Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Kladruby – klášter a zámek

Čechy | Plzeňský kraj | okres Tachov | zámek, klášter | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
kladruby 160x108

Kníže Vladislav I. založil klášter už na počátku 12. století, avšak současná podoba pochází ze století osmnáctého. Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel, na jehož přestavbě se podílel Jan Blažej Santini, který navrhoval i vybavení interiérů. Na úpravách kostela pracovali i sochařští mistři Karel Legát a bratři Asamové, blízcí spolupracovníci Matyáše Bernarda Brauna. Jižně od kostela je starý konvent, na východní straně stará prelatura. Budova nového konventu pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

Prohlídkové okruhy

  • 1. okruh: klášter, expozice historie kladrubského kláštera, ojedinělá expozice o sv. Janu Nepomuckém, dobové interiéry opatského bytu, interiér klášterního kostela a sakristie s původním barokním mobiliářem.
  • 2. okruh: zámek, historická expozice kláštera, zimní refektář, ambitová chodba, archiv a knihovna knížecího rodu Windischgrätzů, lapidárium soch M. B. Brauna.

Bezbariérová prohlídková trasa zahrnuje interiér barokně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie přestavěného Janem Blažejem Santinim, ambitovou chodbu, zimní refektář, lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna ze zámeckého parku ve Valči u Karlových Varů, pánské salony 19. století a knihovnu knížecího rodu Windischgrätzů. Trasa je určena pouze pro návštěvníky s pohybovými problémy.

Pro předem objednané skupiny nabízíme tzv. "kombinovanou prohlídkovou trasu", která obsahuje ambitovou chodbu, interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie, zimní refektář, lapidárium soch M. B. Brauna a knihovnu knížecího rodu Windischgrätzů.

Kontakt

Klášter Kladruby
Pozorka 1
349 61 Kladruby u Stříbra
tel. +420 374 631 773
e-mail: kladruby@npu.cz
www.klaster-kladruby.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Klášter založil český kníže Vladislav I. již v roce 1115. Poblíž kláštera vedla tzv. norimberská zemská stezka spojující Čechy s Bavorskem. Často ji využíval nejen Vladislav I., ale i jeho manželka Richenza, která pocházela z Bergu v Německu. Kladrubský klášter měl dobré postavení a četná privilegia. Disponoval značným majetkem i množstvím pozemků. Původní obyvatelé kláštera byli českého původu, ale brzy byli do kláštera vysláni mniši z německého Zwiefaltenu. Vzniklé národnostní spory o klášter ukončila až roku 1130 definitivní německá kolonizace.

Rostoucí vliv stále bohatšího kláštera koncem 14. století zbrzdily až husitské války. Roku 1421 dobyl Kladruby Jan Žižka z Trocnova a do kláštera byla dosazena vojenská posádka, která odolala i vojskům krále Zikmunda, čítajícím na 12 tisíc mužů. Po konci husitské éry nastalo klášteru obtížné období, během něhož ztratil značnou část majetku a vlivu. Zkázu dokonal roku 1590 rozsáhlý požár.

Po Bílé hoře se klášter začal znovu rozvíjet. Chrám Nanebevzetí Panny Marie přestavěl v barokně-gotickém slohu Jan Blažej Santini-Aichl a na rozšíření kláštera se podílel Kilián Ignác Dienzenhofer. Roku 1785 byl klášter na základě josefínských reforem zrušen a budovy začaly sloužit jako sklad střeliva, později jako vojenský špitál a za Napoleona jako kasárna a vojenský lazaret.

V roce 1825 zakoupil kladrubské panství Alfred I. Windischgrätz, ovšem klášter využíval jako sklad, neboť sídlo Windischgrätzů bylo na zámku v Tachově. Na začátku dvacátého století se rodina přemístila do Kladrub a po druhé světové válce byli Windischgrätzové přesídleni na základě Benešových dekretů do Německa; klášter převzal později Státní statek v Kladrubech.


Metadata ke zprávě

Adresa
Klášter Kladruby, Pozorka 1, 349 61 Kladruby u Stříbra
Telefon
+420 374 631 773
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
64
Galerie fotografií

Kladruby - klášter a zámek

dne
9. 8. 2011
Možnosti řazení

Exteriér

dne: 9. 8. 2011

Interiér

dne: 9. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit