Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Český Krumlov – hrad a zámek

Čechy | Jihočeský kraj | okres Český Krumlov | hrad, zámek | národní kulturní památka, světové kulturní dědictví, ve správě NPÚ
Hrad a zámek Český Krumlov 160x108

Státní hrad a zámek Český Krumlov, památka UNESCO, je významným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října a za sezonu navštíví zámecké expozice přes 300 tisíc návštěvníků. Exteriérová prohlídka areálu zámku seznamuje působivou architekturou významné dvorské rezidence 16.–18. století a se vzácnými renesančními a barokními freskami na budovách kolem pěti zámeckých nádvoří.

Prohlídkové trasy zámku

  • První prohlídková trasa prochází zámeckou kaplí a renesančními pokoji z doby posledních rožmberských vladařů Viléma a Petra Voka z Rožmberka s působivými nástěnnými malbami Gabriela de Blonde. Znaková chodba propojuje renesanční pokoje s rozsáhlým barokním apartmá, vybudovaným pro nové majitele Schwarzenbergy v průběhu 18. století. Do apartmá je zahrnut i tzv. eggenberský pokoj se zlatým kočárem, zhotoveným pro diplomatickou misi ve Vatikánu v roce 1638. Maškarním sálem z roku 1748, patřícím k nejreprezentativnějším prostorám krumlovského zámku, je tento okruh uzavřen.
  • Druhá prohlídková trasa se věnuje 19. století, kdy Český Krumlov patřil rodu Schwarzenbergů. V portrétní rodové galerii se návštěvník seznamuje s jednotlivými členy rodu, prochází klasicistními pokoji, sloužícími k ubytování význačných hostů a přechází do soukromých apartmá knížete Josefa, jeho manželky Pauliny a dalších členů rodiny, vybavených množstvím osobních drobností.
  • Barokní divadlo lze navštívit vzhledem k jeho ojedinělosti a významu pouze podle klimatických podmínek, kterými je návštěvnický provoz podřízen.
  • Ojedinělý pohled na střešní krajinu města Český Krumlov, rozloženého v meandrech řeky Vltavy, umožňuje pohled z původní obranné věže Hrádku, přestavěné stavitelem Maggim do renesanční podoby.
  • Hradní muzeum poprvé nabízí ucelenou prezentaci dějin hradu. První dvě místnosti návštěvníky seznamují s významnými představiteli šlechtických rodů Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů. Muzeum je výjimečné svým celoročním provozem a historickým charakterem muzejní expozice, otevírající poprvé exponáty ze zámeckých depozitářů.
  • Lapidárium v prostorách bývalé konírny soustřeďuje originály sochařské výzdoby z areálu zámku v Českém Krumlově. Bezbariérový přístup.
  • Denně je přístupná zámecká zahrada s letohrádkem Bellarií, nově restaurovanou kaskádovou fontánou a otáčivým hledištěm letního divadla.

Státní hrad a zámek Český Krumlov
Zámek čp. 59
381 01 Český Krumlov
tel. +420 380 704 721
e-mail: ceskykrumlov@npu.cz
www.zamek-ceskykrumlov.eu

Informace o památce

Více informací


Historie

Původní hrad Vítkovců byl postaven v 1. polovině 13. století na ochranu brodu, kterým vedla cesta do Lince. Po vymření pánů z Krumlova roku 1302 zdědili panství Rožmberkové a tento rod  zde sídlil až do roku 1602. S jejich jménem je spojena doba největšího rozkvětu hradu i města.

Nejstarší stavbou zámeckého areálu je tzv. Hrádek s okrouhlou obrannou věží a přilehlým nevelkým palácem. Za Petra I. byl vybudován tzv. Horní hrad s velkými čtvercovými  věžemi na východě i na západě. Do východní věže na jižní straně byla vložena kaple sv. Jiří, při západní věži nad řekou bylo obytné křídlo. Horní hrad byl spojen s Dolním hradem mostem, ústícím do schodišťové věže zvané Máselnice. K Dolnímu hradu bylo připojeno velké opevněné předhradí s hospodářskými budovami, přístupné z podhradí Červenou branou. Za Oldřicha z Rožmberka pokračoval vývoj krumlovského hradu výstavbou trojkřídlého paláce, navazujícího na starší Petrovo stavení.

Za vlády Viléma z Rožmberka v 2. polovině 16. století byl gotický areál velkolepě přestavěn podle návrhů italského stavitele Baltazara Maggiho, který zasypáním příkopu a vybudováním klenuté chodby spojil oba hrady. U Dolního hradu bylo vystavěno purkrabství, hrádek s věží renesančně přestavěn a fasády  zámeckých budov byly bohatě vyzdobeny malbami.

Vilémův bratr a poslední vladař domu rožmberského Petr Vok byl nucen prodat krumlovské panství roku 1602 císaři Rudolfovi II. V držení habsburského domu zůstal Krumlov do roku 1622, kdy císař Ferdinand II. věnoval krumlovské panství Janu Oldřichu Eggenbergovi. Za vlády tohoto rodu byla koncem 17. století založena obdélná zahrada s rybníkem a postaven letohrádek Bellárie. Most Na plášti spojil krytou chodbou zámek s divadlem a zahradou.

Poslední majitelé, Schwarzenbergové, vybudovali v roce 1747 v zahradě jízdárnu, zřídili maškarní sál, obrazárnu a kaskádovou fontánu. Po dokončení těchto prací bylo roku 1766 slavnostně otevřeno zámecké divadlo, jehož mašinerie, kulisy a kostýmy se zachovaly dodnes.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní hrad a zámek Český Krumlov, Zámek čp. 59, 381 01 Český Krumlov
Telefon
+420 380 704 721
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
20
Galerie fotografií

Český Krumlov - hrad a zámek

dne
8. 8. 2011
Možnosti řazení

Knížecí lóže zámeckého divadla

dne: 8. 8. 2011

Barokní jídelna

dne: 8. 8. 2011

Renesanční ložnice

dne: 8. 8. 2011

Obrazárna

dne: 8. 8. 2011

Kaskádová fontána

dne: 8. 8. 2011

Parter zámeckého parku

dne: 8. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit