Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Zvíkov – hrad

Čechy | Jihočeský kraj | okres Písek | hrad | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Hrad Zvíkov 160x108

Královský hrad Zvíkov se patrně začal stavět v době vlády Přemysla Otakata I. Králi Václavovi I. sloužil v neklidných časech jako útočiště. Po vymření Přemyslovců se postupně stal majetkem Rožmberků, Švamberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů. Oživení zaznamenal v 19. století v souvislosti s vlnou romantismu a s ní souvisejícím zájmem o památky středověku. V sedmdesátých letech 20. století proběhlo rozsáhlé statické zajištění zdiva a byly upraveny a zpřístupněny terasy v místech zřícených královských pokojů.

Na vysoké skalní šíji nad soutokem Vltavy s Otavou založil Přemysl Otakar I. hrad, z něhož se zachovala dnešní Hlízová věž. Za Václava I. a zejména Přemysla Otakara II. byl královský palác vybudován do dnešní lehce nepravidelné pětiboké podoby s patrovými arkádami do nádvoří. Po vymření Přemyslovců získali zástavní držení Rožmberkové a později Švamberkové, za nichž vznikla většina nástěnných maleb. Ve 2. polovině 16. století byl Zvíkov přestavován, rozšiřován o hospodářské stavby a zesíleno bylo i opevnění, jež se osvědčilo po potlačení stavovského povstání. Švamberská posádka se po dvou letech obléhání vzdala v létě 1622 císařským a hrad byl vypleněn. Zvíkov novým majitelům sloužil jen k hospodářským účelům. Velký požár v roce 1751 přispěl k rychlé zkáze hradu, takže počátkem 19. století ležel v troskách. Pod vlivem romantismu přistoupili Schwarzenbergové v 80. letech 19. století k rekonstrukci kaple, vstupního křídla a arkád a dali nepříliš citlivě restaurovat dochované zbytky výmalby.

Prohlídková trasa:

Prohlídková trasa v areálu královského paláce je volná, bez průvodce, zaměřená na mimořádně kvalitní architekturu s náznakově instalovanými prostorami rytířského sálu, přípravny jídel, svatební síně atd. Volně je přístupná i kaple sv. Václava s nástěnnými malbami z 80. let 15. století a oltářem Mistra zvíkovského Oplakávání.

Kontakt

Státní hrad Zvíkov
397 01 Písek
tel. +420 382 285 676
e-mail: zvikov@npu.cz
www.hrad-zvikov.eu

Informace o památce

Více informací


Historie

Královský hrad Zvíkov byl založen pravděpodobně za vlády Přemysla Otakara I., kdy vznikla Hlízová věž. První písemná zmínka pochází z roku 1234. Tehdy začal hrad být obsazován královskými purkrabími. Hrad, pojmenovaný v duchu tehdy panující módy Klingenberg, sloužil králi Václavovi I. jako útočiště v dobách ostrých sporů  se synem Přemyslem. Za jeho vlády bylo na hradě přistavěno západní křídlo a pracovalo se i na dalších stavbách okolo pětibokého nádvoří. Dnešní podobu a rozsah získal vnitřní hrad za Přemysla Otakara II. Tehdy se stal lehce nepravidelným pětibokým areálem s patrovými arkádami, královskými komnatami a kaplí.

Po vymření Přemyslovců získali zástavní držení Rožmberkové a pohotovou úvěrní politikou si toto držení zajišťovali až do roku 1473, kdy Jindřich z Rožmberka přenechal svému strýci Bohuslavu ze Švamberka zvíkovskou zástavu spolu s klášterem v Milevsku. Švamberská bílá labuť vlála nad Zvíkovem až do pobělohorských konfiskací.

Švamberské období přineslo Zvíkovu velký rozmach. Vznikla většina nástěnných maleb, v areálu hradu byl zbudován pivovar, v letech 1561 až 1597 se sídlo přestavovalo pod vedením stavitele Honse Vlacha.

Švamberská posádka se vzdala císařským až roku 1622. Tehdy byl hrad vypleněn a zasvé vzal i bohatý švamberský archiv. Od té doby přestal Zvíkov sloužit jako sídlo vrchnosti a postupně upadal. Noví majitelé Eggenbergové a po nich Schwarzenbergové využívali Zvíkov jako hospodářské středisko. V roce 1751 část hradu vyhořela a počátkem 19. století ležela již většina areálu v troskách.

Změnu přinesla Zvíkovu až vlna romantismu 19. století a s ní související zájem o památky středověku. V osmdesátých letech se přistoupilo k velké obnově zejména královského paláce, kdy byly dostavěny nádvorní arkády a obnoveno západní arkádové křídlo s restaurovanými nástěnnými malbami. V letech 1970 až 1978 proběhlo rozsáhlé statické zajištění zdiva a byly upraveny a zpřístupněny terasy v místech zřícených královských pokojů.


Metadata ke zprávě

Adresa
Hrad Zvíkov, 397 01 Písek
Telefon
+420 382 285 676
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
175
Galerie fotografií

Zvíkov - hrad

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011

Rytířský sál

dne: 13. 8. 2011

Taneční výjev se čtyřmi kurfiřty

dne: 13. 8. 2011

Kaple sv. Václava

dne: 13. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit