Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Žebrák – hrad (zřícenina)

Čechy | Středočeský kraj | okres Beroun | hrad | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
ZebrakTocnik 01-119 160x118

Z budov hradního areálu zbylo pouze základní zdivo, které však poskytuje návštěvníkům představu o původní dispozici objektu a fortifikačního systému. Z druhého paláce s bosovaným nárožím, vystavěným za krále Václava IV. nad Mlýnským potokem, je zřícenina, která svým charakterem připomíná budovy blízkého hradu Točník.

Z hradu Žebrák, který sdílel osudy s točnickým panstvím a do dnešní doby zůstaly nejvýraznějšími zachovanými částmi zejména dvě válcové věže. Hlavní a mohutnější, zdobená na povrchu gotickým kvádrováním v omítce, stojí na nejvyšším bodě hradního pahorku a slouží návštěvníkům jako rozhledna. Druhá věž je na severním úbočí. Torzo přilehlého paláce ukrývá pozůstatky kamenného točitého schodiště a bývalé topeniště. Z kaple sv. Apolináře a sv. Markéty se dochovaly pouze nepatrné zbytky zdiva. Z druhého paláce s bosovaným nárožím, vystavěným za krále Václava IV. nad Mlýnským potokem, je zřícenina, která svým charakterem připomíná budovy blízkého hradu Točník.

Jediný návštěvnický okruh nabízí prohlídku věže a torza paláce s panoramatickým rozhledem do okolí.

Kontakt

Státní hrad Žebrák
Točník 1
267 51 Zdice 
tel. +420 311 533 202
e-mail: tocnik@npu.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Hrad Žebrák byl založen ve druhé polovině 13. století příslušníkem rodu Buziců nedaleko vsi Žebrák. V roce 1341 se stal královským majetkem a Karel IV. ho často využíval při cestách do Norimberku. O kapli sv. Markéty a Apolináře rozšířil hrad Karlův bratr Jan Jindřich, největšího rozkvětu se však hrad dočkal až za vlády Václava IV., kdy došlo především k rozšíření jeho obytné části.

Původní palác byl zvětšen a na západní straně hradiště byl postaven nový dvoupatrový palác, jehož nároží zpevňovalo bosované zdivo. Při mohutném požáru v roce 1395 byl Žebrák těžce poškozen, a když po roce 1400 pokročila stavba nedalekého královského hradu Točník, přestal král Václav IV. Žebrák využívat.

V průběhu 15. století byl hrad často zastavován, ale přesto se pokračovalo v upevňování jeho obranyschopnosti. V roce 1532 zde vypukl další požár, z jehož následků se hrad již nikdy nevzpamatoval a začal rychle chátrat. O další osudové poškození se postaral nový zástavní majitel Volf Krajíř z Krajku při hledání legendárního pokladu Václava IV. Hrad byl natolik poškozen, že již v roce 1553 je zmiňován jako "pustý".

Poslední aristokratický majitel objektu Josef Colloredo-Mansfeld věnoval zříceninu hradu v roce 1923 Klubu českých turistů, od roku 1953 byl hrad ve správě státu.

 


Metadata ke zprávě

Adresa
NPÚ, správa státního hradu Točníka a Žebráku, Točník 1, 267 51 Zdice
Telefon
+420 311 533 202
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Praze
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Praze
číslo
177
Galerie fotografií

Žebrák - hrad /zřícenina/

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení

Exteriér

dne: 13. 8. 2011

Letecký snímek

dne: 13. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit