti Ferdinandovi I. Habsburskému. Po potlačení vzpoury byl zbaven všech hodností a majetku a před ztrátou hrdla uprchl do Míšně. I když se po nástupu nového panovníka směl do Čech vrátit, žil až do své smrti v roce 1585 bez majetku a dřívějších hodností v Sokolově. Bečovské panství nadále sloužilo většinou jako zástava za dluhy císařské komory. Konec cínové prosperitě učinila třicetiletá válka, kdy byl hrad důkladně opevněn a obsazen vojsky. Po skončení války postihl celé panství rozklad. Bečovský hrad byl nazýván "pustým" a musela být odstraněna značná část opevnění. Od r. 1624 jej drželi Questenberkové, za nichž byla postavena pozdně barokní zámecká budova s mostem přes bývalý hradní příkop. V r. 1752, kdy se císařovna vzdala práv na Bečov, jej získali Kounicové, za nichž byla postavena pozdně barokní zámecká budova s mostem přes bývalý hradní příkop. V r. 1813 koupil celé panství belgický vévoda Fridrich Beaufort-Spontin. V následujících letech byly místo starých nevyhovujících cest budovány nové silnice na Plzeň, Karlovy Vary a Mariánské Lázně, které slouží dodnes. Bečov se dokonce v polovině 19. stol. stal sídlem okresního soudu. Počátkem sedmdesátých let 19. stol. dal Beaufort zbořit domy u řeky pod hradem a na jejich místě zřídil park. V téže době byly prováděny některé stavební úpravy a bouralo se v rámci návrhů architekta Josefa Zítka. Po skončení druhé světové války bylo Beaufortům za aktivní spolupráci s nacisty panství zkonfiskováno a rozděleno různým uživatelům. Zámek sloužil jako škola, z Pluhovského paláce a hradu mělo být muzeum. V r. 1969 získal celý hradní a zámecký okrsek plzeňský památkový ústav a postupně se začalo rekonstruovat. Práce kulminovaly v r. 1996, kdy byl barokní zámek zpřístupněn veřejnosti. Nejdříve se zde představila výstava západočeské gotiky, později byla z navrácených mobiliářů instalována zámecká expozice. Celé první patro je věnováno unikátní prezentaci "nálezu století" – románskému relikviáři sv. Maura.

 


Metadata ke zprávě

Adresa
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon
+420 353 999 394
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Praze
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Praze
číslo
2
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit