Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Horšovský Týn – hrad a zámek

Čechy | Plzeňský kraj | okres Domažlice | hrad, zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
htyn[1] 160x108

Horšovský Týn byl původně biskupský hrad založený před polovinou 13. století. V roce 1547 vyhořel a za Jana mladšího Popela z Lobkovicz byl přestaven na monumentální renesanční sídlo. V letech 1623–1945 v majetku Trauttmansdorffů. Se svými šesti prohlídkovými okruhy a rozsáhlým přírodně-krajinářským parkem patří k nejvíce zpřístupněným objektům v České republice.

Prohlídkové trasy

  • Hrad: Unikátní raně gotická kaple, zařízené renesanční bydlení (ložnice, jídelna, pracovna), zbrojnice. Časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, doba prohlídky 60 min., prohlídky je možno řadit po 20 minutách pro max. 23 osob.
  • Zámek: Zámecké bydlení od 16. století do počátku 20. století, salony, taneční sál, knihovna, unikátní obrazová galerie českých panovníků. Časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, doba prohlídky 60 min., prohlídky je možno řadit po 20 minutách pro max. 23 osob.
  • Purkrabství: Společná expozice Městského muzea Horšovský Týn a státního zámku. Jízdárna, ochozová chodba, historické interiéry purkrabského paláce s bohatým vybavením. Časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, doba prohlídky 50 min., prohlídky je možné řadit po 60 minutách pro max. 10 osob.
  • Trasa Mitsuko: Stálá výstava z pozůstalosti hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, Japonky žijící na přelomu 19. a 20. století v Čechách. Časované vstupenky, prohlídka s průvodcem, doba prohlídky 40 min., prohlídky je možné řadit po 60 minutách pro max. 45 osob.

Kontakt

Hrad a zámek Horšovský Týn
náměstí Republiky 1
346 01 Horšovský Týn
tel. +420 379 423 111, +420 606 659 643
e-mail: horsovskytyn@npu.cz
www.horsovsky-tyn.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

V nedalekém Horšově stával již ve 12. století opevněný biskupský dvorec, který asi v polovině 13. století přestal z fortifikačních důvodů vyhovovat požadavkům své doby. Proto byl na skalnatém ostrohu v blízké kupecké osadě zvané Týn – později Horšovský – jedním z pražských biskupů vystavěn opevněný raně gotický hrad kastelového typu. Dnes je patrný v interiérech, z nichž nejcennější je raně gotická kaple. Po husitských válkách hrad přechází z církevních rukou do rukou světských feudálů. Jako jedni z prvních šlechtických rodů sem přicházejí Ronšperkové, páni z nedalekých Poběžovic. Okolo roku 1535 od nich získal panství do svého držení významný český rod pánů z Lobkovicz.

Prvním byl Jan mladší Popel z Lobkovicz, který zastával významné úřady v zemi a těšil se přízni krále Ferdinanda I. V roce 1547 vznikl ve městě rozsáhlý požár, který se rozšířil i na hrad a vážně jej poškodil. O tři roky později nechal Jan přestavět toto polorozbořené sídlo na zámek v novém, tehdy moderním renesančním slohu. V této podobě se zámek dochoval až do dnešní doby. Dědic Jana Popela, syn Vilém, byl odsouzen za účast na stavovském povstání k trestu smrti a ke konfiskaci majetku. V roce 1623 panství koupil za nepatrný obnos jako levný pobělohorský konfiskát štýrský hrabě Maximilian Trauttmansdorff, císařský diplomat. Trauttmansdorffové vlastnili zámek více než 300 let – až do roku 1945, kdy na základě Benešova dekretu správu nad ním převzal stát.

Hrad a zámek Horšovský Týn je cenný tím, že po renesanční přestavbě v 16. století nebyl již později přestavován – až na drobné úpravy na zadním nádvoří při poslední rekonstrukci na konci 19. století.

V roce 1996 byl celý areál pro svou nesmírnou historickou hodnotu prohlášen národní kulturní památkou. Do tohoto areálu patří nejen hlavní zámecká budova, ale i budova purkrabského paláce a téměř čtyřicetihektarový přírodně krajinářský park s glorietem, loretánskou kaplí a vdovským domem. Zámek v hlavní sezoně nabízí návštěvníkům šest návštěvních okruhů s celkovou dobou prohlídky přes 5 hodin.


Metadata ke zprávě

Adresa
Hrad a zámek Horšovský Týn, náměstí Republiky 1, 346 01 Horšovský Týn
Telefon
+420 379 423 111, +420 606 659 643
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
40
Galerie fotografií

Horšovský Týn - hrad a zámek

dne
8. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 8. 8. 2011

Interiér

dne: 8. 8. 2011

Kaple

dne: 8. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit