Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Zahrádka – kostel sv. Víta

Čechy | Kraj Vysočina | okres Havlíčkův Brod | kostel, kaple.. | ve správě NPÚ
Zahradka_pres_vodu_20080823_P8231590oo2zm-bann 80x120

V souvislosti s výstavbou vodního díla Želivka v letech 1963–1980 bylo zrušeno, vysídleno a zbořeno městečko Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Kostel sv. Víta je od roku 1975 nevyužívaný. Investor stavby požádal rovněž o upuštění od památkové ochrany kostela, aby kostel mohl být zbořen. Na základě průzkumů provedených v letech 1975–1977 však bylo rozhodnuto o jeho zachování a využití jako památníku zátopové oblasti. Byly provedeny práce ke stavebnímu zajištění kostela a zpracován a částečně realizován projekt zřízení památníku. K jeho dokončení však vlivem společensko-politických změn nedošlo. Od roku 2001 se v kostele 2x ročně konají setkání rodáků a přátel zaniklého městečka pořádané občanským sdružením Přátelé Zahrádky za laskavého svolení Národního památkového ústavu zastupujícího stát, který je vlastníkem kostela, a Povodí Vltavy, které obhospodařuje vodárenskou nádrž.

 

Kostel sv. Víta připomíná více než sedmisetletou existenci městysu Zahrádka u Ledče nad Sázavou, který musel v roce 1976 ustoupit budování přehradní nádrže na řece Želivce, jež nyní zásobuje pitnou vodou Prahu a část Středočeského kraje.

Původně románský kostel byl postaven po roce 1219, kdy byla obec v držení Vyšehradské královské kapituly. Největší kulturně historickou hodnotu mají nástěnné malby z let 1340–1390, které jsou pravděpodobně jedním z mála dochovaných vyobrazení genealogie českého vládnoucího knížecího rodu Přemyslovců.

Přestože na první pohled budí kostel dojem dobře udržované památky, je jeho zdivo výrazně zasaženo vlhkostí a plísněmi, které již ohrožují i středověké nástěnné malby. Ty byly po svém odhalení v roce 1976 jen provizorně zajištěny a potřebují sanaci a restaurování.

Interiér kostela není opraven a vybaven, je využíván jen k příležitostným setkáním rodáků, ačkoli v něm mělo být zřízeno muzeum zátopové oblasti. Tato zajímavá památka tedy čeká na své oživení. Přístupná je jen příležitostně.

Kontakt:

Státní hrad Lipnice
Lipnice nad Sázavou 1
582 32 Lipnice nad Sázavou
tel. +420 569 486 189
e-mail: lipnice@npu.cz
www.zahradka.euweb.cz

Přátelé Zahrádky
Občanské sdružení pro oživení paměti městečka Zahrádky
Jana Kašparová, K Lipnici 18, 394 52 Kejžlice
tel. 777 061 259
e-mail: Pratele.Zahradky@seznam.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Jednou z mála staveb, která dodnes stojí z bývalého městečka Zahrádky, je původně románský kostel sv. Víta. První přímou zprávu o kostele uvádí darovací listina Přemysla Otakara I. z 26. června 1219, jíž postoupil ves Zahrádka s kostelem a újezdem k ní příslušejícím Vyšehradské kapitule. V té době však šlo o menší stavbu vybudovanou okolo roku 1200. Její základy byly objeveny při archeologickém průzkumu v roce 1976–1977 a jsou dnes vyznačeny v dlažbě uvnitř kostela.

Současná stavba byla založena po roce 1219 či 1225 a byla několikrát přestavována. Barokní přestavbu provedl Jan Leopold Donát, kníže z Trautsonu, v roce 1738. Při barokní přestavbě byl kostel prodloužen směrem k západu. Po požáru, který Zahrádku postihl v roce 1783, byl kostel obnoven až roku 1787. Další úprava byla provedena v roce 1811 a po požáru roku 1850. V období první republiky byla osazena secesní okna a provedena nová výmalba kostela. Jako farní je kostel poprvé připomínán v děkanátu červenořečickém v roce 1348 za probošta Jindřicha z Lipé.

Dnes jde o jednolodní barokní stavbu. Původní loď kostela byla dlouhá 10,3 metru, jak je dosud vidět na severní boční stěně, kde lze rozeznat novější zdivo, jímž byl kostel prodloužen asi o 3,5 metru až ke kruchtě a odtud o 3,5 metru až k západní průčelní stěně. Šířka lodi při přestavbách zůstala nezměněna a činí 8,75 metru. Románské zdivo z nepravidelně loženého kamene je 110 až 130 centimetrů silné. Loď je zakryta plochým stropem a dřevěným krovem z 19. století. Kruchta v západní části kostela je podklenutá hřebínkovou klenbou s lunetami. Je přístupná točitým schodištěm se samostatným vstupem z jižní strany kostela.

Na jižní straně lodi se dochoval původní románský portál z doby výstavby kostela. Portál je půlkruhově sklenutý, třístupňový se třemi sloupky s pravoúhlými ústupky a deskovými hlavicemi i patkami po stranách. Archivoltu portálu tvoří profilace 3 oblounů shodná se sloupky, vnější profil archivolty je zdoben klikatkou. Vlastní vstup je pravoúhlý, hladký a reliefně zdobený tympanonem, v němž je segment střední části lemován motivem provazce, základna pásem řazeným do sedmi květinových tercil 6–8 osmicípých a nepravidelně orientovaných. Ve středu této plochy tympanonu je plastický rovnoramenný vyhloubený kříž, v jehož středu je malý plastický křížek. Po stranách velkého kříže jsou zahloubeny velké tercily.

Vítězný oblouk je půlkruhově sklenutý. Rovněž presbytář (kněžiště) je zaklenut pozdější barokní klenbou. V severní stěně presbytáře je gotický sanktuář.

Z presbytáře je možno vstoupit gotickým portálem do přízemí věže, které sloužilo jako zákristie. Má pravidelný čtvercový půdorys a původní žebrovou klenbu s kruhovým dutým svorníkem. V zákristii je původní gotická dlažba. Věž má gotická střílnová okénka a je zakončena rokokovou helmou s osmibokou bání.

Zvony byly zničeny pravděpodobně při požárech kostela, protože před první světovou válkou zde byly 4 zvony z roku 1851. Po rekvírování zvonů za první a druhé světové války byl na věži pravděpodobně jen jeden zvon zapůjčený ze zvonice v Ježově, kam byl po zrušení obce navrácen.


Metadata ke zprávě

Adresa
Správa státního hradu Lipnice, Lipnice nad Sázavou 1, 582 32 Lipnice nad Sázavou
Telefon
+420 569 486 189
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
207
Galerie fotografií

Kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou

foto
Jan Čihák
Možnosti řazení

Kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou

:: Pohled přes hladinu švihovské přehrady na Želivce.
dne: 23. 8. 2008
foto: Jan Čihák

Kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou

:: Interiér kostela.
dne: 13. 4. 2008
foto: Jan Čihák

Kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou

:: Degradace omítek a zdiva na severní stěně lodi.
dne: 28. 10. 2006
foto: Jan Čihák

Kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou

:: Plíseň v severovýchodním koutu presbyteria.
dne: 13. 4. 2008
foto: Jan Čihák

Presbytář s restaurovanými gotickými nástěnnými malbami (2014)

dne: 24. 11. 2014
foto: Jan Čihák

Východní stěna presbytáře s restaurovanými gotickými nástěnnými malbami

dne: 24. 11. 2014
foto: Jan Čihák
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit