Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Říp – rotunda

Čechy | Ústecký kraj | okres Litoměřice | kostel, kaple.. | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Říp-rotunda 160x108

Říp je nejpamátnější českou horou a trvalým symbolem našich národních dějin. Na vrcholu kopce stojí o samotě románská rotunda, obnovená v roce 1126 na věčnou památku vítězné bitvy knížete Soběslava I. proti římskému císaři Lotharovi v bitvě u pohraničního Chlumce. Kaple je zasvěcená nejen patronu Přemyslovců sv. Jiří, ale i patronu země české sv. Vojtěchovi. Rotunda s polokruhovou apsidou a válcovou západní věží dovršuje a uzavírá vývoj podobných staveb v Čechách. Uvnitř rotundy byla v roce 1870 umístěna socha sv. Jiří s drakem od českého sochaře Bernarda Otto Seelinga. Již od 16. století se zde koná tradiční jarní pouť k uctění svátku sv. Jiří.

Objekt spadá pod správu státního zámku Libochovice.

Kontakt

Rotunda sv. Jiří na hoře Říp
411 87  Krabčice
tel. +420 724  663 757
e-mail: rip@npu.cz

 

Informace o památce

Více informací


Historie

K hoře Říp, která tvoří výraznou dominantu Polabské nížiny, se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha. Říp je tak odnepaměti jedním ze základních symbolů české státnosti. Na vrcholu stojí o samotě kaple zasvěcená sv. Jiří a sv. Vojtěchu. Románská rotunda s polokruhovitou apsidou a válcovou západní věží byla roku 1126 obnovena knížetem Soběslavem I. na památku jeho vítězství nad římským císařem Lotharem v bitvě u Chlumce. Rotunda dovršuje a uzavírá vývoj tohoto typu staveb v Čechách. Na věži jsou dvě původní sdružená románská okna se středovými sloupky. Portál a velká půlkruhová sklenutá okna pocházejí z let 1869–1881. Uvnitř rotundy je socha sv. Jiří s drakem od Bernarda Otto Seelinga z roku 1870. Nově se na výzdobě interiéru kaple významně podílel akad. sochař Stanislav Hanzík.

O významu hory Říp pro české národní dějiny svědčí nejen časté vlastenecké tábory lidu, konané od poloviny 19. století, ale i skutečnost, že zde byl roku 1868 vyzvednut a do Prahy slavnostně dopraven jeden ze základních kamenů k stavbě Národního divadla. Každoročně se tu pořádá svatojiřská pouť.


Metadata ke zprávě

Adresa
411 87 Krabčice
Telefon
+420 724 663 757
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Praze
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Praze
číslo
135
Galerie fotografií

Říp - rotunda

dne
10. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Celkový pohled na horu Říp

dne: 10. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit